You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fakülte yönetimi, Fakülte Kalite Komisyonu, öğrencilerimiz, iç ve dış paydaşlar ve idari personel uyum içerisinde kalite döngüsü kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. Birimimizde kalite bilinci gittikçe artmakta, her türlü faaliyetin kalite döngüsü kapsamında ele alınması gerektiği daha iyi anlaşılmaktadır. Daha kararlı ve özellikli bir kalite kontrol döngüsü oluşturma yolunda tüm paydaşlarımızın görüşleri alınarak çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir.