You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Konuşma linki: https://ictima.bozok.edu.tr/fer-gif-xni-fhz 

Geçmiş Konuşmalar

80. Çarşamba, 31 Mayıs 2023, 21:00, Bozok İctima

   Pınar ÇOMAK DE CNUDDE (KU Leuven University)

Bitcoin'e Anonimlik Ekleyen Zerocash'i Anlamak

Bitcoin, yaygın bir şekilde kabul gören ilk dijital para birimidir. Ödemeler, takma adlar arasında gerçekleşirken, Bitcoin güçlü gizlilik garantileri sunamaz: ödeme işlemleri, birçok bilginin sizabilecegi umumi ve merkezi olmayan bir deftere kaydedilir. Zerocoin (Miers ve diğ., IEEE S&P 2013), ödemelerin kökeninden işlemleri ayırarak bu gizlilik sorunlarının bazılarına çözüm sunar. Ancak hala ödemelerin hedeflerini ve miktarlarını sizdirir ve işlevsellik bakımından sınırlıdır. Zerocash makalesinde, güçlü gizlilik garantileri sunan tam teşekküllü bir defter tabanlı dijital para birimi oluşturulmustur. Sonuçlar, bilgiyi sıfır bilgiye indirgenmiş olmayan etkileşimli argümanlar (zk-SNARKs) konusundaki son ilerlemelerden yararlanıyor. İlk olarak, merkezi olmayan anonim ödeme şemalarını (DAP şemaları) formüle eder. Bir DAP şeması, kullanıcıların birbirlerine doğrudan ve özel olarak ödeme yapabilmelerini sağlar: ilgili işlem, ödemenin kökenini, hedefini ve transfer edilen miktarı gizler ve DAP şemasinin pratik bir örneği olan Zerocash'i oluşturur. Zerocash'de, işlemler 1 kB'den daha az ve doğrulaması 6 ms'den az sürer - bu, daha az anonim olan Zerocoin'den çok daha verimlidir ve düz Bitcoin ile rekabet eder.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

79. Çarşamba, 17 Mayıs 2023, 21:00, Bozok İctima

   Yağmur YILMAZ (University of Toledo)

Construction and Properties of Classical Kozsul Bracket on Differential Forms and Its Generalization 

Konuşmanın özetine buradan ulaşabilirsiniz. 

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

78. Çarşamba, 10 Mayıs 2023, 21:00, Bozok İctima

   Kürşat YILMAZ (University of Toledo)

Restricted 3-Body Problem on the Space of Constant Curvature 

Konuşmanın özetine buradan ulaşabilirsiniz. 

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

77. Çarşamba, 28 Aralık 2022, 21:00, Bozok İctima

   Turgay AKYAR (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Sonlu Çizgeler için Riemann-Roch Teoremi 

Konuşmanın özetine buradan ulaşabilirsiniz. 

76. Çarşamba, 07 Aralık 2022, 21:00, Bozok İctima

   Ünver ÇİFTÇİ (Namık Kemal Üniversitesi)

Matematikçiler için Derin Öğrenme - Fonksiyonlar Olarak Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları ile derin öğrenme, teknolojide yaşanan birçok gelişmenin anahtarı konumunda. Eğitilen çok büyük modellerin elde ettiği başarı göz önüne alınırsa, yeni bir dönem aslında yeni başlıyor. Yapay zeka unsurları; çeviri yapabiliyor, metinden resim hatta video üretebiliyor, kod yazabiliyor, internette arama yaparak istenilen görevi yapabiliyor. Güvenli uygulamalar ve geliştirmeler içim yapay sinir ağlarının matematiksel yapısının iyi bilinmesi gerekiyor. Aynı zamanda yapay sinir ağları ile bazı matematiksel problemler çözülebiliyor. Dolayısıyla biz matematikçilerin bu dünyaya adım atması için tam zamanı! Sizlere bu konuşmada bir matematikçinin bakış açısı ile derin öğrenmeyi özetlemeye çalışacağım.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

75. Çarşamba, 30 Kasım 2022, 21:00, Bozok İctima

   Ergin BAYRAM (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Ortak Bir Eğriden Geçen Yüzeyler

Eğriler ve yüzeyler diferansiyel geometride uzun yıllardır çalışılan konulardandır. Geleneksel çalışmalarda ve birçok kitapta eğri ve yüzeylere rastlanır. 2004 yılına kadar olan çalışmalarda yüzey eğrilerinin nasıl sınıflandırılacağı ele alınmıştır. Wang ve ark. [1] verilen bir eğriden geçen ve bu eğriyi ortak geodezik kabul eden yüzeyleri elde ederek ters problemi ele almıştır. Bu konuşmada, eğri ve yüzeyler hakkında genel bilgiler verilerek ortak bir eğriden geçen yüzeylerin nasıl elde edildiği, bu tür çalışmaların kullanım alanları anlatılacak ve örnekler verilecektir.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

74. Cuma, 16 Kasım 2022, 21:00, Bozok İctima

   Hasan SULUYER (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

The Arithmetic of Elliptic Curves over Rational Numbers

Bu konuşmada n değişkenli rasyonel katsayılı polinomların rasyonel kökleri hakkında bazı bilgiler vereceğim. Bu polinomların bir kısmı hiperdüzlemlere, koniklere ya da kübiklere tekabül edebilir. Sonra, kübiklerin üzerine belli şartlar ekleyerek rasyonel sayılar üzerinde eliptik eğrileri tanımlayıp onlar üzerindeki aritmetik hakkında konuşacağız. Daha sonra, konuşmamı günümüzde kriptolojide şifrelemede kullanılan eliptik eğriler üzerindeki cebirsel yapı ile tamamlayacağım.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

73. Cuma, 17 Haziran 2022, 21:00, Bozok İctima

   Seher FİŞEKCİ (TED Üniversitesi)

On the LS-Category and Topological Complexity of Projective Product Spaces

Konuşmanın özetine buradan ulaşabilirsiniz. 

