You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı (the Ministry of Science, Research and Technology – MSRT) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü çerçevesinde 2022 yılında açılan ikili iş birliği çağrısı kapsamında desteklenecek projeler belirlendi. 
Türkiye'den Pamukkale Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülcan Bozkaya’nın, İran’da ise Shahid Chamran Ahvaz Üniversitesi’nden Dr. Mohsen Rezaei’nin yürütücülüklerini yaptığı, “Petrolün göç yolunun petrollü kapanımların jeotermometrik ve jeokimyasal özellikleri ile belirlenmesi; Ahvaz petrol sahası” başlıklı projede Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Berna Yavuz Pehlivanlı ve Dr. Öğretim Üyesi Esra Ünal Çakır  araştırmacı olarak görev yapacak. 
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Üniversite olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirterek Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı  arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İş Birliği Protokolü çerçevesinde Pamukkale Üniversitesi  ve İran Shahid Chamran Ahvaz Üniversitesi işbirliğinde yapılacak olan “Petrolün göç yolunun petrollü kapanımların jeotermometrik ve jeokimyasal özellikleri ile belirlenmesi; Ahvaz petrol sahası” başlıklı projede Üniversitemiz Öğretim Üyelerinin araştırmacı olarak yer almasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Rektör Karadağ, "Böylesine önemli bir projede başarı sağlayan başta proje yürütücüleri olmak üzere araştırmacı ve danışmanları tebrik ediyor, yürütülecek projelerin bilimsel kazanımlarının yanısıra ülkemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum” dedi.