You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MALİYE BÖLÜMÜ KARİYER OLANAKLARI

• Devlet ile iç içe olan bölümdür. Özellikle kamu sektörüne yetişmiş insan kaynağı sağlar.

• Hazine ve Maliye Bakanlığı kadrolarında iş bulma olasılığı yüksektir.

• Bankacılık sektöründe ve muhasebe sektöründe de iş sahibi olmak isteyenler için uygun bir bölümdür.

 

Örnek Meslekler

Vergi Müfettiş Yardımcılığı/Vergi Müfettişliği

Gelir Uzman Yardımcılığı/Gelir Uzmanı

Kaymakamlık, İdari Hakimlik, Sayıştay Denetçiliği.

Mali Müşavirlik, Yeminli Mali Müşavirlik, Serbest

Muhasebeci

 

 

Maliye Bölümü KPSS Konuları

Maliye (40 soru)

Maliye Teorisi (Kamu Ekonomisi) (4 soru)

Gelirler (Vergi Teorisi) (6 soru)

Harcama Teorisi (6 soru)

Borçlanma (6 soru)

Bütçe (6 soru)

Vergi Hukuku (6 soru)

Maliye Politikası (6 soru)

İktisat (40 soru)

İktisadi Doktrinler Tarihi (2 soru)

Mikro İktisat (12 soru)

Makro İktisat (10 soru)

Para Teorisi (4 soru)

Uluslararası İktisat (4 soru)

Kalkınma İktisadı (4 soru)

Türkiye Ekonomisi (4 Soru)

Hukuk (40 soru)

Anayasa Hukuku (4 soru)

İdare Hukuku (6 soru)

Ticaret Hukuku (6 soru)

Borçlar Hukuku (6 soru)

Ceza Hukuku (6 soru)

Medeni Hukuk (6 soru)

İcra Hukuku (6 soru)

Muhasebe (40 soru)

Genel Muhasebe (28 soru)

Mali Tablolar Analizi (8 soru)

Maliyet Muhasebesi (4 soru)