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

72. Çarşamba, 08 Haziran 2022, 21:00, Bozok İctima

   Süleyman Kağan SAMURKAŞ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Temel Bileşen Analizi

Temel bileşen analizi (TBA), çok boyutlu uzaydaki bir verinin daha düşük boyutlu bir uzaya izdüşümünü, varyansı maksimize edecek şekilde bulma yöntemidir. Veri bilimi ve yapay zeka alanlarında ’veriyi ön İşleme’ aşaması olarak kullanılır. Konuşma, çok değişkenli kalkülüs ve lineer cebir derslerini almış herkesçe anlaşılır olacaktır.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

71. Çarşamba, 01 Haziran 2022, 21:00, Bozok İctima

   Ferdağ Kahraman AKSOYAK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)

R^3 ve R^4 Uzaylarında Kuaterniyonik Eğrilerin Serret-Frenet Formülleri

Bu konuşmada, ilk olarak kuaterniyonların cebirsel özellikleri hakkında kısa bir bilgi verilecektir. Daha sonra 3 boyutlu ve 4 boyutlu Öklid uzaylarında verilen eğrilerin Serret-Frenet elemanlarının kuaterniyonların cebirsel yapılarından faydalanılarak nasıl inşa edileceği anlatılacaktır. Ayrıca 4 boyutlu Öklid uzayındaki eğriler için yeni bir kuaterniyonik çatı tanımı verilecektir.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

70. Çarşamba, 25 Mayıs 2022, 21:00, Bozok İctima

   Deniz GENLİK (Ohio State University)

Kontsevich'in Rasyonel Düzlem Doğruları Formülü

Bu konuşmada basit kavramlardan başlayarak tarihi Antik Yunan matematiğine kadar uzanan bir soruya cevap arayacağız: “Projektif düzlem üzerinde 3d-1 genel noktadan kaç tane derecesi d olan rasyonel doğru geçer?”. Eğer size “Bu soruyu cevaplamak için, d=1 durumunu bilmek yeterlidir.” desem inanır mıydınız? İnanmalısınız, bu inanması güç sonuç Kontsevich formülü olarak biliniyor ve konuşmamız bu sonucun bir ispatını ele alacak.

69. Çarşamba, 18 Mayıs 2022, 21:00, Bozok İctima

   Ali ÖZKURT (Çukurova Üniversitesi)

Hilbert-Smith Sanısı Üzerine Bir Gözlem

Hilbert-Smith sanısı hakkında kısa bir bilgi verilerek 3 boyutlu manifoldlar için Hilbert-Smith sanısının doğru olduğu bilgisi kullanılarak 3- küreler arasında 1-torus etkilerini koruyan dönüşümlerle ilgili bazı sonuçlar verilecektir.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

68. Çarşamba, 11 Mayıs 2022, 14:00, Yozgat Bozok Üniversitesi, Erdoğan Akdağ Salonu

   Emrah Sercan YILMAZ (Atılım Üniversitesi)

Kritografi, Kodlama ve Cebir 

Bu konuşmada bazı kriptografi ve kodlama sistemlerinin nasıl çalıştığından ve içerisinde cebirin nasıl işlediğinden bahsedeceğiz.

67. Salı, 10 Mayıs 2022, 21:00, Bozok İctima

   Sadullah SAKALLIOĞLU (Çukurova Üniversitesi)

İstatistik Hakkında Genel Söyleşi 

İstatistiki bilgiler çevremizde olup bitenleri anlamada ve bunları anlatmada bize yardımcı olur. İstatistik örneklemden elde edilen veri veya bilgiye göre yapıldığından NİYET/YORUM çok önemlidir. Bu nedenle istatistiğe yalan söyleme sanatı da denilmektedir!!! Bu anlamda Benjamin Disraeli, "Üç tür yalan vardır: yalan, kuyruklu yalan ve istatistik" olduğunu söylemiştir. Hep birlikle buna karar vermeye çalışalım.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

66. Çarşamba, 27 Nisan 2022, 21:00, Bozok İctima

   Mehmet KÜÇÜKASLAN (Mersin Üniversitesi)

Quasi Metrik Uzaylarda Tamlık 

Konuşmada Quasi metrik uzaylar, quasi metrik uzaylarda yakınsaklık, Cauchy dizisi tanımı(tanımları) verilerek Quasi metrik uzayların tamlaştırılmasında yaşanan temel problemler ve sebepleri konuşulacaktır. Konuşmada daha cok metrik olma aksiyomlarının değiştirilmesinin uzayı nasıl değiştirdiği vurgulanmaya çalışılacaktır. Metrik uzaylara tamlaştırma problemine hakim herkesin rahatlıkla anlayacağı bir konuşma olacak.

65. Çarşamba, 20 Nisan 2022, 21:00, Bozok İctima

   Çağdaş Hakan ALADAĞ (Hacettepe Üniversitesi)

Yaşayan İstatistik 

İnsanlığın varoluş ve gelişim sürecindeki heyecan dolu serüveninde yol gösterici bir rol üstlenmiştir İstatistik. Beklentileri karşılamış hatta tahminlerin de ötesine geçebilmiş, her bir örnekte var olmuş ve kitleleri de peşinden sürüklemiştir. İlk insanların mağara duvarlarına çizdiği resimlerin gizemlerinden, günümüz yapay zekâsının sırlarına uzanan seyahatte en güvenilir dost olmuştur. Sadece formüllerle konuşmayan, hayatın tam kalbinde, henüz anlatmadığı sırları ve tanık olduğu keyifli yaşanmışlıklarla bizleri beklemektedir. Ona biraz kulak verdiğimizde, renkli mucizeleriyle yanı başımızda durduğunu haykırıverir. İstatistiği duymaya başladığımızda, sayılardan çok, sayıların arkasındaki hayat hikâyelerini anlatmaya çalıştığının farkına varırız. Her gün önünden geçip de farkına varamadığımız, sanat eseri tadındaki güzelliklerin içinde nasıl var olduğunu, hayatın içinde bizlerle birlikte nasıl nefes aldığını duymak çok da zor değildir. Dinlemeye başladığımızda, Mozart’ın notalarında, Mimar Sinan’ın tuğlalarında, Mona Lisa’nın gülümseyişinde ya da Nasreddin Hoca’nın heybesinde çıkıverir karşımıza. Bırakalım çay yapraklarından süzülüp, bulutların arasından geçip, Akdeniz’e dokunup yanımıza gelsin. Bakalım İstatistik bizlere neler neler anlatacak?

