You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Misyon (Özgörev)

Gelecekte talep edilecek donanım öngörüsünü, geçmişin tecrübesiyle harmanlayarak uluslararası standartlarda bilgi üretmeyi, evrensel düzeyde yeterli bilgi ile donatılmış birey yetiştirmeyi, bölge ve toplumun kalkınmasında sürdürülebilirliği ile Üniversitemizin ihtisaslaşma stratejileri doğrultusunda lokomotif bir güç olmayı hedefler.

Vizyon (Özamaç)

Araştırma-geliştirme ve hizmet alanında ulusal ve uluslararası üne sahip, mühendislik ve tasarım alanında rekabetçi ve donanımlı bir fakülte olmak.

 

 

 

Misyon
    Fakültemizin misyonu; mühendislikte yenilikçi, yüksek kaliteli lisans ve lisansüstü eğitimi sağlamak, araştırma ve bilimsel faaliyetler yolu ile kişilerin ve ülkenin kalkınmasına katkısı olacak yeni bilgiler geliştirmek ve üretmek, fakülte çalışanları ve öğrencilerin uzmanlığı yolu ile toplumun, sanayinin, mühendislik mesleğinin ve üniversitenin ilerlemesine katkı sağlamak, gerekli mühendislik bilgi, beceri, meslek etiği ve bilimsel düşünce ile donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon
    Mühendislik bilimleri alanında, Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; paydaşların gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve teknoloji üreten, alanında mezunları tercih edilen; uluslararası nitelikte araştırmacı ve öğretim elemanı yapısına sahip öncü bir mühendislik fakültesi olmaktır.