You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa YILDIZ

1968 Yozgat doğumlu olan Dr. Mustafa Yıldız, 1986 yılında Üniversite tahsili için Viyana'ya gitmiştir. Viyana Üniversitesi Siyaset Bilimi mezunudur. Yüksek lisansını ‘Die türkische Verfassung und ihre inneren Widersprüche – Türk Anayasası ve İç Çelişkileri’ başlığı altında, doktorasını da ‘Die Türkei im Übergang ins 21. Jahrhundert: Der gesellschaftliche und strukturelle Wandel – 21 Asrın Eşiğinde Türkiye: Toplumsal ve Yapısal Değişim’ başlığıyla aynı üniversitede tamamlamıştır. Avusturya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde beş yıl öğretmenlik, on iki yıl da müfettişlik yapmıştır. 2017 yılında Türkiye'ye dönen Yıldız, Bozok Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya başlamıştır.

Uzmanlık Alanları: Uluslararası Örgütler, Uluslararası Politika, AB-Türkiye, AB Hukuku ve D-8