You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 01-YBÜ-FRM-001 KEK ŞABLONU

02-YBÜ-FRM-002 PRS-PRD-TLM ŞABLONU

03-YBÜ-FRM-003 LİSTELER-PLN ŞABLONU

04-YBÜ-FRM-004 REVİZYON TALEBİ ve DEĞİŞİKLİK İSTEK FORMU

05-YBÜ-FRM-005- KALİTE HEDEFLERİ FORMU

06-YBÜ-FRM-006 YGG  TUTANAĞI

07-YBÜ-FRM-007 SİSTEM PERFORMANS RAPORU

08-YBÜ-FRM-008 EĞİTİM KATILIM FORMU

09-YBÜ-FRM-009 EĞİTİM DEĞERLENDİRME FORMU

10-YBÜ-FRM-010 EĞİTİM SİCİL KARTI

11-YBÜ-FRM-011 ORYANTASYON EĞİTİM FORMU

12-YBÜ-FRM-012 MAKİNA BAKIM KARTI

13-YBÜ-FRM-013-YBÜ-FRM-013  SATINALMA TALEP FORMU

14-YBÜ-FRM-014 PİYASA FİYAT ARAŞTRMA TUTANĞI

15-YBÜ-FRM-015 TEDARİKÇİ BİLGİ FORMU

16-YBÜ-FRM-016 UYGUN OLMAYAN ÜRÜN FORMU

17-YBÜ-FRM-017- ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ANKET FORMU

18-YBÜ-FRM-018 PROSES-HİZMET-FAALİYET İZLEME FORMU

19-YBÜ-FRM-019 DİLEK ÖNERİ FORMU

20-YBÜ-FRM-020  İÇ TETKİK RAPORU

21-YBÜ-FRM-021 ARŞİV BELGE ÖDÜNÇ / İADE FORMU

22-YBÜ-FRM-022 ARŞİV EVRAKI İMHA FORMU

23-YBÜ-FRM-023 DOSYA İÇERİĞİ FORMU

24-YBÜ-FRM-024 ARIZA TALEP FORMU

25-YBÜ-FRM-025 DÜZELTİCİ FAALİYET FORMU

26-YBÜ-FRM-026 ÖĞRENCİ DEVAM LİSTESİ

27-YBÜ-FRM-027 SINAV SONUÇ BİLDİRİM FORMU

28-YBÜ-FRM-028 BAP PROJE BAŞVURU FORMU GENEL

29-YBÜ-FRM-029 BAP Lisansüstü Tez Projeleri BEYAN FORMU

30-YBÜ-FRM-030 BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı Araştırma Projeleri BEYAN FORMU

31-YBÜ-FRM-031 BAP TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMU

32-YBÜ-FRM-032 BAP ARA RAPOR FORMU

33-YBÜ-FRM-033 BAP SONUÇ RAPORU FORMU GENEL

34-YBÜ-FRM-034 BAP Sonuc_Raporu_UIP

35-YBÜ-FRM-035 LİSANSÜSTÜ TEZ ÖNERİ FORMU

36-YBÜ-FRM-036 LİSANSÜSTÜ TEZ KONUSU DEĞİŞTİRME FORMU

37-YBÜ-FRM-037 LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI TUTANAK FORMU

38-YBÜ-FRM-038 LİSANSÜSTÜ TEZ TESLİM FORMU

39-YBÜ-FRM-039 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ ÖNERİSİ FORMU

40-YBÜ-FRM-040 LİSANSÜSTÜ TEZ ADI DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

41-YBÜ-FRM-041 TEKNİK SERVİS ÜRÜN GİRİŞ/ÇIKIŞ FORMU

42-YBÜ-FRM-042 LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU

43-YBÜ-FRM-043 LİSANSÜSTÜ İLİŞİK KESME FORMU

44-YBÜ-FRM-044 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ SAVUNMA JÜRİSİ ATAMA FORMU

45-YBÜ-FRM-045 DOKTORA YETERLİK SINAVI TUTANAK FORMU

46-YBÜ-FRM-046 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ATAMA FORMU

47-YBÜ-FRM-047 DOKTORA TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TUTANAĞI FORMU

48-YBÜ-FRM-048 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) ARA RAPOR TUTANAK FORMU

