You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

Tarihçe

Yozgat Bozok Üniversitesi 01 Mart 2006 tarihinde 5467 Sayılı Kanunla kurulmuştur. Kuruluş kanunu ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde bulunan Fen-Edebiyat Fakültesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu ve Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Ayrıca Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kurulmuştur.

Üniversitemizin merkez yerleşkesi,

Yozgat Merkez’de Atatürk Yolu 7. km’de 4.100 dekarlık alanda bulunan Erdoğan Akdağ Yerleşkesi’dir. Merkez yerleşkede on iki fakülte, üç enstitü, beş yüksekokul, bir meslek yüksekokulu, rektörlüğe bağlı üç bölüm, onaltı merkez, bir merkezi laboratuvar, Bozok Teknopark AŞ., Araştırma ve Uygulama Hastanesi, bir kongre merkezi, iki cami, bir misafirhane, iki spor salonu, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlar bulunmaktadır.

Üniversitemizin merkez yerleşke dışında şehir merkezinde faaliyet gösteren birimleri;

Rektörlük Protokol Binası, Esentepe Mevki’inde bulunan yerleşke alanında iki meslek yüksekokulu ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı bir yurt ve Turizm Fakültesi Uygulama Oteli bulunmaktadır.
İlçelerde ise iki yüksekokul ve altı meslek yüksekokulu hizmet vermektedir.

MİSYONUMUZ

Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikte, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri özüm­semiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu şehrin coğrafi ve stratejik konumunu dikkate alarak bölgeye sağlık, eğitim, sosyal, kültürel ve ekonomi alanlarında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, ülkenin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektir.

VİZYONUMUZ

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten, millî ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi bir üniversite olmaktır.

EĞİTİM POLİTİKAMIZ

Temel politikamız; eğitimde kaliteyi gözetmek, bilimsel çalışmaları teşvik etmek, başarılı öğrencileri ve personeli ödüllendirmek, sosyal kimlik kazanmak, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek, teknolojik geli­şimde liderlik yapmak, çevreye duyarlı politikalar üretmek, kaynakları etkin kullanmak, akademik liyâkat ve başarıya önem vermek, toplumun değerlerine sahip çıkmak, yeniliklere açık, katılımcı ve iletişimi kolay bir yönetim anlayışı sergilemek, öğrenci ve çalışan odaklı etkin bir eğitim vermek, etik değerlere ve akademik ilkelere bağlılığı sağlamak, akademik özgürlüğü gerçekleştirmek, coğrafyamızın ekonomik potansiyelini harekete geçirmek ve kurumsal kültürü benimsemiş bir anlayış sergilemektir.

DEĞERLERİMİZ

• İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygı,
• Milli, manevi, kültürel değerlere sadakat,
• Bilimsel etik kurallarına riayet,
• Akademik özgürlük, bilimsellik,
• Hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü, fırsat eşitliği, yenilikçi, katılımcı, şeffaf ve güvenilir olmak,
• Öğrenci ve çalışan odaklı bir eğitim.

Yönetmelikler

Bozok TUAM
Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2021-2022 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanacak)
Yozgat Bozok Üniversitesi Medya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi, Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 
Yozgat Bozok Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yozgat Bozok Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖGEM) Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (2018 Sonrası)
Yozgat ve Yöresi Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği (YENİ)
Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Teknik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi İş Sağlığı Ve Güvenliği İle Meslek Hastalıkları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği(BOZOKTUAM)
Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Bozok Üniversitesi Dil Eğitimi ve Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Doçentlik Sınav Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Meslek Yüksekokulları Ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik
Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği
Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller
Taşınır Mal Yönetmeliği
Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul Ve Esasları
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik

Yönergeler

Sınav Uygulama Kılavuzu
Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü Yönergesi
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına İlk Defa ve Yeniden Atanma Yönergesi
Akademik Kıyafet Yönergesi
Staj Dersi Uygulama Kılavuzu
Mevzuat Komisyonu Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Diş Hekimliği Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi 
Tek Ders Sınavı Yönergesi 
Yaz Okulu Yönergesi 
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yatay Geçiş, Programlar Arası Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Çift Anadal ve Yandal Programları İle Değişim Programlarında Öğrencilik, Eş zamanlı Öğrenimde Öğrencilik, Özel Öğrencilik, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Yönergesi
Meslek Yüksekokullarında Uygulamalı Eğitimler Uygulama Yönergesi 
Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bozok Akadema Uygulama Yönergesi 
AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ
Yozgat Bozok Üniversitesi Ödül Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Programları Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Akademik Danışmanlık Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi TTO Yönergesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesi
Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi
Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Alan Dışı Seçmeli Dersler Birimi Koordinatörlüğü Uygulama Usul ve Esasları
Sınıf Dışı Etkinlik Yönergesi
Öğrenci Gezi Yönergesi 
Turizm Fakültesi Uygulama Oteli İşletme Yönergesi
İdari Personel Naklen Tayin Yönergesi
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştrıması Yönergesi
Kantin, Kafeterya ve Çay Ocakları İşletim ve Denetimi İle Kiralama Yönergesi
Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
Bozok Üniversitesi Arşiv Yönergesi
Bozok Üniversitesi Etik Komisyonu Yönergesi
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
Üniversitemiz Araştırma Görevlilerinin 2547 SK. 50/d Maddesinden 33/a Maddesine Geçirilme Kriterleri
Kalite Güvencesi Yönergesi
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Yönergesi
Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi
Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
Danışma Kurulları Yönergesi
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi
Bozok Üniversitesi Eğitim-Öğretim Komisyonu Yönergesi
Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve İmza Yetkileri Yönergesi
Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi
Yozgat Üniversitesi Vakfınca Bilimsel Çalışmalara verilecek Destek
Akademik Yükseltilme Ve Atanma Ölçütleri (29.11.2018 tarihinden önce doçent unvanı alanların Profesörlüğe yükseltilmesinde ve bu tariten sonra yeniden ataması yapılacak olan Dr. Öğr. Üyelerinin atamalarında uygulanacaktır.)
Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Başvuru ve Kayıt Kabul Esasları
Bozok Üniversitesi Pedagojik Formasyon Yönergesi
Bozok Üniversitesi Vakfınca Fen-Mühendislik-Sağlık Bilimleri Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
Bozok Üniversitesi Vakfınca Sosyal Bilimler Alanında Yurtiçi ve Yurtdışı Bilimsel Çalışmalara Verilecek Maddi Desteklerle İlgili İlkeler
Bozok Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları
Bozok Üniversitesi Yangın Önleme Ve Söndürme Yönergesi
Bozok Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu Yönergesi
Bozok Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Yönergesi
Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi
Bozok Üniversitesi Yayın Yönergesi
Bozok Üniversitesi Kampüslerinde Asılacak Olan Afiş, Pankart ve İlanlar Hakkında Yönerge
Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi
Bozok Üniversitesi Öğrenci Temsilcileri Ve Konseyi Yönergesi
Bozok Üniversitesi Uluslararası Ofis Yönergesi
Bozok Üniversitesi Ön Mali Kontrol Yönergesi
Üniversitemizde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Görev Sürelerinin Uzatılmasında (Yeniden Atama) Uygulamada Birliğin Sağlanması Amacıyla Yapılacak İşlemler
Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kabul Yönergesi
Konut Tahsis Yönergesi
Yemek Yürütme Kurulu Yönergesi
Uygulamalı Kreş ve Anaokulu Yönergesi
İsteğe Bağlı Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönergesi
Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Projesi Yönergesi
İnsan Kaynakları Yönergesi