You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MATEMATİK BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Murat BABAARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Hürmet Fulya AKIZ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Funda BABAARSLAN

 

Öğrenci İlişkileri ve Anket Komisyonu

Doç. Dr. Funda TAŞDEMİR (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Demet TAYLAN

Dr. Öğr. Üyesi Elif UYANIK EKİCİ

Arş. Gör. Mücahit MERAL

 

Arşiv Komisyonu

Prof. Dr. Murat BABAARSLAN (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Abdullah SÖNMEZOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hürmet Fulya AKIZ

Dr. Öğr. Üyesi Demet TAYLAN

Arş. Gör. Mücahit MERAL

 

Öz Değerlendirme Raporu (ÖDR) Hazırlama Komisyonu

Prof. Dr. Murat BABAARSLAN

Doç. Dr. Hüseyin KAMACI

Dr. Öğr. Üyesi Hürmet Fulya AKIZ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Funda BABAARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi Demet TAYLAN

Dr. Öğr. Üyesi Elif UYANIK EKİCİ

Arş. Gör. Mücahit MERAL

 

Eğitim Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Murat BABAARSLAN (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Abdullah SÖNMEZOĞLU

Doç. Dr. Hüseyin KAMACI

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇELEBİ

 

Yatay Geçiş ve İntibak Komisyonu

Doç. Dr. Abdullah SÖNMEZOĞLU (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet EKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇELEBİ

 

Mezuniyet ve Not Tetkik Komisyonu

Doç. Dr. Funda TAŞDEMİR (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi Elif UYANIK EKİCİ

 

Burs Komisyonu

Doç. Dr. Hüseyin KAMACI

Dr. Öğr. Üyesi Funda BABAARSLAN (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇELEBİ

 

Yaz Okulu Komisyonu

Doç. Dr. Yusuf PANDIR (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Mehmet EKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Elif UYANIK EKİCİ

 

Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Murat BABAARSLAN (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Abdullah SÖNMEZOĞLU

Doç. Dr. Hüseyin KAMACI

 

Bölüm Tanıtım ve Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hürmet Fulya AKIZ (Komisyon Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Elif UYANIK EKİCİ

Arş. Gör. Mücahit MERAL

 

Web Sorumluları

Dr. Öğr. Üyesi Demet TAYLAN (LEE)

Arş. Gör. Mücahit MERAL (FEF)

 

UZEM Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Demet TAYLAN

 

Kariyer Planlama Temsilcisi

Arş. Gör. Mücahit MERAL

 

Lisans Ders Programları ve Ders Yükleri Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇELEBİ

 

Lisans Sınav Programı ve Gözetmen Dağılımı Sorumlusu

Arş. Gör. Mücahit MERAL

 

Lisansüstü Ders Programları ve Ders Yükleri Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Elif UYANIK EKİCİ

 

Lisansüstü Sınav Programı ve Gözetmen Dağılımı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Demet TAYLAN

 

Danışmanlıklar

1.Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÇELEBİ

2.Sınıf: Doç. Dr. Mehmet EKİCİ

3.Sınıf: Dr. Öğr. Üyesi Funda BABAARSLAN

4.Sınıf: Doç. Dr. Yusuf PANDIR