You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu

(BOZOKUİT)

Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu (BOZOKUİT), 28 Kasım 2018’de kurulan, öğrenciler arasında bilimsel/mesleki gelişimi ve dayanışmayı sağlamak amacıyla sosyal, kültürel ve bilimsel aktiviteler düzenlemeyi hedefleyen, kar amacı gütmeyen, üyeleri gönüllü olarak çalışan öğrencilerden oluşan bir öğrenci topluluğudur.

Yozgat Bozok Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Topluluğu, uluslararası politika, uluslararası hukuk, uluslararası güvenlik, ekonomi, siyaset bilimi, siyasi tarih alanlarında akademik çalışmalar yapan bir öğrenci topluluğudur. BOZOKUİT, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşlarının politika yapıcılar ile olan iletişiminin güçlendirilmesi gerektiğine inanır. Bu hedefle, bilimsel kriterlere uymaya hassasiyetle özen gösterir ve çalışmalarında özgür düşünce ve tartışma ortamı sağlamayı amaçlar. Bu çalışmalardan elde edilen bilgi ve sonuçların kamuoyu ile paylaşılması ve politika yapıcılara sunulması hedeflenir. BOZOKUİT, bu hedeflerini gerçekleştirmek üzere; konferanslar, paneller, kongreler, yuvarlak masa toplantıları ve çalıştaylar düzenler. Yayınları ile bu hedefini destekler. BOZOKUİT, başta üyeleri olmak üzere; üniversite öğrencilerinin gelişimine olanak sağlamayı ve gelecekteki yetişmiş insan ihtiyacına katkıda bulunmayı amaçlar. Tüm çalışmaları ile bu amaçları destekler.

 

BOZOKUİT Akademik Danışmanı

Dr. Öğretim Üyesi İskender KARAKAYA