You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Üniversitemizin,

- nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için eğitim-öğretim kalitesini arttırma, 

- bilimsel alanda dünya ölçeğinde etkili çalışmalar yapma,

- toplumsal ve ekonomik kazanımlar sağlayan etkin bilimsel araştırma ve projeler üretme,

  girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlama,

- sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçları sağlayan bir yerleşke altyapısı oluşturma

stratejik planına ve kalite politikasına bağlı olarak birimimizde kalite odaklı yapılanma gerçekleştirilmiştir. 

Fakülte yönetimi, Fakülte Kalite Danışma Kurulu, Fakülte Kalite Komisyonu, Bölüm Kalite Komisyonları, öğrencilerimiz, iç ve dış paydaşlar ve idari personel uyum içerisinde kalite döngüsü kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir. 

Birimimizde kalite bilinci gittikçe artmakta, her türlü faaliyetin kalite döngüsü kapsamında ele alınması gerektiği daha iyi anlaşılmakta; şimdiden olumlu sonuçları gözlemlenmektedir. 

Daha kararlı ve özellikli bir kalite kontrol döngüsü oluşturma yolunda tüm paydaşlarımızın görüşleri alınarak çalışmalarımız yoğun şekilde devam etmektedir.