You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ana Sayfa

Yönergeler

 

ÖĞRENCİ

 Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 
 Yozgat Bozok Üniversitesi Tek Ders Sınavı Yönergesi 
 Yozgat Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Değişim Programlarında Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi (Yeni)
 Yozgat Bozok Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Yönergesi
 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akademi Uygulama Yönergesi 
 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi
 Yabancı Uyruklu/Yurt Dışından Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Staj Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Ortak Dersler Koordinatörlüğü Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Yozgat Bozok Üniversitesi Diploma, Diploma Eki ve Diğer Resmi Belgelerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge (Yeni)

Yozgat Bozok Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi (Yeni)

 Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Teknik Gezi Yönergesi 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

 İlahiyat Fakültesi Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi (Yeni)

 Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Uyruklu/Yurt Dışından Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi (Yeni)

 

 

AKADEMİK VE İDARİ

Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü (YOBÜKEN) Yönergesi
 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akademi Uygulama Yönergesi 
 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli İşletme Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştrıması Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Arşiv Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu Yönergesi (Yeni)
 Yozgat Bozok Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri
 Yozgat Bozok Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
 Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
 T.C. Bozok Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
 Yozgat Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
 Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Kıyafet Yönergesi 
 Bozok Üniversitesi Vakfınca 01 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
 Yozgat Bozok Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
 Yozgat Bozok Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (YOBÜHADYEK) Yönergesi (Yeni)
 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi    Puanlama Tablosu
 Bozok Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge
 Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (YOBÜ-MEYOK) Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi
 Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi
 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi
 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına İlk Defa ve Yeniden Atanma Yönergesi 
 Yozgat Bozok Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi Yönergesi
 Yozgat Bozok Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İşletme Yönergesi
Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Mesai Dışı Öğretim Üyesi Sağlık Hizmetleri İlave Ücret Uygulama Yönergesi
  Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ek-1 Ek-2 Ek-3

 Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı İş Tanımı, Ücretlendirme ve Ek Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge

 Yozgat Bozok Üniversitesi Taşıt Talep, İşletim ve Kullanım Yönergesi (Yeni)

 Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bilimsel Araştırmalar Etik Komisyonu, Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönergesi

Yönetmelikler

ÖĞRENCİ

Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lİsans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
   

AKADEMİK VE İDARİ

Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği