You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BOZOK JOURNAL OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Bozok Journal of Engineering and Architecture, Yozgat Bozok Üniversitesi’nin bilimsel bir yayın organı olup Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından elektronik ortamda yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası, hakemli, açık erişim, süreli ve multidisipliner bir dergidir. Derginin içeriğine aşağıdaki erişim linkinden ulaşabilirsiniz.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/bjea