You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal/ Yandal Müfredatı için tıklayınız.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Çift Anadal Müfredatı için tıklayınız.

A. Çift Anadal Uygulaması

A1. Maliye Öğrencilerinin Başvurabileceği Bölümler

1- İktisat

2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

3- İşletme

 

Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için;

a) Çift anadal programına başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması,

b) Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO)’sunun en az 2.72 olması,

c) Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20 bulunması gerekir.

 

A2. Maliye Bölümü’nün Müracaat Kabul Ettiği Bölümler:

1- İktisat

2- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

 

B. Yandal Uygulaması

B1. Maliye Bölümü’nün Müracaat Kabul Ettiği Bölümler:

1- Sosyoloji

2- Tarih