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

64. Çarşamba, 13 Nisan 2022, 21:00, Bozok İctima

   Fikret YILMAZ (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Matematik Felsefesi:Pyhtagoras (Pisagor) 

Matematik bir bilim olarak kabul edilirse, fizik felsefesi ve biyoloji felsefesi gibi disiplinlerin yanında matematik felsefesi de bilim felsefesinin bir dalı olarak kabul edilebilir. Ancak, konusu nedeniyle matematik felsefesi bilim felsefesi içinde özel bir yere sahiptir. Buna ek olarak, matematiğin araştırma yöntemleri, doğa bilimlerindeki araştırma yöntemlerinden önemli ölçüde farklıdır. Öte yandan bugün matematik denildiğinde aklımıza sadece rakamlar değil “insan bilgisinin tümü” geliyorsa, bu fikre ulaşılmasında en önemli adımları atan kişi kuşkusuz Pisagor’dur. Pisagor (M.Ö. 580- 504) Kroton kentinde kurduğu okulda verdiği derslere “matemata” demiş ama “insanlığın bütün bilgisinin” peşine düşmüştür.  Pythagoras (Pisagor) aynı zamanda ”sayıların babası” da olarak bilinir. Kısaca bu sunumumuzda matematik ile felsefenin aslında birbirinden bağımsız olan iki alan olarak görülseler bile felsefenin matematik ile matematiğin de felsefe ile göbekten birbirlerine bağlı olduklarını konuşacağız.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

63. Çarşamba, 06 Nisan 2022, 21:00, Bozok İctima

   Gonca AYIK (Çukurova Üniversitesi)

Matematik Tarihinden Seçmeler

Matematik hakkında ilk belgelerden itibaren, matematik tarihinde kilit taşı olmuş kişiler ve onların matematiğe katkıları anlatılacaktır. 

62. Çarşamba, 30 Mart 2022, 21:00, Bozok İctima

   Emrah Sercan YILMAZ (Atılım Üniversitesi)

Konuşma Serisi: Sonlu Cisimler - 3

Sonlu cisimler direkt üzerinde çalışılmasa bile bazı cebirsel yapıların temelleride ya da yapılarında rol oynar. Ayrıca kodlama teorisi, kriptografi ve benzeri alanlarda temel olarak kullanılır. Bu konuşma serisinde sonlu cisimlerin neler olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve üzerinde tanımlı temel yapıları öğreneceğiz.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

61. Çarşamba, 23 Mart 2022, 21:00, Bozok İctima

   Emrah Sercan YILMAZ (Atılım Üniversitesi)

Konuşma Serisi: Sonlu Cisimler - 2

Sonlu cisimler direkt üzerinde çalışılmasa bile bazı cebirsel yapıların temelleride ya da yapılarında rol oynar. Ayrıca kodlama teorisi, kriptografi ve benzeri alanlarda temel olarak kullanılır. Bu konuşma serisinde sonlu cisimlerin neler olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve üzerinde tanımlı temel yapıları öğreneceğiz.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

60. Çarşamba, 16 Mart 2022, 21:00, Google Meet

   Emrah Sercan YILMAZ (Atılım Üniversitesi)

Konuşma Serisi: Sonlu Cisimler - 1

Sonlu cisimler direkt üzerinde çalışılmasa bile bazı cebirsel yapıların temelleride ya da yapılarında rol oynar. Ayrıca kodlama teorisi, kriptografi ve benzeri alanlarda temel olarak kullanılır. Bu konuşma serisinde sonlu cisimlerin neler olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu ve üzerinde tanımlı temel yapıları öğreneceğiz.

59. Çarşamba, 05 Ocak 2022, 21:00, Google Meet

   Alev KELLECİ AKBAY (Fırat Üniversitesi)

Yapay Zeka ve Bazı Sektörlerdeki Uygulamaları

Günümüz internet çağı ve internet kullanımı da her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Bu kullanımının artması ile birlikte her geçen saniye de çok büyük miktarlarda veri üretilmektedir. Bu kadar büyük bir verinin depolanması, analiz edilmesi bilinen analiz yöntemleri ile çözmek artık çok da sağlıklı olmadığından yapılan çalışmalar yapay zeka ile desteklenmektedir. Ayrıca günümüzde pek çok alanda veri analizi, yapay zeka ile birleştirilerek çok daha detaylı analizler yapılmaktadır. Yapay zeka artık gerek işletmeler anlamında gerek şahıslar anlamında hayatımızın her alanında karşımıza çıkabilecek birçok problemin çözümünde kullanılabiliyor. Kendine hem akademik ortamlarda hem de ticari ortamlarda çok fazla uygulama alanı bulabiliyor. Konuşmamızda, öncelikle yapay zeka kavramını izah edecek ve sonrasında da günümüzde yapay zekanın bazı sektörlerde nasıl uygulandığından bahsedeceğiz.

58. Çarşamba, 29 Aralık 2021, 21:00, Google Meet

   Burcu Bektaş Demirci (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Sonlu Tipten Alt Manifoldlar ve Gauss Tasviri

Sonlu tipten alt manifoldlar teorisi 1970’li yılların sonlarına doğru B.-Y. Chen tarafından ortaya atılmıştır. İlk olarak Euclid uzayının kompakt manifoldlarının toplam ortalama eğriliklerine olabilecek en iyi tahmini yapabilmek için ortaya atılan bu kavram daha sonra birçok geometrici tarafından sonuçlar elde edilen aktif bir çalışma alanı haline dönüşmüştür.

Bu konuşmada, ilk olarak sonlu tipten kavramı tanıtılacak ve manifoldlar üzerinde önemli bir diferansiyellenebilir tasvir olan klasik Gauss tasvirinden bahsedilecektir. Daha sonra küresel manifoldlar için verilen küresel Gauss tasviri açıklanacaktır. Son olarak, literatürde yer alan sonlu tipten klasik veya küresel Gauss tasvirine sahip alt manifoldlarla ilgili sonuçlardan bahsedilecektir. 

