You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 Tek ders sınavları başlangıç tarihinden 3 iş günü öncesine kadar akademik birimine dilekçe ile başvurması halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınava girer.

Form İçin Tıklayınız

Tek Ders ve Üç Ders Sınavları  02.02.2023--03.02.2023

Tek Ders ve Üç Ders Sınav Notlarının Sisteme Girilmesi İçin Son Tarih 06.02.2023

15.11.2012 tarihinden önce kayıt olan öğrenciler Üç Derse sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler Tek Ders sınavına tabidir.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TEK DERS SINAVI YÖNERGESİ

Tek Ders Sınavı İle İlgili Esaslar ve Başvuru Koşulları

Başvuru ve Genel ilkeler

MADDE 4 – (1) Tek ders sınavına; mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, devam koşulunu yerine getirdiği tek dersten başarısız olan öğrenciler ile başarısız notu olmadığı halde GANO’su 2,00’nin altında olan ve gireceği tek bir dersin sınavıyla GANO’sunu 2.00 ve üstüne çıkarabileceği ilgili birim yönetim kurulu kararıyla belirlenen son yarıyıl öğrencileri girebilir.

(2) Tek ders sınavı güz dönemi sonu, bahar dönemi sonu ve yaz okulu sonunda olmak üzere bir öğretim yılında 3 kez yapılır ve tek ders sınav tarihleri akademik takvimde ilan edilir.

(3) Tek ders sınavından yararlanmak için gerekli koşulları taşıyan öğrenci, akademik takvimde belirtilen tek ders sınavları başlangıç tarihinden 3 iş günü öncesine kadar akademik birimine dilekçe ile başvurması halinde ilgili birim yönetim kurulu kararı ile sınava girer.

(4) Öğrenci, daha önce almadığı veya devam şartını sağlamadığı dersin tek ders sınavına giremez.

(5) Öğretim programında uygulamalı ders olarak belirtilmiş dersler için tek ders sınavı yapılmaz

(6) Öğrencinin tek ders sınavına, kayıtlı olduğu yarıyılda yalnızca bir kez girme hakkı bulunmaktadır.

(7) Tek ders sınavında başarısız olan öğrenci, başarısız olduğu dersi ilk açıldığı dönemde veya açılması durumunda yaz okulunda kayıt yaptırarak tekrar alır.

(8) Tek ders sınavının mazeret hakkı yoktur.

(9) Tek ders sınava giriş koşullarını yerine getirmediği halde sınava giren öğrencilerin sınavları, sınavda başarılı olsalar dahi tespit edilmesi durumunda geçersiz sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tek Ders Sınavı İle İlgili Değerlendirme Koşulları

Başarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi

MADDE 5  (1) Tek ders sınavı, diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavından alınan puan, dersin ham başarı puanının tamamı olarak kabul edilir.

(2) Tek ders sınavında başarılı olmak için en az CC notu (50 puan) alınması gerekir.

(3) Tek ders sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren akademik takvimde belirtilen son not giriş tarihinden önce dersin öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sistemine girilerek ilan edilir.