You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Matematik Bölümü Özgörev

Eğitim-öğretim kalitesini arttırarak, ülkenin matematik alanında ihtiyaç duyduğu analitik düşünceye sahip, matematik alanında her türlü analizi ve araştırmayı yapmaya yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan kaynağını yetiştirmek.

Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını (BAP, TÜBİTAK vb.) artırmak.

Bölümün alt yapısının akademik, idari personeli ve öğrencilerinin eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesini sağlamak.