You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Lisans Bitirme Tezinin Hazırlanması 

1. Bitirme Tezi yazım kurallarına uygun bir şekilde “Lisans Bitirme Tezi Şablonu” kullanılarak bilgisayarda WORD ortamında oluşturulmalıdır.

2. Bitirme Tezi hazırlanırken “Lisans Bitirme Tezi Hazırlama Kuralları”nda belirtilen ilkeler ve uyarılar dikkate alınmalıdır.

Lisans Bitirme Tezinin Sonuçlandırılması 

1. Hazırlanan “Lisans Bitirme Tezi"nin üç (3) adet ciltli kopyası Dersin Sorumlusuna teslim edilmeli ve inceleme-savunma aşamasından sonra tez sonuçlandırılmalıdır. (Tezler karton kalın kapak şeklinde ciltlenmelidir.  Ciltlemede spiral kapak kullanılmamalıdır.)

2. Başarılı sonuçlanan “Bitirme Tezi”nin 1 adet ciltli kopyası Dersin Sorumlusu tarafından alınmalı, 1 adet ciltli kopyası Öğrenciye verilmeli ve 1 adet ciltli kopyası Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.

 

Lisans Bitirme Tezi Kuralları

Lisans Bitirme Tezi Şablonu

Bitirme Tezi Sınav Tutanağı ve Katılımcı Listesi 

Bitirme Tezi Sınavı Duyuru Formu