57. Çarşamba, 22 Aralık 2021, 21:00, Google Meet

   Derya Altıntan (Hacettepe Üniversitesi)

Reaksiyon Sistemlerinin Matematiksel Modellenmesi

Günlük hayatta karşımıza çıkan süreçlerin reaksiyon sistemleri yoluyla modellenmesi son yıllarda oldukça popüler olan bir yöntemdir. Reaksiyon sistemleri, türler adını verdiğimiz, birçok girdinin birbirleriyle etkileşime geçerek yeni türler (çıktılar) ürettikleri reaksiyon kanallarından oluşurlar. Söz konusu sistemlerin dinamiklerini incelemek için iki temel yaklaşım bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılan deterministik yaklaşım bu süreçlerin dinamiklerini Reaksiyon Oran Denklemleri (RRE) adı verilen Adi Diferansiyel Denklemler (ODE) ile modeller. Bu yaklaşımda reaksiyon sistemlerinin zamana bağlı değişiminin sürekli ve deterministik olduğu kabul edilir. Bu geleneksel yaklaşım birçok sistem için geçerli olmasına rağmen, gen modeli ve bulaşıcı hastalıkların yayılma modeli gibi sistem içerisinde yer alan bazı türlerin yoğunluklarının çok düşük olduğu ya da stokastik dalgalanmaların sistem dinamiklerini etkilediği durumlarda uygun değildir. Bu sorunları çözebilmek için stokastik yaklaşım, deterministik yaklaşıma alternative olarak önerilmiştir. Deterministik yaklaşımdan farklı olarak, bu yaklaşım sistemmdinamiklerinin kesikli ve stokastik olduğunu kabul eder. Stokastik yaklaşıma göre, sistemin konum vektörü Rastgele Zamanlı Değişim Modeli (RTCM) ya da Kimyasal Langevin Denklemi (CLE) ile tanımlanır. Ayrıca, olasılık fonksiyonunun zamana bağlı türevi Temel Kimyasal Denklemi (CME) ya da Fokker-Planck Denklemini (FPE) sağlar. Konuşmamızda, stokastik modelleme yaklaşımının temellerini ve bu yaklaşımın geleneksel deterministik yaklaşım ile bağlantılarını anlatacağız. Aynı zamanda, deterministik ve stokastik modelleme yaklaşımlarını birleştiren sıçramalı difüzyon yaklaşımının kısa bir özetini vereceğiz.

56. Çarşamba, 15 Aralık 2021, 21:00, Google Meet

   Mustafa Ağgül (Hacettepe Üniversitesi)

Atmosfer-Okyanus Etkileşimi için Simülasyon Yöntemleri

Atmosfer ve okyanus etkileşimi küresel iklimin belirlenmesinde temel faktörlerden birisidir. Ancak, yüksek performanslı hesaplama alanındaki teknolojik gelişmelere rağmen, atmosfer-okyanus simülasyonları bu alandaki en büyük zorluklar arasında yer almaya devam etmektedir. Bu zorlukların başında türbülanstaki akışkanların nümerik çözümlerindeki problemler ve ikili sistemin birlikte ele alınması gerekliliği gelmektedir. Bu seminerde tarafımızca literatüre kazandırılan, yüksek doğruluk ve koşulsuz kararlılıkla bu sistemleri ayrıştıran yöntemler sunulacaktır.

55. Çarşamba, 8 Aralık 2021, 21:00, Google Meet

   Ayhan Erciyes (Aksaray Üniversitesi)

Lokal T0 ve T1 Sabit Süzgeç Yakınsak Uzaylar

Bu sunumda, öncelikle topolojik kategorilerde ,  ayırma aksiyomlarının ve kapalılık kavramının nasıl genelleştirildiği ile alakalı bilgi verilecektir. Ardından örnek olarak  sabit süzgeç yakınsak uzaylar kategorisinde bu durumlar incelenecektir. Lokal T0  ve T1 sabit süzgeç yakınsak uzayların lokal formları karakterize edilecek ve onlar arasındaki ilişkiler belirlenecektir. Ardından, lokal (p noktasında) T0 ve T1 sabit süzgeç yakınsak uzaylardan oluşan ve kategorilerinin sabit süzgeç yakınsak uzaylar kategorisinin dolu alt kategorisi olup olmadığı gösterilecek. Son olarak da bu kategorilerin çarpımsal, co-çarpımsal ve kalıtsal olup olmadıkları ispatlanacaktır. 

54. Çarşamba, 1 Aralık 2021, 21:00, Google Meet

   Halis Bilgil (Aksaray Üniversitesi)

Salgın Hastalıklar için Matematiksel Modelleme

Hemen hemen tüm dünya genelinde COVID-19 salgının neden olduğu bir pandemik durum söz konusudur. Bu salgının önlenmesi için alınan önlemler ve geliştirilen aşı çalışmalarına rağmen virüsün mutasyona uğrayarak yapısının değişmesiyle birlikte salgının seyri her geçen gün değişim göstermektedir. Uzmanların ortak kanaatleri ise salgınla mücadelenin en önemli silahın aşı olduğu yönündedir.  Bu durumda, geliştirilen aşıların koruyuculuk oranları, aşılanma oranları, aşılamadan sonra belli bir zaman geçmesiyle aşılanan kişilerde aşının etkinliğini kaybetmesi, aşılanmasına rağmen enfekte olan bireylerin virüsü bulaştırma durumları gibi bir çok önemli etken göz önüne alındığında COVID-19 salgınının oldukça kompleks bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu konuşmada COVID-19 ya da benzer salgın hastalıklar için matematiksel bir kompartman modelin nasıl oluşturulacağı ve modeli oluşturduktan sonraki aşamalar hakkında bilgiler verilecektir.

53. Çarşamba, 17 Kasım 2021, 21:00, Google Meet

   Burak Kaya (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kapalı Ramsey Sayıları Rᶜˡ(ω+n,3)​ için Yeni Sınırlar

Ramsey kuramı yeterince büyük kombinatoriyel yapıların içerisinde ne zaman belirli "örüntülerin" var olmak zorunda olduğunu inceleyen disiplindir. Ordinal ve kardinal sayıların Ramsey kuramı, Erdös ve Rado'nun 1950'lerde bölümleme bağıntıları hesabını ortaya koymasından beri aktif olarak çalışılan bir alandır. Son yıllarda, ordinallerin kapalı ve topolojik bölümleme bağıntıları aktif bir araştırma konusu haline gelmiştir. Bu konuşmada, önce sayılabilir ordinallerin bölümleme hesabına ilişkin bazı klasik sonuçların ve bunların topolojik karşılıklarının üzerinden geçeceğiz; daha sonra Rᶜˡ(ω+n,3) kapalı Ramsey sayıları için yeni alt ve üst sınırlar ortaya koyacağız. Bu konuşmadaki sonuçlar Irmak Sağlam ile ortak çalışmamızdır. Konuşma Ramsey kuramı ve kümeler kuramıyla ilgili ön bilgi gerektirmeyecek ve gerekli tüm arkaplan konuşmada verilecektir.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