49-YBÜ-FRM-049 LİSANSÜSTÜ PROJE TESLİM FORMU

50-YBÜ-FRM-050 SEM YOKLAMA FORMU

51-YBÜ-FRM-051 ÇALIŞAN MENUNİYETİ FORMU

52-YBÜ-FRM-052 BAP REVİZYON NOTLARI FORMU

53-YBÜ-FRM-053 BAP ULUSLARARASI ARAŞTIRMA İŞBİRLİĞİ PROJESİ BAŞVURU FORMU

54-YBÜ-FRM-028 BAP SÖZLEŞME GENEL

55-YBÜ-FRM-055 DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU

56-YBÜ-FRM-056 LİSANSÜSTÜ ARA SINAV MAZERET FORMU

57-YBÜ-FRM-057 NOT DÜZELTME FORMU

58-YBÜ-FRM-058 LİSANSÜSTÜ NOT İTİRAZ FORMU 

59-YBÜ-FRM-059 ÖĞRENCİ BELGESİ-EK-C2-TRANSKRİPT -NOT DURUM BELGESİ TALEP FORMU

60-YBÜ-FRM-060 LİSANSÜSTÜ KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

61-YBÜ-FRM-061 KAYIP/ZARAR GÖRMÜŞ KİMLİK BİLDİRİM FORMU

62-YBÜ-FRM-062 MAZARET DERS KAYDI DİLEKÇE FORMU

63-YBÜ-FRM-063 ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME FORMU

64-YBÜ-FRM-064 PERSONEL İLİŞİK KESME FORMU

65-YBÜ-FRM-065 GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

66-YBÜ-FRM-066 ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI TESLİM FORMU

67-YBÜ-FRM-067 ÖZEL GİDEN ÖĞRENCİ FORMU

68-YBÜ-FRM-068 YAZ DÖNEMİNDE DERS ALMA FORMU

69-YBÜ-FRM-069 TOPLULUK KURMA TALEP FORMU

70-YBÜ-FRM-070 ETKİNLİK TALEP FORMU

71-YBÜ-FRM-071 GÜNLÜK TEMİZLİK İZLEME FORMU

72-YBÜ-FRM-072 YEMEKHANE AYLIK DENETLEME FORMU

73-YBÜ-FRM-073 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ AYLIK PUANTAJ FORMU

74-YBÜ-FRM-074 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

75-YBÜ-FRM-075 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEVAM FORMU

76-YBÜ-FRM-076 KAFİLE İSİM LİSTESİ

77-YBÜ-FRM-077 E-POSTA İSTEK FORMU

78-YBÜ-FRM-078 ETKİNLİK ARAÇ TALEP FORMU

79-YBÜ-FRM-079 ARŞİV DEVİR FORMU

80-YBÜ-FRM-080 MERKEZ ARŞİVİ DEVİR FORMU

81-YBÜ-FRM-081 BİRİM ARŞİVİ DEVİR FORMU

82-YBÜ-FRM-082 KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA TALEP FORMU 

83-YBÜ-FRM-083 BİRİM ORYANTASYON TAKİP FORMU

84-YBÜ-FRM-084 MUAYENE VE KABUL TUTANAĞI

85-YBÜ-FRM-085 YEMEK BURSU BAŞVURU FORMU

86-YBÜ-FRM-086 GEÇİCİ KİMLİK KARTI TESLİM BELGESİ

87-YBÜ-FRM-087 MALZEME İSTEK FORMU

88-YBÜ-FRM-088 İLETİŞİM, PROTOKOL VE ENFORMASYON MÜDÜRLÜĞÜ ETKİNLİK TALEP FORMU

89-YBÜ-FRM-089 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURU FORMU

90-YBÜ-FRM-090 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMLERİ BİRLEŞİK OY PUSULASI 

91-YBÜ-FRM-091 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ BAŞVURULARI TESLİM TUTANAĞI

92-YBÜ-FRM-092 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SANDIK KURULU SEÇİM SONUÇ TUTANAĞI 

93-YBÜ-FRM-093 BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI/PROGRAM ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SANDIK KURULU SEÇİM SONUÇLARINI TESLİM TUTANAĞI

