You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

        

BİLAL ŞAHİN

Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı şimdiki adı Esenli Kasabası olan Dedik Köyü’nde 01.01.1941 tarihinde doğdu. Babası, zamanın okumuş kişilerinden İnzibat Astsubayı Şevket Bey’dir. Annesi, çevresinde hayır sahibi olarak tanınan maruf bir ailenin kızı Zeynep Hanım’dır. 1954 yılında ilkokulu başarı ile bitirdikten sonra, Niğde–Aksaray Teknik Ziraat Okulu imtihanlarını kazanmış ve buradan 1958 yılında mezun olmuştur.

1958-1959 eğitim öğretim döneminde Sorgun ilçesine bağlı Çamurlu Köyü İlkokulu’nda vekil öğretmenlik yapmıştır. 1959-1961 yıllarında Toprak Mahsulleri Ofisi Sekili Ajans Müdürlüğü’nde Tesellüm Memuru olarak çalışmıştır. 1961-1963 yıllarında vatani (askerlik) görevini yerine getiren Bilal Şahin, 1964 yılında memur olarak başladığı Maliye Teşkilatı’nda  iki yıl çalıştıktan sonra 3 yıla yakın bir süre de Yozgat İl Müftülüğü’nde personel şefliği görevinde bulunmuştur. 1969 yılında Almanya'ya işçi olarak gitmiştir.

1969 yılında Almanya’ya işçi olarak giden Bilal Şahin burada 9 ay lisans öğrenimi görmüş ve hemşerilerini vatanına hayırlı bir hizmet görmek üzere örgütleme çabasına girmiştir. Yoğun bir süreç sonunda, bugün Türkiye ekonomisine mal olmuş Yozgat İşçi Birliği Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin (YİBİTAŞ) temelini 33 arkadaşı ile birlikte 23 Ocak 1973 tarihinde atmıştır. Ülkemizin dört bir köşesinden katılan vatandaşlarla 14.000 ortaklı YİBITAŞ’ı kurmuştur. Şirketin ilk yatırımı Yozgat Sarayköy’de yapılan çimento fabrikasıdır.

Sınai mülkiyetin tabana yaygınlaştırılması stratejisinin ilk örneklerinden olan YİBİTAŞ Çimento Fabrikasını takiben başta Kraft Torba, Un, Yem ve Tuğla Fabrikaları olmak üzere üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 17 şirketin bulunduğu YİBİTAŞ topluluğu kurucularından olma bahtiyarlığını yaşamış ve hâlen YİBİTAŞ topluluğuna ait tüm şirketlerde yönetim kurulu üyesidir.

 

Sınai yatırımlarının yanı sıra, başta doğum yeri olan Dedik Köyü'nün Gelingüllü Baraj sularına gömülen yerleşim merkezinin, Esenli Kasabası olarak iskân ve imarı çalışmalarına tek başına soyunmuştur. Servetini bu uğurda harcamaktan büyük bir keyif alan Bilal Şahin, Esenli Kasabası’nı alt yapısı, eğitim öğretim, sosyal ve idari tesisleri, ibadet mahalleri ile modern bir yerleşim merkezi haline getirme başarısına ulaşmış, hatta ilçe adayı yapmıştır.

Yozgat'ta, Bilal Şahin Camii, Naciye Afet Şahin Kız Hafız Kur'an Kursu, Bilal Şahin Erkek Hafız Kur'an Kursu, Müftülük Binası ve lojmanlarından oluşan Bilal Şahin Külliyesi’ni yaptırmıştır. Külliyeyi oluşturan bu tesisler Diyanet İşleri Başkanlığı’na teslim edilmiştir. Şahin Tepesi Sosyal Tesislerini, Bilal Şahin Mahallesi’nde Gençlik Merkezi ve Nikâh Salonu’nu yaptırıp Yozgat Belediyesi’ne devretmiştir.

Gedikhasan Kasabası’nda Kutbu Cihan Mehmet Şakir Efendi Türbesi, Kur'an Kursları, Medrese ve Camisi’nden oluşan büyük bir külliye yaptırıp Diyanet İşleri Başkanlığı’na devretmiştir. Gedikhasan’da Kur'an Kursu, çeşmeler, köprüler ve kilitli taş yolları yaptırıp hizmete sunmuştur. Ayrıca Gedikhasan İlköğretim Okulu’nu da yeniden yaptırıp Milli Eğitim Bakanlığı’na devretmiştir. Yaptığı hizmetlerin devamlılığının takipçisi olan Bilal Şahin, her yıl kendi yaptırdığı okul ve Kur'an Kurslarındaki öğrenci ve hafızları başarılarına göre ödüllendirmiştir.

Yozgat’ın eğitimine ve kalkınmasına büyük önem veren Bilal Şahin Yozgat Bozok Üniversitesi’ni de geliştirmek adına tüm imkânlarını seferber etmiştir. 2012’de Yozgat Bozok Üniversitesi’nde Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi binasını ve Uygulama Camii’ni inşa ettirip Üniversite’ye devretmiştir. 2020’de Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin Batı Kampüsü giriş kapısını inşa ettirmiş, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nde iki bilgisayar laboratuvarını, Ek binada 13 derslik ile iki öğretim üyesi odasının tefrişatını, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi’nin çevre düzenlemesini yaptırmış ve Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Bilal Şahin Diyaliz Merkezi’ni kurdurmuştur. 2021’de ise Bilal Şahin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi binasını ve Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Ek Binası’nda yer alan Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi’nin tefrişatını yaptırarak Üniversite’ye devretmiştir. Vatan ve millet şuuruna vakıf bir ailenin çocuğu olarak, her türlü imkânını memlekete hizmet yolunda seferber eden Bilal Şahin, 3 kız, 2 erkek evlat ve 8 torun sahibidir.

