You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerden yeni birim, bölüm ve program açma taleplerini istemesiyle süreç başlatılarak birimlerden teklifler toplanır, 

-Üniversite yönetimi tarafından açılması talep edilen  birim, bölüm ve programlara ait YÖK'e gerekçeli savunmalar yapılır,

-Akademik birimler tarafından açılması planalanan birim, bölüm ve programlara ait başvuru dosyaları hazırlanır,    

Şablon-1 (Lisansüstü)   

 Şablon-2 (Doktora-Sanatta Yeterlilik)

Yeni Yüksek Lisans Programı Açma Başvuru Formatı 

YÖK  Lisansüstü Program Açılması İlkeler

YÖK Yeni Doktora Programı Açma Formatı

-Talepler eğitim-öğretim komisyonunda görüşülerek senatoya sunulur,

-Senatoda uygun bulunan taleplere ait belgeler YÖKSİS üzerinden YÖK'e bildirilir,

-YÖK den gelen kararlar ilgili akademik birimlere bildirilir.

Başvuru dosyalarının 10 MB'yi geçmeyecek şekilde PDF formatında hazırlanması ve Akademik Birim Kurul Kararlarının da Senatoya sunulmak üzere Başkanlığımıza İletilmesi gerekmektedir.