You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Program Öğretim Amaçları: Mezunlarımızın yakın bir gelecekte erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentilerini tanımlayan genel ifadelerdir:

Program Öğretim Amaçları

1. İleri düzeyde kuramsal ve uygulamalı Matematik eğitimi ile ilgili temel bilgi, yöntem ve becerileri kazandırmak.

2. Matematik alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilen, verileri yorumlayabilen, problemlere matematiksel düşünme yeteneğiyle yaklaşarak mantıklı çözümler üretebilen bireyler yetiştirmek.

3. Analitik düşünme yeteneğini ve zihinsel yaratıcılığını geliştirebilme becerisi kazandırmak.

4. Matematik biliminin gerekliliği doğrultusunda bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerileri kazandırmak.

5. Matematik bilim dalı için gerekli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip bireyler yetiştirmek.

6. Etik değerlere sahip, özgün ve bağımsız araştırma yapabilecek ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilecek, ekip çalışmasına uyumlu bilim insanları yetiştirmek.

7. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme yetkinliğine sahip hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş bireyler yetiştirmek.