You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

S.NO

ANABİLİM DALI PROGRAM ÖĞRENCİNİN ADI/SOYADI SAVUNMA TARİHİ TEZ KONUSU SAVUNMA SAATİ KONUSU
183 Biyoloji Doktora Ali DEMİRBAĞ 22.12.2022    10.00 YETERLİLİK
182 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Berkay EMİN 02.12.2022    11.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
181 Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Çağla ÖCAL 09.12.2022 Diz İmplantı Polietilen Insert Yüzeyindeki Aşınmanın Dizdeki Gerçek Dinamik Yüklemeler, Posterior Tibial Açısı Değişimi ve Anterior-Posterior Öteleme ile Interior-Exterior Dönme Etkileri Altında Sayısal Olarak İncelenmesi 10:00 TEZ SAVUNMASI
180 Tarih Yüksek Lisans Raziye ZEYTİN 22.11.2022 19 Numaralı Yozgat Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (H. 1325-1326) (S.-100) 11:00 TEZ YETERLİLİK
179 Fizik Doktora Tolga ÖNEN 02.12.2022    09.00 TEZ YETERLİLİK
178 Eğitim Programları ve Öğretimi Yüksek Lisans Gamze KAYA 02.12.2022 Türkiye’deki Etwinning Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Çeşitli Açılardan Beceri ve Tutum Düzeyleri ile AB Projelerinin Okula Katkılarına Yönelik Algılarının İncelenmesi 14:00 TEZ SAVUNMASI
177 Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Nihat VURAL 23.11.2022 Okul İklimi ile Öğretmen Failliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 11:00 TEZ SAVUNMASI
176 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Asilay VAROL 21.11.2022 Makine Öğrenimi Algoritmalarını Kullanarak Hastalık Tahmininin Gömülü Sistemlerde Gerçeklenmesi 10:00 TEZ SAVUNMASI
175 Hemşirelik Yüksek Lisans Merve ÇARKIT DÖNER 28.11.2022 Epilepsi Çocuğu Olan Ebeveynlerin Evde Hastalığın Yönetimine İlişkin Görüşleri ve Çocuğun Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi 10:00 TEZ SAVUNMASI
174 Hemşirelik Yüksek Lisans Enver ÖCGÜDER 16.11.2022 Covid-19 Korkusu Olan Karantina Altındaki Bireylerin Korku Düzeylerini Etkileyen Faktörler ve Sağlık Hizmetlerine Erişimleri 14:00 TEZ SAVUNMASI
173 Halk Sağlığı Yüksek Lisans Tuğçe ÖZBEK 26.10.2022 Eczane Çalışanlarında Çeşitli Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi 15:00 TEZ SAVUNMASI
172 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Gazi Çağlar KAÇAN 18.11.2022    10.30 YETERLİLİK
171 Mekatronik Mühendsiliği Doktora Abdüssefer BÖLÜKBAŞI 18.11.2022    10.30 YETERLİLİK
170 Halk Sağlığı Yüksek Lisans Şeyda KOÇAK 28.10.2022 Covid-19 Evde Kal Döneminde 6-36 Aylık Çocukların Psiko-Motor Gelişiminin İncelenmesi  10:00 TEZ SAVUNMASI
169 Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Fatih ÇINGI 04.11.2022 112 Çalışanlarında İş-Aile Çatışması, Tükenmişlik ve İş Yükü Fazlalığı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Yozgat İli Örneği 14:00 TEZ SAVUNMASI
168

