You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fakültemiz ana bina toplantı salonunda 05.10.2023 tarihinde Perşembe günü saat:12.00'de "Birim Kalite Komisyonu" toplantısı gerçelşetirilmiştir. Toplantıya Birim Kalite Sorumlusu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selahattin YAKUT, Birim Kalite Komisyonu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aliya MUTALLİMOVA, birim kalite komisyon üyeleri Dr. Arş. görevlisi Tuğba YILDIRIM, Arş. görevlisi Safiye İNCEYILMAZ MSLM ve Arş. görevlisi Enmre KARADAVUT katılmıştır.