You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır.

Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programdır.

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Matematik Bölümümüzde çift anadal veya yandal programlarına katılabilirler.

Matematik Bölümü öğrencilerimiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile çift anadal veya yandal programlarına katılabilirler.

Çift anadal ve yandal programları ile ilgili dökümanlar aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar için Çift Anadal ve Yandal Esaslarına İlişkin Yönetmelik (bakınız: BEŞİNCİ BÖLÜM)

Yozgat Bozok Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları için Çift Anadal ve Yandal Yönergesi (bakınız: SEKİZİNCİ BÖLÜM)

Matematik Bölümü Dersler

Kontenjanlar

Çift Anadal Programı Önerilen Eğitim Formu

Yandal Programı Önerilen Eğitim Formu