94-YBÜ-FRM-094 İME-Staj İşletme Değerlendirme Formu

95-YBÜ-FRM-095 İME-Staj Kabul Belgesi ve Sözleşmesi

96-YBÜ-FRM-096 İME-Staj Defteri

97-YBÜ-FRM-097 Öğretim elemanı İME-Staj Sınavı Değerlendirme Formu

98-YBÜ-FRM-098 İME Sorumlu Öğretim elemanı Denetleme Formu

99-YBÜ-FRM-099 BENZERLİK ve İNTİHAL RAPORU

100-YBÜ-FRM-100 AÇILACAK DERSLER VE ÖĞRETİM ÜYELERİ FORMU

101-YBÜ-FRM-101 ASKERLİK SEVK TEHİRİ/ SEVK TEHİRİ İPTAL İSTEM FORMU

102-YBÜ-FRM-102 DOKTORA YETERLİK BAŞVURU FORMU

103-YBÜ-FRM-103 HAFTALIK DERS PROGRAMI FORMU

104-YBÜ-FRM-104 SINAV SONUÇ BİLDİRİM FORMU

105-YBÜ-FRM-105 LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI SORU TUTANAĞI

106-YBÜ-FRM-106 LİSANSÜSTÜ SEMİNER SINAV TUTANAĞI VE KATILIMCI LİSTESİ FORMU

107-YBÜ-FRM-107 LİSANSÜSTÜ BİLİMSEL HAZIRLIK UYGULANACAK ÖĞRENCİLER VE ALACAĞI DERSLER FORMU

108-YBÜ-FRM-108 SINAV YOKLAMA TUTANAĞI

109-YBÜ-FRM-109 YARIYIL SONU SINAV ÜCRET FORMU

110-YBÜ-FRM-110 LİSANSÜSTÜ TEZ ONAY FORMU

111-YBÜ-FRM-111 LİSANSÜSTÜ TEZ DÜZELTME FORMU

112-YBÜ-FRM-112 LİSANSÜSTÜ TEZ ÖN İNCELEME FORMU

113-YBÜ-FRM-113 TEK DERS/ÜÇ DERS SINAVI BAŞVURU FORMU

114-YBÜ-FRM-114 LİSANSÜSTÜ DERS TELAFİ FORMU

115-YBÜ-FRM-115 İME-STAJ DOSYASI TESLİM FORMU 

116-YBÜ-FRM-116 STAJ/İME ÖĞRENCİ MAZERET BİLDİRME FORMU

117-YBÜ-FRM-117 BAP Uluslararası Araştırma İşbirliği Projesi BİRİM UYGUNLUK FORMU

118-YBÜ-FRM-028 BAP SÖZLEŞME _TEZ

119-YBÜ-FRM-119 ÖZGEÇMİŞ FORMU 

120-YBÜ-FRM-120 RİSK TESPİT VE SEVİYE BELİRLEME FORMU

121-YBÜ-FRM-121 RİSK BELİRLEME KRİTELERİ FORMU

122-YBÜ-FRM-122 BAP KOMİSYONU KARARLARI FORMU

123-YBÜ-FRM-123 BAP Hakem ücreti formu

124-YBÜ-FRM-124 DOKTORA YETERLİK KOMİTESİ ATAMA FORMU

125-YBÜ-FRM-125 DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ ATAMA FORMU

126-YBÜ-FRM-126 DOKTORA YETERLİLİK SINAV JURİSİ ÖNERİ FORMU

127-YBÜ-FRM-127 KENEVİR GRUP BAŞKANI PROJE DEĞERLENDİRME FORMU

128-YBÜ-FRM-128 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI TARİHİ BİLDİRİM FORMU

129-YBÜ-FRM-129 TEZ / PROJE KONTROL LİSTESİ

130-YBÜ-FRM-130 LİSANSÜSTÜ EK SÜRE TALEP FORMU

131-YBÜ-FRM-131 TOPLANTI TUTANAK FORMU

132-YBÜ-FRM-132 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU  FORMU

133-YBÜ-FRM-133 MEZUNİYET İŞLEMLERİ BAŞLATILMASI FORMU 

134-YBÜ-FRM-134 HARC İADE TALEP  FORMU

135-YBÜ-FRM-135 PASAPORT HARCI MUAFİYETİ BAŞVURU FORMU

136-YBÜ-FRM-136 YAZ OKULU ÖN KAYIT/KESİN KAYIT FORMU

137-YBÜ-FRM-137 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA GÖREVLENDİRMESİ

138-YBÜ-FRM-138 TIP FAKÜLTESİ SINAV TESLİM TUTANAĞI

139-YBÜ-FRM-139 TIP FAKÜLTESİ SORU HAZIRLAMA FORMU

140-YBÜ-FRM-140 TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ DEVAM DURUMU LİSTESİ

