You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Kuruluş

2016 yılında açılan bölümümüz, 3 Doç. Dr, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi kadrosuna sahip olup 2018 yılında YÖK’e öğrenci alımı için başvurmuş ve başvurunun kabul edilmesi sonucu 2018-2019 Güz Yarıyılında öğrenci alarak, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Bölümümüzün Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ise 2022-2023 Güz Dönemine öğrenci alarak eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümümüzün lisans mezunları ‘ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS (BA) DİPLOMASI’ unvanı ile diploma alırlar.

Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Mezunları ‘ULUSLARARASI İLİŞKİLER  YÜKSEK LİSANS (MA) DİPLOMASI’ unvanı ile diploma alırlar.

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Lisans (2018-2019 Güz Dönemi itibarıyla) ve Yüksek Lisans (2022-2023 Güz Dönemi itibarıyla)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda başarmış olmak zorundadır. Üniversitedeki diploma programlarına yapılacak kurumlar arası yatay geçişler ve üniversitedeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurumiçi yatay geçişler "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Ders intibakları yapılmak suretiyle yatay ve dikey geçişlerle bölümümüz öğrenci alabilmektedir. Bölümümüz 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibariyle fakültemizdeki Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile Çift Anadal Programı uygulamasına başlamıştır. Öğrenciler, ikinci anadal programına, kendi anadal diploma programının en erken üçüncü en geç beşinci yaryılın başında başvurabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program Profili

Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünün amacı, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen siyasal, sosyal ve ekonomik değişimleri anlayan, kültür ve medeniyet dairesi içerisinde ülkemizin inanç ve değerlerini, menfaat ve hedeflerini ön plana çıkaran uzmanlar yetiştirmektir. Bölümümüz, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, sosyoloji, tarih, coğrafya ve sosyal psikoloji gibi disiplinlere dirsek teması içerisindedir ve buna uygun olarak bölüm müfredatına sahiptir. Bölümümüz Türkçe eğitim vermektedir. Bölümümüzden lisans derecesi almak isteyen öğrenciler dört yıllık programı başarıyla bitirmek zorundadır. Dört yıllık programı başarıyla bitirenlere “Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Diploması” verilmektedir. Uluslararası İlişkiler Lisans Programımızda ilk yıl diğer bölümlerle beraber ortak alınan dersler bulunurken, üçüncü dönemden itibaren meslek dersleri ağırlık kazanmaya başlamaktadır. Mesleki bilgi içeren derslerde öğrencilerin uluslararası ilişkiler ve tarihinin özellikleri, yapısı, işleyişi, dönüşümü, hukuksal zemini, aktörler ile alakalı bakış açısı ve yetkinlik kazandırılmaya çalışılmaktadır. Zengin seçmeli ders havuzumuzda bölgesel politikalar, uluslararası örgütler ve hukuk ve siyaset bilimi dersleri mevcuttur.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Bölümün iş imkânları oldukça geniştir. Bu bölümün mezunu olarak başta Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere, bakanlıklar, müsteşarlıklar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Kalkınma Ajansları gibi devlet kurumlarında uzmanlık-müfettişlik, kaymakamlık, meslek memurluğu gibi görevlerde çalışma imkânına sahip olunabilir. Bu bölümden mezun olanlar aynı zamanda yurt dışında; büyükelçiliklerde ve konsolosluklarda, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi uluslararası ilişkiler alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Uluslararası ilişkiler bölümünü bitiren öğrenciler, diğer iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarının çalıştıkları alanlar, idari hâkim, kaymakam, uzman, müfettiş ve özel şirketlerde dış ticaret danışmanı, dış ilişkiler sorumlusu gibi ünvanlarla da istihdam edilebilirler. Bir diğer iş alanı, Türkiye ve dünyada faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütler BM ve AGİT gibi devlet dışı kurumlarda da ilgili konularda uzmanlık-danışmanlık gibi görevlerdir. Mezunlar için akademisyenlik, turizm, dış ticaret ve diğer özel sektörlerde alacakları görevler alternatif olarak değerlendirilebilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, AB Siyaseti, Sosyoloji bilimi dalında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora dereceleri için başvuruda bulunabilir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersin ara sınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfır (0)’dır. Buna göre; a) Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. b) Ham başarı puanı, yarıyıl veya yılsonu sınav puanının %60’ına, ara sınav(lar) puan ortalamasının %40’ının eklenmesi ile hesaplanır. Bu oranların hesabında kesirler aynen korunur, ancak ham başarı puanının hesabında buçuklu sayılar tam sayıya tamamlanır. c) Başarı notları; ham başarı puanları kullanılarak esasları Senato tarafından belirlenen bağıl değerlendirme yöntemiyle tespit edilir.

Mezuniyet Koşulları

Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olması ve 4,00 üzerinden en az 2,00 genel not ortalamasına sahip olması gerekir. 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

Prof. Dr. Hülya Toker, Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi Atatürk Yolu 7. Km 66900 Merkez / YOZGAT

Telefon :0(354) 242 10 40 (6631) Faks : 0 (354) 242 10 44

Program başkanı e-posta: hulya.toker@bozok.edu.tr

Bölüm e-posta: bozok-ir@bozok.edu.tr

Bölüm Olanakları

Bölümdeki eğitim faaliyetleri ve akademik faaliyetler 3 Doç. Dr, 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi tarafından sağlanmaktadır. Fakültemizde bilgisayar temelli dersler için her biri 40'ar öğrenci kapasiteli 2 adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Bölümümüzde Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu (BOZOKUİT) 2018 yılında kurulmuş ve uluslararası ilişkiler alanıyla ilgili konferans, kongre ve seminerler düzenlemektedir.