52. Çarşamba, 03 Kasım 2021, 21:00, Google Meet

   Yusuf Civan (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Kombinatoriyal Matematikte Kısa Bir Gezinti

Bu konuşmada, son yıllarda modern matematiğin önemli bir altdalı haline gelmiş olan kombinatoriyal/ayrık matematik hakkında kısa bir tanıtım hedeflenmektedir. Zaman elverdiğince, kombinatoriyal sayılar kuramından ayrık geometriye, çizge kuramından kombinatoriyal değişmeli cebire uzanan disiplinler hakkında kısa bir tanıtım yapılacaktır. Son olarak, bu alanın kurucusu ve bir nevi kral’ı olan Erdös’ün bazı açık problemlerinin son durumları tartışılacaktır.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

51. Çarşamba, 09 Haziran 2021, 21:00, Google Meet

   Yusuf Yaylı (Ankara Üniversitesi)

Kuaterniyonlar ve Uygulamaları

Bu konuşmada, kuaterniyonları tanıtarak bazı kinematik ve diferansiyel geometri uygulamarından bahsedilecektir.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Konuşmanın notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

50. Çarşamba, 02 Haziran 2021, 21:00, Google Meet

   Muhittin Evren Aydın (Fırat Üniversitesi)

Pisagor Matris Üçlüleri ve Geometrik Yorumları

Pisagor matris üçlüleri; sayılar teorisinin en bilinen ve temel konularından biri olan Pisagor üçlülerinin, girdileri tam sayılar olan kare matrislere genellenmesinden ibarettir. Bilindiği üzere Pisagor üçlüleri eşsiz bir geometrik yoruma sahiptir; yani, herhangi bir dik üçgenin kenar uzunlukları aslında birer Pisagor üçlüleridir. Ancak -Pisagor matris üçlüleri- özünde pür cebirsel bir kavram olup geometrik bir yorum üzerine kurulmamıştır. İşte bu konuşmanın temel motivasyonu da böyle bir yorumu aramak olmuştur. Bu amaç doğrultusunda çeşitli ambiyant uzaylarda, -Pisagor (hiper)yüzeyleri- kavramı literatüre katılıp sınıflandırmalar elde edilmiştir.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

49. Pazartesi, 31 Mayıs 2021, 21:00, Google Meet

   Suphi Önder Bütüner (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Türk ve Singapur İlkokul Matematik Ders Kitaplarında Açı Kavramı 

Bu konuşmada, Türk ve Singapur İlkokul Matematik ders kitaplarının açı kavramı özelinde, öğrencilere sunduğu öğrenme fırsatları karşılaştırılacak ve açı kavramının öğretimine yönelik çeşitli öneriler sunulacaktır. 

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

48. Çarşamba, 26 Mayıs 2021, 21:00, Google Meet

   Mustafa Özdemir (Akdeniz Üniversitesi)

Sayıların Tarihi 

Sayma sayılarından reel sayılara, reel sayılardan kompleks sayılara ve kompleks sayılardan kuaterniyonlara sayı kümelerinin ortaya çıkışı ve matematiğe etkileri özetlenecektir. Bunun yanında, 2018 yılında tanımlanan hibrit sayı kümeleri tanıtılacaktır.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

47. Çarşamba, 19 Mayıs 2021, 20:00, Google Meet

   Ozan Evkaya (Padova Üniversitesi)

Veri Bilimine Dair Kısa Kısa

Son dönemlerde sürekli duyduğumuz bir alan artık Veri Bilimi. 21. yüzyılda günbegün farkında olarak ya da olmayarak veri üretiyoruz aslında. Veri biliminin nasıl yapılacağına dair gelişen teknoloji ile beraber sürekli elimizdeki araçları yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bu sohbetin amacı, lisans dönemlerinde Matematik ve onun uygulamalı bir altdalı olarak düşünebileceğimiz İstatistik alanına kendini yakın hisseden ya da alanı merak eden arkadaşlarla birlikte, içinde bulunduğumuz dönemi konuşmak ve ileride başımıza neler gelebileceğine dair bir farkındalık yaratmaya çalışmak. 

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Konuşmanın notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

46. Çarşamba, 05 Mayıs 2021, 21:00, Google Meet

   Fırat Arıkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kapalı Kontakt 5-Manifoldlarda Gömülü Kapalı Yönlendirilebilir Legendrian Yüzeylerin Maksimum Sayfa geçişme Sayıları 

Kapalı bir kontakt 5-manifoldda gömülü kapalı yönlendirilebilir bir Legendrian yüzeyi için, kontakt yapıyı destekleyen uygun bir açık kitap ayrışması kullanarak, "maksimum sayfa geçişme sayıları" olarak adlandırılan yeni Legendrian izotopi değişmezleri tanımlayacağız. Örnek olarak bu yeni değişmezleri standart kontakt 5-küre içinde gömülü Legendrian Clifford torus için hesaplayacağız. 

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

​45. Çarşamba, 28 Nisan 2021, 21:00, Google Meet

   Meral Tosun (Galatasaray Üniversitesi)

Hiperyüzey Tekillikleri ve Lie Cebirleri

Bu seminerde önce hiperyüzey tekillikleri ve sınıflandırmalarından bahsedeceğiz. Daha sonra Lie cebirleri ile bu hiperyüzeyler arasında ilişki kurmaya çalışacağız.

