You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ana Sayfa

Yönergeler

ÖĞRENCİ

  Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 

  Yozgat Bozok Üniversitesi Tek Ders Sınavı Yönergesi 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş,Dikey Geçiş, Değişim Programlarında Öğrencilik, Eşzamanlı Öğrenimde Öğrencilik,Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programları Yönergesi

  Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Eğitimler Uygulama Yönergesi 

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akademi Uygulama Yönergesi 

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Yönergesi

  Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi

 T.C. Bozok Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

 T.C. Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Öğrenci Teknik Gezi Yönergesi 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi

 T.C. Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Lisans Programları Pedagojik Formasyon Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi

  Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri ve Konseyi Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitiminde Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kabul Yönergesi

  Bozok Üniversitesi İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi

 

AKADEMİK VE İDARİ

 Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü (YOBÜKEN) Yönergesi

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akademi Uygulama Yönergesi 

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (YOBÜTTO) Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Sınıf Dışı Etkinlik Dersi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Turizm Fakültesi Uygulama Oteli İşletme Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştrıması Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Uygulama Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Arşiv Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri

 Yozgat Bozok Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi

 Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi

 T.C. Bozok Üniversitesi Danışma Kurulları Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

 Yozgat Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2012 Tarihinden İtibaren Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

 Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Kıyafet Yönergesi 

 Bozok Üniversitesi Vakfınca 01 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

 Yozgat Bozok Üniversitesi Vakfınca 1 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler

 Yozgat Bozok Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi    Puanlama Tablosu

 Bozok Üniversitesi Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge

 Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (YOBÜ-MEYOK) Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi

 Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi

 Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi Yemek Yürütme Kurulu ve Birim Yemek Yürütme Kurulları Yönergesi

 T.C. Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına İlk Defa ve Yeniden Atanma Yönergesi 

 Yozgat Bozok Üniversitesi Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi Yönergesi

 Yozgat Bozok Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönergesi

Yönetmelikler

ÖĞRENCİ

Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lİsans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak)
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
   

AKADEMİK VE İDARİ

Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği ile Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği