You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Doç. Dr. Hülya TOKER

1965 Yozgat doğumludur. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü'nde “İstanbul Hükümeti’nin Milli Mücadele Karşıtı Faaliyetleri” başlıklı yüksek lisans çalışmasını tamamlayarak Bilim Uzmanlığı diploması almıştır. 2004 yılında yine aynı Enstitüde “Mütareke Dönemi İstanbul Rumları” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. 1989-2018 yılları arasında Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığında Tarih/Askeri Tarih Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. 2020 yılında Doçent ünvanı almıştır.

Doç. Dr. Hülya TOKER’in askerî tarih konusunda pek çok eseri bulunmaktadır. Çanakkale Muharebelerine Katılan Komutanların Biyografileri (Belge ve Fotoğraflarla); Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi 15. Kolordunun Harekatı gibi özgün çalışmaların yanı sıra Balkan Savaşı'nda Neden Bozguna Uğradık?; Balkan Savaşı'nda Edirne Kuşatmasına Ait Harp Ceridesi gibi dönemin komutanları tarafından kaleme alınmış Osmanlıca hatıraların günümüz Türkçesine çevirisini yapmıştır. Ayrıca Askerî Tarih Belgeleri Dergisi’nin “1875-76 Sırp İsyanı” konulu 102 ve “Milli Mücadelede Güney Cephesi I” konulu 103’üncü sayısını hazırlayarak yayımlamıştır. Askeri Tarih Belgeleri Dergisi’nin 102 ve 103’üncü sayıları hariç 92. sayıdan 116. sayısına kadar olan nüshalarını diğer yazarlarla birlikte yayıma hazırlamıştır.

Doç. Dr. Hülya TOKER,  Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kore Savaşı’yla ilgili eserlerin yayımlanmasında çeviri ve editörlüklerde bulunmuştur.

Uzmanlık Alanları: Siyasi Tarih, Harp Tarihi, Askerî Tarih, Çanakkale Muharebeleri