You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Doç. Dr. Hülya TOKER

1965 Yozgat doğumludur. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde “İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadele Karşıtı Faaliyetleri” başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamlayarak Bilim Uzmanlığı diploması almıştır. 2004 yılında yine aynı Enstitüde “Mütareke Dönemi İstanbul Rumları” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. 1989-2018 yılları arasında Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığında Tarih/Askeri Tarih Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. 2020 yılında Doçent ünvanı almıştır.

Doç. Dr. Hülya TOKER’in askerî tarih konusunda pek çok eseri bulunmaktadır. Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri (Belge ve Fotoğraflarla); Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi 15. Kolordunun Harekatı gibi özgün çalışmaların yanı sıra Balkan Savaşı'nda Neden Bozguna Uğradık?; Balkan Savaşı'nda Edirne Kuşatmasına Ait Harp Ceridesi gibi dönemin komutanları tarafından kaleme alınmış Osmanlıca hatıraların günümüz Türkçesine çevirisini yapmıştır. Ayrıca Askerî Tarih Belgeleri Dergisi’nin “1875-76 Sırp İsyanı” konulu 102 ve “Milli Mücadelede Güney Cephesi I” konulu 103’üncü sayısını hazırlayarak yayımlamıştır. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi’nin 102 ve 103’üncü sayıları hariç 92. sayıdan 116. sayısına kadar olan nüshalarını diğer yazarlarla birlikte yayıma hazırlamıştır.

Doç. Dr. Hülya TOKER,  Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kore Savaşı’yla ilgili eserlerin yayımlanmasında çeviri ve editörlüklerde bulunmuştur.

Uzmanlık Alanları: Siyasi Tarih, Harp Tarihi, Askerî Tarih, Çanakkale Muharebeleri

 

Doç. Dr. Mustafa ÖZALP

25.12.1983 yılı Yozgat Akdağmadeni/Uzakçay doğumludur. İlkokulu anılan köyde, orta ve liseyi Ankara’da bitirmiş ve 2004 yılının sonunda eğitim için Avusturya’ya gitmiştir. 2005 ve 2011 yılları arasında Viyana Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Enstitüsü’nde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011-2015 yılları arasında Viyana Üniversitesi, Filolojik Kültür Çalışmaları Fakültesi’nin Uluslararası Kalkınma bölümünde doktora eğitimini bitirmiştir.

Haziran 2016 yılından itibaren Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak atanmış ve aynı zamanda 2016-2019 yılları arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü asaleten yürütmüştür. 2019-2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınavlarının Yozgat il koordinatörlüğünü yürütmüştür. 2020 yılının başlangıcından itibaren AUZEF’in Yozgat İl Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütmeye devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Uzmanlık Alanları: Doğu Akdeniz, enerji politikaları, enerji güvenliği, Türkiye-AB ilişkileri ve göç.

 

Doç. Dr. Sertan Akbaba

1980 Avustralya doğumludur. 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Marmara Üniversitesi AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler bölümünden “Role of education and cultural policies in the social construction of the European Union” isimli tez çalışmasıyla mezun olmuştur. 2013 yılında Marmara Üniversitesi AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler bölümünden “Post-national dimension in the European Union and Euroscepticism: The case of Eurosceptic party groups in the European Parliament” isimli tez çalışmasıyla mezun olmuştur. 2014-2022 yılları arasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, İ.İ.B.F, Uluslararası İlişkiler bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmıştır. 2020 yılında Doçentlik ünvanı almıştır. 2022 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışmaya başlamıştır. Doç. Dr. Sertan Akbaba’nın kimlik siyaseti, etnisite ve milliyetçilik konularında çalışmaları mevcuttur.

Uzmanlık Alanları: Avrupa Çalışmaları, Kimlik Siyaseti, Etnisite ve Milliyetçilik.

 

Dr. Öğretim Üyesi İskender KARAKAYA

Dr. İskender Karakaya, 1984 İzmit doğumludur. Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler (2007) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Çift Anadal Programı – 2007) Mezunudur. Yüksek lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında (2010) Prof. Dr. Çağrı Erhan danışmanlığında hazırladığı “11 Eylül Sonrası ABD’nin Değişen Güvenlik Algılamaları ve Politikaları” çalışması ile tamamlamıştır. 2008-2009’da Erasmus Öğrenci Değişimi (Yüksek Lisans) ile Charles University in Prague (Çekya) ve Haziran – Eylül 2009’da Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Institute of International Relations’da (Çekya) bulunmuştur. 2010 Ankara Üniversitesi S.B.E. Uluslararası İlişkiler ABD’da başladığı doktora eğitimi süresinde University of Oxford (2015-2016) ve University of York’ta (2016) doktora tez araştırmalarına devam etmiştir. 2017 yılında “Küresel Terörizmin Dönüşümü: El-Kaide’den IŞİD’e” başlıklı doktora tezi ile doktorasını tamamlamıştır. 2009-2010 arası Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümünde, 2010-2011 arasında Yalova Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümünde araştırma görevlisi olarak görev yapan İskender Karakaya, 2012 Nisan - 2018 Şubat arası Ankara Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler ABD’da (ÖYP) araştırma görevliliği görevini sürdürmüştür.

