You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kuruluş

Bozok Üniversitesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında 60 öğrenci kontenjanıyla lisans düzeyinde eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Maliye Bölümü bünyesinde 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Kazanılan Derece

Söz konusu lisans programından mezun olanlara “Maliye Uzmanı” unvanı verilir.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bölümümüz, OSYM'nin yapmış olduğu merkezi sınavlarla öğrenci almaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ders intibakları yapılmak suretiyle yatay ve dikey geçişlerle bölümümüz öğrenci alabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

240 AKTS'yi başarıyla tamamlayan ve en az 2.00 not ortalamasına sahip öğrencilere lisans diploması verilir.

Program Profili

Programın amacı öğrencilere kamu ekonomisi, vergi sistemi ve genel ekonomi hakkında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Maliye bölümü ilk kez 2018 yılında öğrenci kabul etmiştir. 240 AKTS'yi başarıyla tamamlayan ve en az 2.00 not ortalamasına sahip öğrencilere lisans diploması verilir. Bölümümüzde her bir ders için bir ara sınav ve bir final sınavı uygulanır. Üniversitemiz, bir dersi geçmek için en az CC notu alınması gereken bir sistem kullanmaktadır. Ortalamayı hesaplamak için, ara sınavın yüzde 40'ı ve final sınavının yüzde 60'ı baz alınmaktadır. Başarısız olan öğrenciler final sınavından sonra bir bütünleme sınavına girebilirler. Maliye bölümü 5 (BEŞ) anabilim dalından oluşmaktadır:

• Maliye Teorisi ABD.

• Mali Hukuk ABD.

• Bütçe ve Mali Planlama ABD.

• Mali İktisat ABD.

• Maliye Tarihi ABD.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Genel olarak maliye bölümlerinde eğitimini tamamlayan öğrenciler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin farklı bölümlerinde verilen derslerin en 4 yüksek ortak paydasına sahip olacaklardır. Maliye bölümü mezunlarının sahip olduğu bu çeşitlilik kamudaki kariyer meslekler için yapılan yarışma sınavlarında önemli bir avantaj sağlamaktadır. Yozgat Bozok Üniversitesi Maliye Bölümü'nde akademik hayatına devam eden tüm öğretim elemanları akademik ve etik açıdan üstün niteliklere sahiptir. Öğretim elemanlarının üstün gayretleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek bilim insanların yetiştirilmesine katkı sağlanmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Bölümümüzde her bir ders için bir ara sınav ve bir final sınavı uygulanır. Üniversitemiz, bir dersi geçmek için en az CC notu alınması gereken bir sistem kullanmaktadır. Ortalamayı hesaplamak için, ara sınavın yüzde 40'ı ve final sınavının yüzde 60'ı baz alınmaktadır. Başarısız olan öğrenciler final sınavından sonra bir bütünleme sınavına girebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Yozgat Bozok Üniversitesi lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır. http://bozok.edu.tr/upload/dosya/y.pdf

Mezuniyet Koşulları

240 AKTS'yi başarıyla tamamlayan ve en az 2.00 not ortalamasına sahip öğrencilere lisans diploması verilir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları

Bölümümüzde 3 doktor öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzün eğitim dili %100 Türkçe’dir. Bölümde tüm öğretim üyelerinin dizüstü bilgisayarı ve yazıcısı, her odada internet bağlantısı bulunmaktadır. Bölüm, tam donanımlı bilgisayar laboratuvarları ve yabancı dil laboratuvarları ile tüm amfi ve sınıflarda yansıtım makinelerinin kullanımını mümkün hale getirerek öğrencilerini rekabetçi bir çalışma ortamına hazırlamaktadır. Bölümde maliye alanına yönelik olarak kurulan çeşitli kulüpler bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri ilgi alanı doğrultusunda bunlara yönelebilmektedir. Çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla, öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanı sıra uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, fitness, futbol, basketbol, voleybol vb. spor dallarında da takımlarda yer alma şansları bulunmaktadır.

Program Çıktıları    

1. Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme

2. Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme

3. Vergileme süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, vergileme işlemleri, Vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme konularında temel bilgilere sahip olma

4. Güncel iktisadî ve malî sorunları çözmeye katkıda bulunmak için, iktisat kuramlarının önermelerini uygulamalı bir konuda sınamaya yarayacak nicel ve nitel iktisadi yöntemlerin bilgisine sahiptir.

5. Toplumların geçirdiği iktisadî ve malî evreler ile toplumlararası ilişkiler hakkında bilgi ve yorumlama yetisine sahiptir

6. Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde maliye, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma

7. Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma- Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme

8. BILIŞSEL, UYGULAMALI Ekonomik ve mali konularda temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik ve mali gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma

9. BILIŞSEL, UYGULAMALI Kamu ekonomisi, maliye teorisi, kamu kesiminin mali yönetimi ve denetimi ile bütçe teorisi ve uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme

10. BILIŞSEL, UYGULAMALI Kamu harcamaları ve kamu borçlanması ile ilgili konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme

11. Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme

12. Sayısal ve istatiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme

13. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma

14. Bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme

15. Maliye ve ekonomi alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme

16. Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma

17. Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma

18. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.