You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mezuniyet ve Not Tetkik Komisyonu

1. Dr. Öğr. Üyesi Halil ÖZTÜRK

2. Dr. Öğr. Üyesi Abdulali ALİEV

3. Öğr. Gör. Yasin CENAN

4. Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

5. Arş. Gör. Alper ÇIRPAN

Eğitim Öğretim Komisyonu

1. Dr. Öğr. Üyesi Yasin GÖKHAN

2. Öğr. Gör. Hüseyin YÜNER

3. Öğr. Gör. Yasin BEDİR

4. Arş. Gör. Emre KARADAVUT

5. Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ

Birim Değişim Programları (Erasmus,Mevlana,Farabi) Komisyonu

1. Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hilmi BİLGİ

2. Dr. Öğr. Üyesi Aliya MUTTALİMOVA

3. Öğr. Gör. Yunus ÇAKIR

Birim Bologna Koordinatörü (AKTS) 

1. Doç. Dr. Suat ERDEM

2. Öğr. Gör. Mehmet YENİCE

Burs Komisyonu 

1. Doç. Dr. Mehmet ALTUNTAŞ

2. Dr. Öğr. Üyesi Sezai BEKDEMİR

3. Öğr. Gör. Hüseyin YÜNER

Kültürel ve Teknik Gezi Komisyonu 

1. Doç. Dr. Mehmet TÖZLUYURT 

2. Öğr. Gör. Muhammet Ali ERDAL

3. Öğr. Gör. Yasin CENAN 

Fakülte Web Yönetim

1. Dr. Öğr. Üyesi Ali BİNOL

2. Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ

3. Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

4. Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ

5. Şef Mustafa ŞENER

6. Bilg. İşlt. Osman DURUKAN 

Hazırlık Sınıfı Program Geliştirme Grubu Komisyonu

1. Doç. Dr. Gülhan TÜRK

2. Öğr. Gör. Adem YENER

3. Öğr. Gör. İbrahim KILINÇER

4. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YENİCE

5. Öğr. Gör. Anas MSLM

6. Öğr. Gör. Yunus ÇAKIR

Hazırlık Sınıfı Sınav Komisyonu

1. Doç. Dr. Gülhan TÜRK

2. Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YENİCE

3. Öğr. Gör. Yunus ÇAKIR

4. Öğr. Gör. İbrahim KILINÇER

5. Öğr. Gör. Anas MSLM 

Ders ve Sınav Programı Hazırlama Koordinatörlüğü

1. Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

2. Arş. Gör. Emre KARADAVUT

3. Öğr. Gör. Talha ERDEM

4. Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ

5. Arş. Gör. Alper ÇIRPAN