44. Çarşamba, 14 Nisan 2021, 20:00, Google Meet

   İnan Ünal (Munzur Üniversitesi)

Veri Biliminde Riemann Geometrisi: Geometrik Derin Öğrenme

Derin öğrenme algoritmaları, son zamanlarda en yaygın kullanılan makine öğrenmesi yaklaşımları haline gelmiştir.  Derin öğrenmede geometrik metotların kullanılması ile Öklid dışı girdilerin, Riemann manifoldları olarak modellendiği ve global diferansiyel geometri tekniklerinin uygulandığı yeni bir derin öğrenme yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Geometrik Derin Öğrenme (GDL) olarak adlandırılan bu yaklaşım, veri biliminde ileri geometri tekniklerinin uygulanması ile derin öğrenme araçlarının daha etkili kullanılmasını sağlamaktadır. GDL, üç boyutlu bir fotoğrafın iki boyutlu bir fotoğrafa göre daha derin bir perspektif vermesi gibi, veri için de aynı perspektifi yakalamayı amaçlamaktadır. Bu durum veri bilimi açısından Öklid dünyasının ötesinde ileri bir aşamayı ifade etmektedir.  Bu konuşma, veri biliminin en ileri aşamalarından biri olan GDL kavramının teorik altyapısı ve tarihsel süreci ile uygulamalarını özetlemek maksadındadır. Alana ilgi duyan herkese açıktır.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

43. Çarşamba, 07 Nisan 2021, 20:00, Google Meet

   Şule Yüksel Güngör (Gazi Üniversitesi)

Maksimum-Çarpım Tip Operatörlerin Yaklaşım Özellikleri

Bu konuşmada maksimum-çarpım tip operatörlerinin özellikleri hakkında bilgi verilecek ve maksimum-çarpım tip Bernstein-Chlodowsky operatörlerin yaklaşım oranı ve şekil koruma özellikleri incelenecektir.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

42. Çarşamba, 24 Mart 2021, 20:00, Google Meet

   Emrah Karaman (Karabük Üniversitesi)

Küme Değerli Dönüşümlerin Optimizasyonu

Konuşmanın özetini buradan inceleyebilirsiniz.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

41. Çarşamba, 06 Ocak 2021, 20:00, Google Meet

   Suphi Önder Bütüner (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Matematik Tarihi Matematik Sınıflarında Neden ve Nasıl Kullanılmalıdır?

Bu sunuda matematik tarihinin derslerde kullanımının gerekliliğinden ve çeşitli kullanım yollarından bahsedilecektir.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

40. Çarşamba, 30 Aralık 2020, 20:00, Google Meet

   Emrah Sercan Yılmaz (Atılım Üniversitesi)

Eğrilerin Zeta Fonksiyonları ve Birin Kökleri

Sonlu cisimler üzerindeki bir eğrinin Zeta fonksiyonu ya da L-polinomu ile gelen köklerin birin kökleri ile ilişkisi olduğunda bu eğri üzerindeki rasyonel noktaları saymayı kolaylaştıran etkili bir araç vereceğiz.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

39. Çarşamba, 23 Aralık 2020, 20:00, Google Meet

   Ali Ulaş Özgür Kişisel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Doğru Düzenlemeleri

Düzlemde sonlu sayıda doğrunun bileşiminden oluşan bir geometrik şekle bir "doğru düzenlemesi" adı verilir. Bu konuşmada doğru düzenlemeleri ile ilgili bazı sonuçlar ve problemler ele alınacaktır.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

38. Çarşamba, 16 Aralık 2020, 20:00, Google Meet

   Alp Bassa (Boğaziçi Üniversitesi)

Matematik ve Müzik

Bu konuşmada nota ve gamlar, sürekli kesirler ve asal sayıların dağılımı gibi farklı konulara değinerek matematik ve müzik arasındaki etkileşimden bahsedeceğim.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

37. Çarşamba, 09 Aralık 2020, 20:00, Google Meet

   Oğuz Şavk (Boğaziçi Üniversitesi)

Brieskorn Spheres Bounding Homology Balls

A classical question in low-dimensional topology asks which homology 3-spheres bound homology 4-balls. We address this question to Brieskorn spheres \Sigma(p,q,r) which are defined to be links of singularities x^p+y^q+z^r=0. In this talk, we will present several families of Brieskorn spheres which do or do not bound integral and rational homology balls.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Konuşmanın notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

36. Çarşamba, 02 Aralık 2020, 20:00, Google Meet

   Yıldıray Ozan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Kapalı Eğri Üzerine Dikdörtgen Çizme Problemi

Düzlemde rastgele kapalı bir eğri alalım. Köşeleri bu eğrinin üzerinde olan bir dikdörtgenin var mıdır? Konuşmanın ilk bölümünde bu klasik problemi ele alacağız ve böyle bir dikdörtgenin varlığının gerçel projektif düzlemin üç boyutlu uzaya gömülememesine denk olduğunu göstereceğiz.  Konuşmanın ikinci bölümünde ise projektif düzlemin üç boyutlu uzaya gömülemeyeceğini kanıtlayacağız.  İlk bölümde kullanılacak temel kavram bölüm uzayı, ikinci kısımda ise yönlendirilebilme olacaktır. Ayrıca projektif düzlemin üç boyutlu uzaya gömülememesinin kanıtında kesişim teorisinden yararlanacağız.

Konuşmanın video kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Konuşmanın notlarına buradan ulaşabilirsiniz.

35. Salı, 10 Mart 2020, 15:30, B-403

   Orhan Hazer (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Katma Değerli Ürün Girişimciliği

En genel ifade ile girişimci, kar amacıyla riski üzerine alan kişi olarak tanımlanabilir. Girişimci, mal ve hizmet üretimi yapabilmek için, üretim öğelerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir. Ekonomik bir değer ortaya koymaksızın, çeşitli yollardan, başkaları tarafından ortaya konulan ortak değerleri kendi tarafına aktarmanın adı girişimcilik değildir. Ayrıca girişimci, yönetici demek değildir. Girişimcilik için en temel 3 faktör; yetenek, cesaret ve bilgidir. Diğer taraftan Türkiye girişimcilikte 62 ülke içinde 2. sıradadır. Buna rağmen katma değerli ürün üretimi konusunda girişimcilik kadar başarılı olunamamıştır. Bu anlamda, değer; ürünün müşterilerin talep ettiği ihtiyaçları karşılamada sağladığı faydanın, o ürünün elde edilmesi için katlanılan maliyete oranıdır. Eğer müşterinin üründen sağladığı gerçek fayda veya fayda algısı karşılığında ödemeyi göze aldığı bedel ve tüketilen kaynaklardan fazla ise katma değer üretilmiştir. Bu kapsamda Orhan Hazer olarak katma değerli ürün üretim çalışmalarında kurulmuş Hazerfen Kimya şirketi ile bölgemizde birçok ilke imza atılmış ve TİM (Türkiye ihracatçılar Meclisi) tarafından hazırlanan İnovaLig’de de inovasyon kültürü dalında Türkiye 14.sü olunmuştur. 

