You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

STAJ YÖNERGESİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Yönergesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bitirme Ödevi / Staj Uygulama Esasları

Staj Yapacak Öğrenciler İçin Gerekli Evraklar :

1- Staj Başvuru Formları

2- Değerlendirme Formları

3- Staj Defteri

Bitirme Ödevi Hazırlama Formları

Bitirme Ödevi Ön Raporu Hazırlama Kılavuzu

Bitirme Ödevi Yazım Kılavuzu

 

 

 

 

Not: Bitirme Ödevi/Staj dersinin araştırma yöneticileri yalnızca Dekanlık tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler dersi istedikleri öğretim üyesinden alamazlar. Öğrencilerin mezun olana kadar aynı araştırma yöneticisi ile çalışmaları gerekmektedir. Listeler öğrenciler 3. sınıfa geçtiklerinde ilan edilmektedir. Ders kaydı esnasında, öğrenci bitirme ödevi/staj dersini alması halinde, kendisine daha önce panolarda ilan edilen araştırma yöneticisini seçmek zorundadır.

  •