You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hakkımızda

Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi, 3 Kasım 1994 tarih ve 22100 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.08.1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yozgat ilinde kurulmuştur. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 30.01.1996 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Matematik bölümümüz açılmıştır. Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen Edebiyat Fakültesi, 01 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanunla kurulan Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanarak eğitim öğretimine devam etmektedir.

Bölümümüzde mevcut 1 profesör, 5 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi olmak üzere 11 öğretim üyesi ve 1 öğretim elemanı ile toplam 12 kişilik akademik kadromuz, yeni öğretim üyesi alımı ve şu an itibariyle hizmet veren araştırma görevlilerimizin öğretim üyeliğine geçiş süreciyle her geçen gün daha da güçlenmektedir.

Bölümümüzde 4 adet derslik bulunmaktadır. Aynı zamanda, bölümümüz öğrencilerinin kullanabileceği 80 m2 boyutunda ve 40 adet yüksek donanımlı bilgisayara sahip Fakülte Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı mevcuttur. Sınıf bazında her öğrencimize bir bilgisayar düşmektedir. Ayrıca bölüme ait iki derslikte ve bilgisayar laboratuvarında birer adet projeksiyon cihazı vardır. Matematik bölümü ile ilgili üniversitemiz kütüphanesinde toplam 784 adet kitap bulunmaktadır.

Eğitim

Lisans programı 4 yıl (8 yarıyıl) dır. Mezun olabilmek için öğrenciler, her yarıyıl en az 30 AKTS (toplamda en az 240 AKTS) karşılığı ders almak ve başarmak zorundadırlar. Bu derslerden en az 14 tanesi (64 AKTS) seçmeli derstir. Bu süreci tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz Bilgisayar Mühendisliği programı ile Çift Anadal/Yandal yapabilirler. Ayrıca Erasmus, Farabi, Mevlana gibi değişim programları ve işbirliği protokolleri vasıtasıyla, yurt içinde ve yurt dışındaki üniversitelerle değişim faaliyetlerine katılabilirler. Bölümümüzde ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da bulunmakta olup teorik ve uygulamalı ileri düzey akademik araştırmalar yapılmaktadır. Öğrencilerimiz BAP, TÜBİTAK vb. projelerde bursiyer olarak görev yapabilirler. 

Etkinliklerimiz

Bölümümüzde her akademik dönem içerisinde, öğretim üyelerimiz, yüksek lisans/doktora öğrencilerimiz ve farklı üniversitelerdeki davetli öğretim elemanları tarafından seminerler verilmektedir. Dönem içinde farklı üniversitelerden davetli öğretim üyeleri gelerek, bölümümüzde konferans vermektedirler. Ayrıca bölümümüzde çalıştaylar, matematik sergileri ve sosyal sorumluluk projeleri de yapılmaktadır.

Matematikçilerin İş Olanakları

Mezunların en önemli çalışma alanlarından biri akademisyenliktir. Mezun olup yüksek lisans ve doktorasını bitirenler üniversitelerde doktor öğretim üyesi, doçent, profesör olarak çalışıp öğretim üyesi olabilmektedir. MEB, YÖK, TÜBİTAK gibi kurumların burslarından yararlanıp yurt dışında da yüksek lisans ya da doktora yapma olanağı da vardır. Ayrıca, formasyon alıp Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda Matematik öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Tübitak, Aselsan, Ttnet, Telekom, Hazine Müsteşarlığı ve bankalarda finansal danışman ve yine çoğu banka ve özel kuruluşta analist olarak çalışabilmektedir. Matematik eğitimi, bilgisayar alanında çalışabilmek için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırdığından, çeşitli kamu ve özel kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicisi, sistem operatörü, yazılım uzmanlığı vs. olarak çalışabilmektedirler. Bilgisayar üzerine yüksek lisans, ek dersler ya da kurslar yoluyla bilişim sektörüne katılabilir, programcılık yapabilmektedir. Maliye Bakanlığı’nda hesap uzmanı, Bakanlıklarda çözümleyici ya da programcı kadroları gibi iş olanakları da vardır.