34. Salı, 17 Aralık 2019, 14:00, B-403

      Mücahit Meral (Yozgat Bozok Üniversitesi)

3 Soru ve Ardında Yatan Matematik

1.) “Bir hastanede her bir hemşire 2 gün olmak üzere 5 hemşire toplam 10 gün nöbet tutacaklardır. Bu nöbetleri, 1. hemşirenin nöbetleri arasında bir gün, 2. hemşirenin nöbetleri arasında iki gün, … , 5. hemşirenin nöbetleri arasında beş gün olacak şekilde düzenleyebilir misiniz?” 2.) “Yarıçapı r birim olan daire biçimindeki bir darta isabet eden 7 ok içinde arasındaki mesafe r birimden küçük olan iki ok bulunabilir mi?” 3.)  “5x5 boyutunda 25 karelik bir tahtada ilk sıradaki 2. karenin olmadığını varsayalım. Herhangi bir kareden başlayarak sağa, sola, yukarı ve aşağı hareket ederek geri kalan 24 kareden geçen bir tur atabilir misiniz?” Bu seminerde bu üç soru ve bu soruların ardında yatan matematiği konuşacağız

33. Salı, 10 Aralık 2019, 14:00, Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu

      Gürsel Güler (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Matematiksel Kavram Anlayışı ve Öğretimi

Dünyadaki olayları anlamamız ve kontrol etmemiz, bilimsel verileri yorumlayarak gelecekle ilgili çıkarımlar yapabilmemiz kavramsal yapılarımızın güçlü olması ile yakından ilgilidir. Evet, “kavram” terimini sık kullanmamıza rağmen bu terim bizlere ne ifade ediyor? ve ne kadarımız hemen tanımını yapabiliriz? sorularına o kadar kolay cevap veremeyebiliriz. Ayrıca kavramları nasıl yapılandırıyoruz? Matematiksel kavramları nasıl oluşturuyoruz? Bunun farkında mıyız? Bunu birlikte düşünelim.

32. Çarşamba, 04 Aralık 2019, 14:00, B-403

      Murat Selvi (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Minkowski 4-Uzayında Space Like Dönel Yüzeyler Üzerindeki Loksodromlar

Loksodromlar Dünya yüzeyi üzerindeki tüm meridyenleri aynı açıyla kesen eğrilerdir. Loksodromlar navigasyon çalışmalarında sıklıkla kullanılır. Bu seminerde Minkowski 4- Uzayında Space-like dönel yüzeyler üzerindeki loksodromların diferansiyel denklemi elde edilip birer örnek verilecektir.

31. Salı, 26 Kasım 2019, 14:00, B-403

      Yunus Emre Akdoğan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Yapay Zeka ile Büyük Veriyi Anlamak

Son yıllarda hemen her eylemin dijital ortamlarda kaydedilebilmesiyle devasa boyutlara ulaşan veri kümelerinin analizi, hesaplama ve hız açısından insan kapasitesinin ötelerine ulaşabilen analitik yeteneklere sahip teknolojilere duyulan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Yapay Zekâ ve Büyük Veri Analitiği bu tür teknoloji ve metodolojilerin başında gelmektedir. Makine öğrenmesi olarak da ifade edilen bu teknolojik ve analitik yeniliklerin, karar alma şekillerini temelden değiştirmesi beklenmektedir.

30. Salı, 19 Kasım 2019, 14:00, B-403

      Murat Gümüş (Yozgat Bozok Üniversitesi)

MİNKOWSKİ 4-UZAYINDA TIME-LIKE DÖNEL YÜZEYLER ÜZERİNDEKİ LOKSODROMLAR

Loksodromlar, Dünya üzerindeki tüm meridyenleri aynı açı ile kesen eğridirler. Dünya üzerinde iki nokta arasındaki mesafeyi aynı pusula açısı altında kat etmek, oldukça kullanışlı ve pratik bir yöntemdir. Bu yüzden loksodromlar hava ulaşımında, özellikle de deniz ulaşımında önemlidir ve navigasyon çalışmalarında sıklıkla kullanılır. Bu seminerde Minkowski 4-Uzayı’nda time-like dönel yüzeyler üzerindeki loksodromların diferansiyel denklemleri elde edilecek ve bulunan sonuçlara birer örnek verilecektir.

29. Salı, 12 Kasım 2019, 14:00, B-403

      Metin Akız (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Atatürk ve Matematik

Bu konuşmada Atatürk'ün matematiğe bakışı ve bu alanda yaptığı faaliyetler ele alınacaktır.

28. Perşembe, 24 Ekim 2019, 13:00, B-403

      Orhan Er (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Kuyruk Teorisi

27. Salı, 15 Ekim 2019, 13:00, B-403

      Muharrem Kırak (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Matematik ve Fiziğin Görkemli Buluşması: Maxwell Denklemleri

Maxwell denklemleri Lorentz kuvveti yasası ile birlikte klasik elektrodinamik, klasik optik ve elektrik devrelerine kaynak oluşturan bir dizi kısmi türevli (diferansiyel) denklemlerden oluşur. Bu alanlar modern elektrik ve haberleşme teknolojilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu seminerde Maxwell denklemleri matematik ve fizik bakış açısından ele alınacaktır.  

26. Salı, 08 Ekim 2019, 14:00, B-403

      Recep Şahingöz (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Görecelik E=mc^2

Bu konuşmada Klasik Fizik ile Modern Fiziğin mukayesesi yapılacak ve Einstein'in özel rölativitesi üzerinde ayrıntılı bilgi verilecektir. 

25. Salı, 01 Ekim 2019, 14:00, B-403

      H. Fulya Akız (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Bir Simit, Bir Çay

Topoloji, yüzeylerin uzunluk ve açılarıyla ilgilenmeyen, biçim değiştirme, çevirme ve uzatma yöntemleriyle başka bir şekle dönüştüklerinde değişmeyen özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Örneğin,  bir simit bir çay fincanına dönüşebilir ve bunlar topolojik olarak denktir. Bu seminerde topolojik yapılardan ve topolojik denkliklerden bahsedilecektir.