141-YBÜ-FRM-141 TEKNİK GEZİ KATILIM BEYAN FORMU

142-YBÜ-FRM-142 TEKNİK GEZİ SONUÇ RAPORU FORMU

143-YBÜ-FRM-143 TEKNİK GEZİ KATILIMCI LİSTESİ

144-YBÜ-FRM-144 TOPLULUK ETKİNLİK RAPORU FORMU

145-YBÜ FRM- 145 SÜREKLİ İŞÇİ MAAŞ PUANTAJI

146-YBÜ-FRM -146 SÜREKLİ İŞÇİ FAZLA MESAİ PUANTAJI

147-YBÜ-FRM-147 TUAM ÇALIŞMA BİLDİRİ FORMU

148-YBÜ-FRM-148 TUAM ARAŞTIRMA PROJESİ BAŞVURU FORMU

149-YBÜ-FRM-149 TUAM TALEP FORMU

150-YBÜ-FRM-150 TAŞIT TALEP/TAHSİS FORMU

151-YBÜ-FRM-151 ÖĞRETİM ELEMANI BAŞVURU DİLEKÇESİ

152-YBÜ-FRM-152 ÖĞRETİM ELEMANI SINAV SORU VE CEVAP TUTANAĞI

153-YBÜ-FRM-153 ÖĞRETİM ELEMANI SINAV YOKLAMA TUTANAĞI

154-YBÜ-FRM-154 ETİK KOMİSYONU BAŞVURU FORMU

155-YBÜ-FRM-155 ETİK KOMİSYONU KATILIMCILAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

157-YBÜ-FRM-157 ETİK KOMİSYONU ÖZGEÇMİŞ FORMU

158-YBÜ-FRM-158 ETİK KOMİSYONU BAŞVURU KONTROL LİSTESİ

159-YBÜ-FRM-159 ETİK KOMİSYONU ARAŞTIRMACI TAAHHÜTNAMESİ

160-YBÜ-FRM-160 ETİK KOMİSYONU BAŞVURU DEĞERLENDİRME RAPORU

161-YBÜ-FRM-161 KURUM DIŞI PROJE KAYIT FORMU

162-YBÜ-FRM-162 ASKERLİK İÇİN AYRILIŞ DİLEKÇESİ

163-YBÜ-FRM-163 ASKERLİK SONRASI GÖREVE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

164-YBÜ-FRM-164 GÜVENLİKLERLE İLGİLİ TUTANAK

165-YBÜ-FRM-165 LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI KATILIMCI LİSTESİ FORMU

166-YBÜ-FRM-166 LİSANSÜSTÜ TEZ DEĞERLENDİRME JÜRİ KİŞİSEL RAPORU

167-YBÜ-FRM-167 LİSANSÜSTÜ DERS SAYDIRMA TALEP FORMU

168-YBÜ-FRM-168 LİSANSÜSTÜ DERS SİLDİRME/SAYDIRMAMA TALEP FORMU

169-YBÜ-FRM-169 LİSANSÜSTÜ İKİNCİ TEZ DANIŞMANI TALEP FORMU

170-YBÜ-FRM-170 DOKTORA TEZ ÖNERİ SINAVI TALEP FORMU

171-YBÜ-FRM-171 LİSANSÜSTÜ DİĞER ANABİLİM DALINDAN DERS ALMA TALEP FORMU

172-YBÜ-FRM-172 - LİSANSÜSTÜ ÜST PROGRAMDAN DERS ALMA TALEP FORMU

173-YBÜ-FRM-173 LİSANSÜSTÜ ALT PROGRAMDAN DERS ALMA TALEP FORMU

174-YBÜ-FRM-174  LİSANSÜSTÜ TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

175-YBÜ-FRM-175 DÖNEMİÇİ UYGULAMA DEĞERLENDİRME FORMU

176-YBÜ-FRM-176 GÖREV SÜRESİ UZATMA DİLEKÇESİ  ve AKADEMİK PERSONEL FAALİYET RAPORU

177-YBÜ-FRM-177 ÖĞRENCİLERİN KURUM DAĞILIM LİSTESİ

178-YBÜ-FRM-178 SINAV EVRAKLARI TESLİM TUTANAĞI

179-YBÜ-FRM-179 KURUL KARARLARI TUTANAĞI

180-YBÜ-FRM-180 ŞUBELENDİRME FORMU

181-YBÜ-FRM-181 KOMİSYON KARAR TUTANAĞI

182-YBÜ-FRM-182 KOMİSYON GÜNDEM TUTANAĞI

183-YBÜ-FRM-183 YEŞİL PASAPORT TALEP DİLEKÇESİ

184-YBÜ-FRM-184- ÜAK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VEYA KAMU GÖREVİNDEN ÇIKARILMA BİLGİSİ TALEP FORMU

