You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ÖDÜNÇ ALMA:
Bozok Üniversitesi mensubu olup da üye olanlar, kütüphaneden ödünç kitap alabilirler. Ödünç kitap alırken, öğretim elemanları üniversite kimliğini, öğrenciler kütüphane üye kimliklerini göstermelidir. Temel Başvuru Kaynakları, Sözlükler, Süreli Yayınlar, Tezler, Standartlar ve CD'ler dışındaki kaynakları ödünç alabilirler. Öğretim elemanları 5 kitap 1 ay süreyle Doktora ve Yüksek Lisans öğrencileri 3 kitap 15 gün süreyle, diğer personel ve öğrenciler ise 2 kitap 10 gün süreyle ödünç alabilirler. Ancak, ödünç alınan kitabı isteyen olmadığı takdirde 2 kez uzatma yapılabilmektedir. Kullanım süresi dolduğu halde üzerinde bulunan kitapları iade etmeyen okuyucular, kütüphaneden tekrar ödünç kitap alamazlar. Başka bir okuyucunun üniversite kimliği kullanılarak ödünç kitap alınamaz. Ödünç alınan yayınların iade edilmemesi durumunda, her yıl Kütüphane Daire Başkanlığınca belirlenen ve Rektörlük tarafından onaylanan ceza ücreti alınır. Gerektiğinde Daire Başkanlığı, ödünç verme süresi dolmadan okuyuculardan kitapları geri isteyebilir. Üniversite akademik ve idari personelinin ödenmeyen kitap ve materyal ceza ücretleri maaşlarından tahsil edilir. Kütüphaneden ödünç aldığı kaynakları kaybeden okuyucular, kaybettiği kaynağın aynısını sağlamak zorundadırlar. Kaybolan kitabın aynısı temin edilmemiş ise kurulan bir Takdir Komisyonunca kitabın o günkü değeri saptanarak, gecikme cezasıyla okuyucuya ödetilir. Herhangi bir nedenle Üniversiteden ayrılan üyelerin, kütüphaneden ilişiklerini kesmesi gerekmektedir. Üzerinde kütüphaneden aldığı kaynağı iade etmeden ayrılan veya öğrenimini yarıda bırakarak ayrılan üyeler için yasal işlemler yapılır. Kütüphane materyalini izinsiz olarak kütüphane dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda yasal işlem uygulanır. Kütüphaneye üye olan tüm okuyucular, kütüphane ödünç alma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

GÜNÜNDE İADE EDİLMEYEN KİTAP VE MATERYAL:
Ödünç aldığı kitap ve diğer materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen ve süre uzatma işlemi yaptırmayan kişiden, başka hiçbir işleme gerek bulunmaksızın, süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için para cezası alınır. Kendisine gecikme cezası uygulanmasına başlanmış olan kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez. Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 günü aşması halinde, kütüphane yöneticileri, gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler. Üniversite mensuplarına uygulanan kitap kaybetme cezası aylıklarından kesilir. Yıl içinde uygulanacak yıllık ceza miktarı her yıl Daire Başkanının önerisiyle Rektör tarafından belirlenir.

ALINAN MATERYALİN YIPRATILMASI veya KAYBEDİLMESİ:
Yıpratılan veya kaybedilen kütüphane materyali öncelikle piyasadan aynen temin ettirilir. Bunun mümkün olmadığının belgelenmesi halinde; materyalin Değer Takdir Komisyonunca belirlenen değeri ödettirilir. Ayrıca tahakkuk eden gecikme cezası alınır.