You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Misyon

Uluslararası ve ulusal düzeyde tercih edilen, toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda evrensel değerler, bilimsel süreç ve etik anlayış ile insanlık yararına bilgi üreten, nitelikli, donanımlı, bilim insanı yetiştirmek, lisansüstü düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektir.

Vizyon

Nitelikli lisansüstü eğitim ve araştırma faaliyetleri ile bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınmaya katkı verecek mezun yetiştiren, yenilikçi ve dinamik bir enstitü olmaktır.

Yozgat Bozok Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazete Cumhurbaşkanlığı' nın 3518 sayılı kararı ile kurulmuştur.  Toplam 10 (3 Akademik, 7 İdari)  personel, 36 Anabilim Dalı Başkanlığında 64 Programda Toplam 1208 adet Aktif Öğrenci ile Yüksek Lisans  faaliyeti yürütülmektedir.