Nisan 2018’den itibaren Bozok Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmekte ve Uluslararası İlişkilere Giriş-1 ve 2, Uluslararası Politika, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Bölgesel Politika: Ortadoğu, Uluslararası Güvenlik, ABD Dış Politikası, Uluslararası Terörizm ve Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar derslerini vermektedir. 

Uzmanlık Alanları: Terörizm, Ortadoğu Çalışmaları, Irak-Suriye, Selefilik, ABD Dış Politikası, Savaş Çalışmaları 

 

Doç Dr. Mustafa YILDIZ

1968 Yozgat doğumlu olan Dr. Mustafa Yıldız, 1986 yılında Üniversite tahsili için Viyana'ya gitmiştir. Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunudur. Yüksek lisansını ‘Die türkische Verfassung und ihre inneren Widersprüche – Türk Anayasası ve İç Çelişkileri’ başlığı altında, doktorasını da ‘Die Türkei im Übergang ins 21. Jahrhundert: Der gesellschaftliche und strukturelle Wandel – 21 Asrın Eşiğinde Türkiye: Toplumsal ve Yapısal Değişim’ başlığıyla aynı üniversitede tamamlamıştır. Avusturya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde beş yıl öğretmenlik, on iki yıl da müfettişlik yapmıştır. 2017 yılında Türkiye'ye dönen Yıldız, Bozok Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başlamış ve Mart 2023'te Doçent olmuştur.

Uzmanlık Alanları: Uluslararası Örgütler, Uluslararası Politika, AB-Türkiye, AB Hukuku ve D-8

 

 

 Dr. Öğretim Üyesi Andaç KARABULUT

Dr. Andaç Karabulut, 1987 İskenderun doğumludur. Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Beykent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında “Terör Örgütlerinin Yasa Dışı Finans Kaynakları ve PKK Örneği: Kuzey Irak Saha Araştırması” konulu yüksek lisans tezi ile mezun olmuştur. İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında “Güç Olgusunda Nükleer Silahlanma: Kazakistan-Kuzey Kore Örneği (Kazakistan Saha Araştırması)” doktora tez konusu ile eğitimini tamamlamıştır. Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinde saha araştırması yaptıktan sonra Türkçe-İngilizce olarak ulusal ve uluslararası yayınlarda akademik çalışmalarını yayınlamıştır. Terör, terörizm, istihbarat, ulusal ve uluslararası güvenlik alanlarında çalışmaları devam etmektedir.  2022 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak görevine başlamıştır.

Uzmanlık Alanları: İstihbarat, Terör, Terörizm, Ulusal ve Uluslararası Güvenlik, Milli Güç, Askeri Gelişmeler 

 

Araştırma Görevlisi Ranuna İklime GÜN

14.12.1993 yılı İstanbul doğumludur. Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (2017) mezunudur. 2015-2016’da Erasmus Öğrenci Değişimi(Lisans) ile Stockholm Universitet’de okumuştur. Ağustos 2016’da Hollanda’da Türkiye Cumhuriyeti Lahey Büyükelçiliği’nde stajını yapmıştır. Ekim 2016’da Yunanistan’da “Refugee Story” adlı Erasmus Plus Projesine katılmıştır. Haziran 2017’de Almanya’da IstKon Türk-Alman Akademik ve Kültürel Zirve değişim programına katılmıştır. 2018 yılında Milli Savunma Üniversitesi’nde Uluslararası ve Bölgesel Çalışmalar Anabilim Dalında Uluslararası İlişkiler bölümünde başladığı “Başarısız Devlet Bağlamında Terör Örgütlerinin Oluşumu: Somali Örneği” başlıklı yüksek lisans tezini 2021 yılında savunarak mezun olmuştur. Halen Eylül 2022'de Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimine devam etmektedir.

Kasım 2020’den itibaren Bozok Üniversitesi İ.İ.B.F. Uluslararası İlişkiler Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.               

Uzmanlık Alanları: Sahra Altı Afrika, Terörizm, Barış Çalışmaları, Uluslararası Göç