 

PROF. DR. HAYRANİ ALTINTAŞ

Kütüphanemize kitap bağışında bulunan Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, 1942 yılında Konya’nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu tamamladıktan sonra 1967’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ni bitirdi. Doktorasını 1977’de Sorbonne Üniversitesi’nde “Les Idees Soufigues d’Ibrahim Haggı” (İbrahim Hakkı’da Tasavvuf) başlıklı teziyle tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığında musahhih (1968); Çumra ve Konya’da öğretmen (1970-71) olarak çalıştı. 1977’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde asistan, 1982’de doçent oldu. 1987-88’de Cezayir Constantine Üniversitesi’nde ders verdi. 1988’de profesör unvanını aldı. 1983-89 arasında AÜ İlâhiyat Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yaptı. 1989-1991 yılları arasında Devlet Bakanlığı Müşavirliği’nde bulundu. 1991’de tekrar öğretim üyeliğine döndü. 1993-1999 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde iki dönem Üniversite Senatosu’nda senatör olarak görev yaptı. 1995-1998 yıllarında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Devlet Bakanlığı Müşavirliği yaptı. 1994-2002’de Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm başkanı olarak görev yaptı. İslam felsefesi dersleri verdi. Türk Felsefe Derneği üyesidir. Erzurumlu İbrahim Hakkı (1997) İbn-i Sina Metafiziği (1985), Tasavvuf Tarihi (1986), İnsan ve Psikoloji (1989), Mustafa Şekip Tunç (1989), İslâm Ahlakı (1999), Ahlâk Felsefesi (1999) adlı çalışmaları vardır.

 

ÖĞR. GÖR. ALİ İHSAN OKUR

Kitaplarını kütüphanemize bağışlayan Öğr. Gör. Ali İhsan Okur, 1930 yılında Yozgat Merkez Başınyayla köyünde doğdu. 1949’da Suriye’ye oradan da Mısır’a gitti. İlk, orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra lisansını Ezher Üniversitesi’nde tamamladı. 1967-1978 yıllarında İskenderiye Edebiyat Fakültesi’nde Osmanlı Türkçesi dersleri verdi. 1978’de Türkiye’ye döndü ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Arapça dersi okuttu. 1995 yılında aynı fakülteden emekli oldu. Bir dönem Türk Cumhuriyetlerinde de Arapça dersleri verdi.

 

ÖMER LÜTFİ ZARARSIZ

Kitapları kütüphanemize bağışlanan Ömer Lütfi Zararsız, 1933 yılında Yozgat Merkez Başınyayla köyünde doğdu. 1957-1973 yıllarında Yozgat’ta imamlık, merkez vaizliği, Yozgat İmam-Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği ve Yozgat İl Müftülüğü’nde müftü vekilliği yaptı. 1973-1977 yıllarında TBMM’de Milli Selamet Partisi’nin üyesi olarak 15. Dönem Yozgat Milletvekilliği görevini yürüttü. 1977-1982 yıllarında ise Tarım Bakanlığı’nda Bakanlık Müşaviri olarak görev yaptı ve 1982’de emekli oldu. 2021 yılında Ankara’da vefat etti. Fıkıh üzerine çalışmalar yapmıştır.

 

 

ÖĞR. GÖR. KÂMİL BÜYÜKER

Kütüphanemize kitap bağışında bulunan Öğr. Gör. Kâmil Büyüker, Yozgatlı bir ailenin çocuğu olarak 1978 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kırşehir’de tamamladı. On Dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimini; Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Çağdaş Yayıncılık ve Yayıncılık Yönetimi” Yüksek Lisansını tamamladı. 1997-2020 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev aldı. 2011-2013 yıllarında Diyanet Aylık Dergi editörlüğünü, 2013-2020 yıllarında ise İstanbul Müftülüğü Din ve Hayat Dergisi’nin editörlüğünü yürüttü. 2020 yılından bu yana Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksek Okulu Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Türkiye’nin Sıhhi, İçtimai Coğrafyası, Kırşehri Vilayeti (2003), II. Abdülhamid’in Şeyhi Şeyh Muhammed Zafir ve Ertuğrul Tekkesi (2004), Gülistan- Ramazan İlahileri ve Kasideleri (2008), Âlim, Fakih, Müftü: Ömer Nasuhi Bilmen (1883-1971) (2014), Hicaz Yolları -Cumhuriyet Dönemi Bir Taşra Müftüsü’nün Hac Hatıraları- (2015), Bu Toprakları Mayalayanlar-Portre Denemeleri (2017), Âkif’in Mısır Günlerinde Hakikatli Bir Dost: Mehmed İhsan Efendi (2017) Lâle Der ki, -Şehir ve Medeniyet Nişaneleri- (2020) gibi çeşitli çalışmaları vardır.