185-YBÜ-FRM-185 AYLIKSIZ İZİN İSTEK FORMU

186-YBÜ-FRM-186 İSTİFA DİLEKÇESİ

187-YBÜ-FRM-187 YEMEKHANE TURNİKELERİ BAKIM-KONTROL ÇİZELGESİ

188-YBÜ-FRM-188 KAMERA SİSTEMLERİ BAKIM-KONTROL ÇİZELGESİ

189-YBÜ-FRM-189 YEDEKLEME YAZILIMI BAKIM-KONTROL ÇİZELGESİ

190-YBÜ-FRM-190 SİSTEM ODASI BAKIM-KONTROL ÇİZELGESİ

191-YBÜ-FRM-191 PROGRAM-BÖLÜM AÇMA TALEPLERİ FORMU

192-YBÜ-FRM-192 PROGRAM-BÖLÜMLERE İLK DEFA ÖĞRENCİ ALIM TALEPLERİ FORMU

193-YBÜ-FRM-193 ERASMUS ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU

194-YBÜ-FRM-194 ERASMUS STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU FORMU

195-YBÜ-FRM-195 YATAY GEÇİŞ İÇİN ONAY LİSTESİ FORMU

196-YBÜ--FRM-196 PERSONEL NAKİL BİLDİRİM FORMU

197-YBÜ-FRM-197 100/2000 YÖK DOKTORA BURSU BAŞVURU FORMU

198-YBÜ-FRM-198 İDARİ PERSONEL KURUM DIŞI NAKLEN TAYİN TALEP DİLEKÇESİ

199-YBÜ-FRM-199-EK DERS PUANTAJI

200-YBÜ-FRM-200-YOLLUK TALEP DİLEKÇESİ

201-YBÜ-FRM-201-YURT İÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUK BİLDİRİM FORMU

202-YBÜ-FRM-202 BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK SAYFASI

203-YBÜ-FRM-203 YÖNERGE UYGUNLUK SAYFASI

204-YBÜ-FRM-204 DOKTORA TEZ SAVUNMA JÜRİ ATAMA FORMU

205-YBÜ-FRM-205 DOKTORA TEZİ SAVUNMA SINAV TUTANAĞI

206-YBÜ-FRM-206 DOKTORA TEZİ SAVUNMA SINAVI RAPORU

207-YBÜ-FRM-207 DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİNE (TİK) SUNULACAK RAPOR FORMU

208-YBÜ-FRM-208 ÖDEME BELGESİ VE EKİ BELGELER TESLİM/TESELLÜM TUTANAĞI 

209-YBÜ-FRM-209 BELGE/DOSYA İSTEK FORMU

210-YBÜ-FRM-210 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÖĞRENCİ KAYIT FORMU

211-YBÜ-FRM-211 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS İÇİ UYARLAMA TALEP FORMU

212-YBÜ-FRM-212 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TALEP DEĞERLENDİRME FORMU

213-YBÜ-FRM-213 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS PARTNERİ TAAHHÜTNAMESİ FORMU

214-YBÜ-FRM-214 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ DERS PARTNERİ TAAHHÜTNAMESİ FORMU_PARTNER

215-YBÜ-FRM-215 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ SES KAYIT TAAHHÜTNAMESİ FORMU

216-YBÜ-FRM-216 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ FOTOĞRAF KAYIT TAAHHÜTNAMESİ FORMU

217-YBÜ-FRM-217 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TALEP CEVAPLAMA FORMU

218-YBÜ-FRM-218 AYLIKSIZ İZİN BAŞLAYIŞ FORMU

219-YBÜ-FRM-219 ÖDÜL BAŞVURU FORMU

220-YBÜ-FRM-220 ÖDÜL KOMİSYONU ÖN DEĞERLENDİRME FORMU

221-YBÜ-FRM-221 PERSONEL EĞİTİM İHTİYACI BELİRLEME ANKETİ

222-YBÜ-FRM-222 ÖNERİLEN VEYA TALEP EDİLEN EĞİTİMLER LİSTESİ

223-YBÜ-FRM-223 HİZMET İÇİ FAALİYET RAPORU

224-YBÜ-FRM-224 BAP Bursiyer_Talebi_Bilgi_Formu

225-YBÜ-FRM-225 BAP Bursiyer_Baslatma_Bilgi_Formu

226-YBÜ-FRM-226 BAP Bursiyer_Aylık_Beyan_Formu

227-YBÜ-FRM-227 BAP Bursiyer_Cikarma_Bilgi_Formu

228-YBÜ-FRM-228 LİSANSÜSTÜ DERS MUAFİYETİ TALEP FORMU

229-YBÜ-FRM-229 LİSANSÜSTÜ KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

230-YBÜ-FRM-230 ASKERLİK İÇİN AYRILIŞ DİLEKÇESİ

231-YBÜ-FRM-231 AYLIKSIZ İZİN DÖNÜŞÜ GÖREVE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

232-YBÜ-FRM-232 ASKERLİK SONRASI GÖREVE BAŞLAMA DİLEKÇESİ

233-YBÜ-FRM-233 BAP Teknikşartname Formu

234-YBÜ-FRM-234 BAP Personel Ekleme Beyan Formu

235-YBÜ-FRM-235 BAP Personel Çıkarma Feragat Formu

236-YBÜ-FRM-236 BAP Projeden Üretilen Yayından Feragat Formu

237-YBÜ-FRM-237 BAP Çıktıya Personel Ekleme Formu

238-YBÜ-FRM-238 BAP Tez Ek Süre Beyan Formu

239-YBÜ-FRM-239 BAP Proje Yürütücüsü Olma Talep Formu

240-YBÜ-FRM-240 BAP Proje Yürütücülüğünden Ayrılma Talep Dilekçesi

241-YBÜ-FRM-241 BAP Güncel İş Zaman Çizelgesi Formu

242-YBÜ-FRM-242 HİZMET BELGESİ TALEP FORMU

243-YBÜ-FRM-243 İME-Staj İşyeri değişikliği Formu

244-YBÜ-FRM-244 Staj Muafiyet Dilekçesi

245-YBÜ-FRM-245 Staj Uygulaması değerlendirme Tutanağı Formu

246-YBÜ-FRM-246 3308 Sayılı Kanun Kapsamında Devlet Katkısı Ödeme Formu

247-YBÜ-FRM-247 Staj Kabul Belgesi ve Sözleşmesi Teslim Formu

248-YBÜ-FRM-248 BÜTÜNLEŞİK KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GERÇEKLEŞTİRME KANIT FORMU

249-YBÜ-FRM-249 İME Sorumlu Öğretim Elemanı Geri Bildirim raporu

250-YBÜ-FRM-250 DOSYA/KLASÖR ETİKET ŞABLONU

251-YBÜ-FRM-251 BENZER PROJE ÖNERİSİ DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU

252-YBÜ-FRM-252 ARAZİ/SAHA ÇALIŞMALARI İÇİN GÜZERGÂH VE YAKIT GİDERİ BİLDİRİM TABLOSU

253-YBÜ-FRM-253 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE  İŞÇİ ÇALIŞTIRMA BİLGİ FORMU

254-YBÜ-FRM-254 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİNDE  İŞÇİ ÇIKARMA BİLGİ FORMU

255-YBÜ-FRM-255 LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN TERCİH FORMU

 256-YBÜ-FRM-256 LİSANSÜSTÜ DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAN DERS  ALMA TALEP FORMU 

257-YBÜ-FRM-257 LİSANSÜSTÜ DÖNEM PROJESİ ÖN İNCELEME VE TESLİM FORMU

258-YBÜ-FRM-258 LİSANSÜSTÜ KAYIT DONDURMA TALEP FORMU

259-YBÜ-FRM-259 LİSANSÜSTÜ SEMİNER DERSİ SUNUM PROGRAMI Örnek Tablo

260-YBÜ-FRM-260 LİSANSÜSTÜ TEZ DÜZELTME KONTROL FORMU

261-YBÜ-FRM-261 LİSANSÜSTÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ YAZIM ŞABLONU

262-YBÜ-FRM-262 LİSANSÜSTÜ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MEZUNİYET TALEP FORMU

İletişim
  • 0(354)217 89 91
  • Erdoğan Akdağ Kampüsü Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat
  • genel.sekreterlik@bozok.edu.tr
  • bozokuniversitesi@hs01.kep.tr