You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Maliye disiplini, Türkiye’de köklü bir geleneğe sahip olup tarihi kökleri 1913 yılına kadar gitmektedir. Son olarak, 1982 yılında üniversitelerin tekrar yapılandırılmasıyla İİBF adı altında Maliye ayrı bir bölüm olarak yapılandırılmış olup, Maliye bölümleri lisans ve lisansüstü programlarla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu bağlamda programın amacı, ilgi alanı kamu ekonomisi ve kamu ekonomisinin finansmanı olan Maliye bölümünden mezun olan öğrencilere evrensel ve yerel mali bilgi birikimini aktarmak, pratik hayatta ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri için gereken mesleki bilgi donanımlarını sağlamaktır. Diğer yandan, programla; mali, iktisadi ve siyasi konularda analitik düşünme yeteneği yanında mali, iktisadi ve siyasi konuları yorumlama becerisi de kazanmış olacak mezun öğrencilerle, Türkiye iş sektörüne nitelikli işgücü kazandırılması amaçlanmaktadır. Başka bir amaç, maddi nedenlerle lisans programlarına ulaşamayan bölge gençlerini Maliye programı aracılığıyla evrensel ve çağdaş üniversite platformuna ulaşabilmelerini sağlamaktır.

Maliye disiplini; iktisat, hukuk, felsefe, tarih, psikoloji, sosyoloji ve siyaset bilimi gibi birçok bilim dalı ile kuvvetli etkileşim içerisinde olan bir bilimdir. Normatif olarak iktisadi etkinlik ile gelir dağılımda adalet arasındaki ilişkileri inceleyen Maliye disiplini, bu bağlamda Türk ekonomisindeki sorunların aşılmasında vergi olgusunu ve geniş anlamda kamu sektörünün ekonomiye etkisini araştırmaktadır. Bu yüzden Maliye lisans programı içerisindeki dersler, özellikle kamu sektörü için yetiştirilecek orta ve üst düzey yönetici adaylarının mali, iktisadi ve siyasi alanlarda derin bir bilgi birikimine sahip olma avantajını sunmaktadır. Ayrıca mezunların günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları farklı sözlü ve yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme konusunda avantajlar barındıran bir bölümdür. Dahası, Maliye programı teori ve pratiği birleştiren; toplum ve günlük hayattan kopuk olmayan bir karakteristiğe sahiptir. Maliye programında verilecek dersler, hukuk alanından iktisat alanına kadar geniş bir perspektife sahiptir. Ders planları, öğrencilere mali ve iktisadi konuları kolay içselleştirebilmesi için fonksiyonel ve yenilikçi bir bakış açısıyla hazırlanmış olup, bu çerçevede ilgili program; evrensel bilgi ile donatılmış; ulusal ve yerel toplumun, mali, idari ve iktisadi sorunlarına duyarlı, bunlara dönük özgün çözümler üretebilen ve kamusal ve mesleki etiğe sahip öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmektedir. Programın vizyonu ise, Türkiye genelinde tercih edilen Maliye bölümleri arasına girmek ve bölgesinde mali bilgi ve düşünce sistemlerinin üretimi konusunda saygın bir kurumsal kimliğe sahip olmaktır.