You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Doç. Dr. BERKAN KARAGÖZ

Maliye Bölüm Başkanı 

 

 

Sevgili Öğrenciler,

Maliye disiplini, Türkiye’de köklü bir geleneğe sahip olup tarihi kökleri 1913 yılına kadar gitmektedir. Son olarak, 1982 yılında üniversitelerin tekrar yapılandırılmasıyla İİBF adı altında Maliye ayrı bir bölüm olarak yapılandırılmış olup, Maliye bölümleri lisans ve lisansüstü programlarla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Fakültemizde de 2018-2019 eğitim-öğretim yılından beri Maliye bölümümüz etkin akademik kadrosuyla ve odağında öğrencinin olduğu eğitim-öğretim anlayışıyla nitelikli maliye personeli yetiştirmektedir.

Türkiye’de böylesi bir geleneksel yapılanma, Türkiye’de Maliye alanında önemli kadroların yetişmesine ve Maliye alanında etkin çalışmaların yapılmasına sebep olmuştur. Maliye bölümlerinin etkisi ekonomiden siyasete Türkiye’de her alanda kendisini hissettirmektedir. Türkiye’de bağımsız bir Maliye disiplini, Türkiye’de önemli bir Maliye literatürünün oluşmasına ve dünyaya kazandırılmasına da olanak sağlamıştır. Bu açıdan Yozgat Bozok Üniversitesi İİBF Maliye Bölümümüzün bilimsel çalışmaları ve faaliyetleri devam etmektedir.

Maliye bölümünün amacı, ilgi alanı kamu ekonomisi ve kamu ekonomisinin finansmanı olan Maliye bölümünden mezun olan öğrencilere evrensel ve yerel mali bilgi birikimini aktarmak, pratik hayatta ve iş hayatlarında başarılı olabilmeleri için gereken mesleki bilgi donanımlarını sağlamaktır. Etkin ve güncel müfredatımızla mali, iktisadi ve siyasi konularda analitik düşünme yeteneği yanında mali, iktisadi ve siyasi konuları yorumlama becerisi de kazanmış olacak mezun öğrencilerle, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı kadroları olmak üzere Türkiye kamu ve özel sektörüne nitelikli işgücü kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

Doç. Dr. Berkan Karagöz

 

 

 

İletişim

Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Atatürk Yolu 7. Km 66900 Yozgat

Dahili: 6620