You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi

 

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 1992 yılında (3 Temmuz 1992 tarihinde çıkan 3837 sayılı kanunla) Erciyes Üniversitesi bünyesinde "Yozgat Mühendislik-Mimarlık Fakültesi" adıyla kurulmuştur. 1994 yılında öğrenci alarak Yozgatlı hayırsever işadamı Sayın Erdoğan AKDAĞ tarafından yaptırılıp Üniversitemize bağışlanan binada eğitim-öğretime başlayan Fakültemiz, 2006 yılında Yozgat Bozok Üniversitesi'nin kurulması ile Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesine geçmiştir.2016 yılı itibariyle yeni binasına taşınmıştır. Halen Makina Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile eğitim, öğretim ve akademik çalışmalarına devam etmektedir. Fakültemizin hedefi, kaliteli eğitim ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, dünya standartlarına uygun, ülkemizin gelişmesinde önemli görevler alabilecek mühendis ve mimarlar yetiştirmektir. Fakültemiz, çağdaş ders araç ve gereçleri, laboratuarlar, bilgisayar ve internet bakımından Rektörlüğümüzün sağladığı imkanlarla ve Döner Sermaye işletmemizin sağladığı katkılarla ve öğretim elemanlarımızın özverili çalışmaları ile hızla gelişmektedir. Öğrencilerimizin güzel bir ortam içerisinde başarılı ve mutlu olabilmeleri için barınma, burs, ulaşım, araştırma, spor ve kültürel imkanlar mevcut olup, geliştirilmeye devam edilmektedir.