You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının üniversitelerden yeni birim, bölüm ve program açma taleplerini istemesiyle süreç başlatılarak birimlerden teklifler toplanır, 

-Üniversite yönetimi tarafından açılması talep edilen  birim, bölüm ve programlara ait YÖK'e gerekçeli savunmalar yapılır,

-Akademik birimler tarafından açılması planalanan birim, bölüm ve programlara ait başvuru dosyaları hazırlanır,    

Şablon-1 (Lisansüstü)   

 Şablon-2 (Doktora-Sanatta Yeterlilik)

Yeni Yüksek Lisans Programı Açma Başvuru Formatı 

YÖK  Lisansüstü Program Açılması İlkeler

YÖK Yeni Doktora Programı Açma Formatı

-Talepler eğitim-öğretim komisyonunda görüşülerek senatoya sunulur,

-Senatoda uygun bulunan taleplere ait belgeler YÖKSİS üzerinden YÖK'e bildirilir,

-YÖK den gelen kararlar ilgili akademik birimlere bildirilir.

Başvuru dosyalarının 10 MB'yi geçmeyecek şekilde PDF formatında hazırlanması ve Akademik Birim Kurul Kararlarının da Senatoya sunulmak üzere Başkanlığımıza İletilmesi gerekmektedir.

Program Açma Kontrol Formu (Doktora)

Program Açma Kontrol Formu (Yükseklisans)