24. Pazartesi, 27 Mayıs 2019, 15:30, B-403

      Funda Taşdemir (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Fibonacci Sayıları ve Uygulamaları

Özet için tıklayınız

 23. Pazartesi, 20 Mayıs 2019, 15:30, B-403

      Murat Babaarslan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Dönel Hiperyüzeyler Üzerindeki Loksodromlar

Loksodromlar, meridyenler ile sabit açı yapan eğrilerdir. Bu konuşmada, n-boyutlu Öklid uzayındaki dönel hiperyüzeyler üzerindeki loksodromların denklemlerini elde edeceğiz. Ayrıca bir örnek vereceğiz.

22. Pazartesi, 13 Mayıs 2019, 15:30, B-403

      Funda Babaarslan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Normlu Uzaylarda Kaba yakınsaklık ve Kaba İstatistiksel Yakınsaklık İlişkileri Üzerine

Özet için tıklayınız

21. Pazartesi, 06 Mayıs 2019, 15:30, B-403

      Hatice Kanbur Çavuş (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Farklı TiO2 Macunlar hazırlanarak Yeni Esnek Güneş Pillerinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Özet için tıklayınız

20. Pazartesi, 29 Nisan 2019, 15:30, B-403

      Mücahit Meral (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Kuaterniyonlar için De'Moivre ve Euler Formülleri

Bu konuşmada önce kuaterniyonlar ve kuaterniyonlara karşılık gelen matrisler tanıtılacak. Daha sonra bu matrisler için De'Moivre ve Euler formülleri bulunacaktır.

19. Çarşamba, 24 Nisan 2019, 15:30, B-403

      Hüseyin Kamacı (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Bulanık ve Esnek Kümeler

Bu konuşmada, klasik mantığın tanımlayamadığı belirsiz kavramların matematiksel olarak ifade edilebilmesine olanak sağlayan Zadeh’in bulanık küme teorisi ve Molodtsov’un esnek küme teorisi üzerinde durulacaktır. Bu kümelerin bazı işlemleri, özellikleri ve uygulamaları verilecektir.

18. Perşembe, 11 Nisan 2019, 14:00, Kongre Kültür Merkezi - Bozok Salonu

      Cem Tezer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Bir Matematikçinin İtirafları

Afiş için tıklayınız

17. Pazartesi, 08 Nisan 2019, 15:30, B-403

      Murat Çavuş (Yozgat Bozok Üniversitesi)

İyon Kanallarının Modellenmesi ve İlaç Tasarımı

Özet için tıklayınız

16. Pazartesi, 01 Nisan 2019, 15:30, B-403

      Tuğba Yurdakadim (Hitit Üniversitesi)

Düzgün İstatistiksel Yakınsaklık İçin Altdiziler Yardımıyla Elde Edilen Sonuçlar

Özet için tıklayınız

15. Çarşamba, 27 Mart 2019, 15:30, B-403

      Mammad Mustafayev (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Lineer Operatörlerin Yarı Grup Teorisi Üzerine

Operatörlerin yarı grup teorisi kullanılarak lineer kontrol sistemlerinin durumu açık şekilde incelenebilir. Bu seminerde güçlü, sürekli yarı grupların tanımı ve özellikleri verilecek ve güçlü sürekli yarı gruplara örnekler verilecektir.

14. Pazartesi, 18 Mart 2019, 15:30, B-403

      Volkan Akdoğan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Mühendisliğin Vazgeçilmezi: Matematik

Özet için tıklayınız

13. Pazartesi, 04 Mart 2019, 15:30, B-403

      Tarık Akan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Standart Model

Özet için tıklayınız

12. Pazartesi, 25 Şubat 2019, 15:30, B-403

      Kübra Dölaslan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)

Hemen hemen her çizge asimetriktir

Özet için tıklayınız

11. Çarşamba, 26 Aralık 2018, 15:30, B-403

      Gökhan Çelebi (Yozgat Bozok Üniversitesi)

On the Robust Stability of Polynomial Matrix Families

Özet için tıklayınız

10. Çarşamba, 19 Aralık 2018, 15:30, B-403

      Metin Yalvaç (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Yüksek Enerji Fiziği ve CERN Araştırmaları

Özet için tıklayınız

9. Çarşamba, 12 Aralık 2018, 15:30, B-403

    Elif Uyanık (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Fréchet Uzaylarının Kartezyen Çarpımlarının İzomorfizmaları

Özet için tıklayınız

8. Çarşamba, 05 Aralık 2018, 15:30, B-403

     Mehmet Ekici (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Optical Solitons with Anti-cubic Nonlinearity

This study addresses optical solitons in nonlinear negative-index materials with anti-cubic nonlinearity.

7. Çarşamba, 28 Kasım 2018, 15:30, B-403

     Durgun Duran (Yozgat Bozok Üniversitesi)

21. Yüzyılın Rüyası: Kuantum Bilgisayarlar ve Kuantum Uygulamalar

Özet için tıklayınız

6. Çarşamba, 21 Kasım 2018, 15:30, B-403

     Demet Taylan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Hex oyunu üzerine

Bu konuşmada kısaca Hex oyunundan bahsedilecektir.

5. Çarşamba, 07 Kasım 2018, 15:30, B-403

     Murat Babaarslan (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Loksodromlar ve Özellikleri

Özet için tıklayınız

4. Çarşamba, 31 Ekim 2018, 15:30, B-403

     Emrah Sercan Yılmaz (Boğaziçi Üniversitesi)

On the Zeta Functions of Supersingular curves

Özet için tıklayınız

3. Çarşamba, 24 Ekim 2018, 15:30, B-403

     H. Fulya Akız (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Coverings and Actions of Internal Groupoids within the Category of Groups with Operations

Özet için tıklayınız

2.  Çarşamba, 17 Ekim 2018, 15:30, B-403

     Mücahit Meral (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Sabit noktalarının kümesi boş küme olmayan 6 boyutlu simplektik manifoldlar üzerindeki semifree Hamiltonian çember etkileri üzerine

Özet için tıklayınız

1. Çarşamba, 10 Ekim 2018, 15:30, B-403

     Mammad I. Mustafayev (Yozgat Bozok Üniversitesi)

Karakteristikler Yönteminin Uygulanması ile Sonlu Uzunluklu Telin Titreşimlerinin Söndürülmesi

Özet için tıklayınız