You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Uluslararası İlişkiler genel anlamda, uluslararası sistemin yapısı ve işleyişi ile bu sistem içinde yer alan başta uluslararası ilişkilerin temel aktörü olarak kabul edilen devletler olmak üzere, uluslararası, bölgesel veya hükûmetler arası nitelikte örgütler, çok uluslu şirketler, uluslararası normlar ve uluslararası toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimi aktaran bir disiplin olması nedeniyle küreselleşme, devlet egemenliği, uluslararası güvenlik, ekolojik sürdürebilirlik, nükleer silahların yayılması, milliyetçilik, ekonomik kalkınma, küresel finans, terörizm, organize suç, insan güvenliği, dış müdahalecilik, insan hakları gibi çalışma alanlarına sahiptir.

Siyaset başta olmak üzere hukuk, ekonomi, işletme, sosyoloji, antropoloji, psikoloji, kültürel çalışmalar ve tarih gibi farklı disiplinlerin kesişme noktasında yer alan ve bu nedenle disiplinler arası bir disiplin olarak tanımlanan Uluslararası İlişkiler, hızla değişen ve küreselleşen dünya düzeninde, ülkelerin ve toplumların sosyal, politik, ekonomik ve kültürel değişimlerini, hükümetlerin faaliyetlerini, siyasal sistemler ve toplum ile siyaset arasındaki ilişkileri eleştirel düşünce ve bilgiye dayalı bir şekilde anlamayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede bölümümüz öğrencilerinin de, dünyayı ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren uluslararası gelişmelerin yanı sıra siyasî ve sosyal meseleler üzerinde analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğinin geliştirilmesi, gerekli akademik ve entelektüel altyapıya sahip olması ve uluslararası siyasetteki sorunları analiz edebilecek donanımla gelecekteki kariyerlerine hazırlanması amaçlamaktadır. Böylece öğrencilerimiz, isteklerine paralel olarak lisansüstü eğitim veya resmi kurumlar, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve medya gibi alanlarda çalışma ve kariyer yapma imkânlarına sahip olacaklardır. Tüm bunların yapılabilmesi için öğrencilerimizin; iyi okuma, iyi yazma ve yabancı dil öğrenme konusunda istekli ve çok çalışmaya hazır olmaları gerekmektedir.

Çalışmaya, öğrenmeye ve iyi bir kariyer elde etmeye hazırsanız sizi bölümümüze bekliyoruz.

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Hülya TOKER