You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Matematik bölümü olarak öğrencilerimizin; kendilerini bölüme ait hissetmelerinin, bölümü sahiplenmelerinin ve matematik bölümü ailesinin bir ferdi olarak görmelerinin bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerine, iyileştirme ve geliştirme çabalarına olumlu katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu bağlamda bölümün temel yapı taşı olarak gördüğümüz öğrencilerimizin memnuniyeti için her türlü tedbiri almaya özen göstermekteyiz. Bölümümüz de öğrenci memnuniyeti aktif olarak, anketler aracılığıyla değerlendirilmektedir. İç ve Dış Paydaşlara uygulanan anketler aşağıda yer almaktadır:

Programımızın iç paydaşları;

  • Bölüm öğrencileri,
  • Bölüm öğretim elemanları,
  • Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı

şeklindedir:

YENİ ÖĞRENCİ ANKETİ

BEKLENTİ ANKETİ

MEMNUNİYET ANKETİ

ÖĞRETİM ELEMANI VE DERS DEĞERLENDİRME ANKETİ 

Programımızın dış paydaşları;

  • Mezunlar,
  • Diğer üniversitelerdeki matematik bölümleri,
  • Erasmus kapsamında anlaşmalı üniversiteler,
  • MEB,
  • TÜBİTAK

şeklindedir:

DIŞ PAYDAŞ ANKETİ

Anket değerlendirme sonuçları;

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anket değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı  ve  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Anketleri değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Anket değerlendirme sonuçları için tıklayınız.