İnşaat Mühendisliği

Doktora Abdullah MUTLU       TİK TEZ KOMİTESİ
167 Fizik Doktora Caner İLDEŞ 30.09.2022    10:00 TİK TEZ KOMİTESİ
166 İnşaat Mühendisliği  Doktora Hüseyin Okan ANADUT 07.10.2022 Farklı Lif Katkılarının Hafif Agregalı Betonarme Kirişlerin Eğilme Dayanımına Etkisinin İncelenmesi  10:00 TEZ SAVUNMASI
165 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Muhammet ÇAĞLAYAN 23.09.2022 Atıcılık Branşında Akut Spor Masajının Atış İsabet Oranlarına Etkisinin İncelenmesi 14:00 TEZ SAVUNMASI
164 Hemşirelik  Yüksek Lisans Sıddık Mehmet KUTLUCA 01.09.2022 Hemşirelik Bakım Kalitesi İle Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişki 10:00 TEZ SAVUNMASI
163 Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Neslihan YENİEL 01.09.2022 Obez Bireylerde ELABELA Düzeylerinin Değerlendirilmesi 10:00 TEZ SAVUNMASI
162 Tıbbi Biyokimya  Yüksek Lisans Emine ERCİYAS 01.09.2022 Protrombin Zamanı (PT), Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT) ve Fibrinojen Ölçümleri Üzerine Hemolizin Etkisi 11:00 TEZ SAVUNMASI
161 İnşaat Mühendisliği Doktora  Hulusi ÖREN 06.09.2022 Endüstriyel Atıkların Tuğla Üretiminde Geri Dönüştürülmesi 10:30 TEZ SAVUNMASI
160 Jeoloji Yüksek Lisans Erdem DEMİR 01.09.2022 Kenevirden Üretilen Jeotekstilin İyileştirilmiş Zemininin Mühendislik Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi 11:00 TEZ SAVUNMASI
159 İslam Tarihi ve Sanatları  Yüksek Lisans Esra ASLANTÜRK 13.09.2022 Sadrettin Özçimi ve Klasik Türk Ebrusu’na Katkıları 10:00 TEZ SAVUNMASI
158  Hemşirelik Yüksek Lisans Sümeyye BULDU 29.08.2022 Mizah Tarzının Premenstrüel Sendrom Üzerindeki Etkisi 11:00 TEZ SAVUNMASI
157 Hemşirelik Yüksek Lisans Türkan KORANA 31.08.2022 Hemşirelerde Meslek Algısı ve Psikolojik Sermaye Düzeyleri 10:00 TEZ SAVUNMASI
156 Hemşirelik Yüksek Lisans Enver ÖCGÜDER 31.08.2022 Covid-19 Nedeniyle Karantinaya Alınan Bireylerde Hastalığa Bağlı Korku Düzeyleri 10:00 TEZ SAVUNMASI
155 Hemşirelik Yüksek Lisans Refika Cansu KÜÇÜK ÇELİK 01.09.2022 Pandemi hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarının psikolojik dayanıklılık, huzur düzeyleri ve ilişkili faktörler 14:00 TEZ SAVUNMASI
154 Hemşirelik Yüksek Lisans Merve Nur AYAR 31.08.2022 Pandemi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerde Travma Sonrası Stres Bozukluğunun ve Travma Sonrası Gelişimin Değerlendirilmesi 14:00 TEZ SAVUNMASI
153 Hemşirelik Yüksek Lisans Fatma Merve ÖZAKTAN 01.09.2022 Yoğun Bakım Hemşirelerinin Covid-19 Korkusu, Yaşam Doyumu Düzeyleri ve İlişkili Etmenler 10:00 TEZ SAVUNMASI
152 Hemşirelik Yüksek Lisans Merve ÇARKIT DÖNER 02.09.2022 Epilepsi Çocuğu Olan Annelerin Evde Hastalığın Yönetimine İlişkin Bilgi Düzeyleri ve Çocuğun Yaşam Kalitesinin Belirlenmesi 10:30 TEZ SAVUNMASI
151 Hemşirelik Yüksek Lisans Emine KARABACAK 31.08.2022 Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk Sevme Düzeyleri ve Çocuk Haklarına İlişkin Tutumları 13:30 TEZ SAVUNMASI
150 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Tolga CEYLAN 31.08.2022 Spor Yöneticilerinin Psikolojik İyi Oluş, Yaşam Doyumu ve Psikolojik İhtiyaç Doyumunda Denge Düzeylerinin İncelenmesi. 14:00 TEZ SAVUNMASI
149 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Burcu VAHAPOĞLU 26.08.2022 Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklarda Eğitsel Oyunların Denge ve Koordinasyona Etkisinin İncelenmesi 14:00 TEZ SAVUNMASI
148 İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Kübra YILMAZ 22.08.2022 Anadolu Selçuklu Dönemi Eserlerinde Hayat Ağacı Sembolizmi ve İkonografisinin Yorumlanması 09:00 TEZ SAVUNMASI
147 İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Saffiye DAMGACIOĞLU 22.08.2022 Anadolu Selçuklu Mimarisindeki Şamanist Figürler (1077-1308) 11:00 TEZ SAVUNMASI
146 İktisat Yüksek Lisans Seyyid Muhammed DOĞAN 01.09.2022 Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Medikal (Tedavi) Turizmi: Türkiye Örneği 14:00 TEZ SAVUNMASI
145 Matematik Yüksek Lisans Seda KOÇAK 29.08.2022 Kesirli Türevden Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemlerin G’G Yöntemiyle İncelenmesi 11:30 TEZ SAVUNMASI
144 Hemşirelik Yüksek Lisans Kaplan BORHAN 16.08.2022 Dahiliye Servisinde Yatan Hastalarda Gastrointestinal Sistem Semptomları Sıklığı ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi 11:00 TEZ SAVUNMASI
143 Hemşirelik Yüksek Lisans Büşra BÜYÜKKAPLAN 17.08.2022 Menopozal Sıcak Basması Yaşayan Kadınlarda Soğuk Ped Uygulamasının Menopozal Sıcak Basması ve Uyku Kalitesine Etkisi 11:00 TEZ SAVUNMASI
142 Beden Eğitimi ve Spor  Yüksek Lisans İbrahim SOLAK 29.08.2022 10 Haftalık Kayak Antrenman Programının Adölesan Dönemdeki Kayak Sporcularının Biyomotorik Özelliklerine Etkisi 10:00 TEZ SAVUNMASI
141 Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Elif Cemre ÇITAK 15.08.2022 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Öncesi Öğretmenlerinin Drama Alanındaki Yeterliliklerinin Belirlenmesi (Kayseri İli Örneği) 14:00 TEZ SAVUNMASI
140 Beden Eğitimi ve Spor  Yüksek Lisans Memiş KESKİN 23.08.2022 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İletişim ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 14:00 TEZ SAVUNMASI
139 Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Yusuf YUNAK 11.08.2022 Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mili. var. dulce) Genotiplerinin Bazı Tarımsal ve Kimyasal Özellikleri Üzerine Farklı Ekim Zamanlarının Etkisinin İncelenmesi 11:00 TEZ SAVUNMASI
138 Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Sema NAZLI 10.08.2022 Farklı Tuz Konsantrasyonları ile Ön İşlem Uygulanan Mısırın (Zea mays L.) Tuz Stresi Altında Gelişimi 11:00 TEZ SAVUNMASI
137 Matematik Yüksek Lisans Burcu BACAKSIZ 29.08.2022 İdeal Topolojik Uzaylarda Süreklilik Üzerine Bir Çalışma 15:00 TEZ SAVUNMASI
136 Matematik Yüksek Lisans Meryem ÖZCAN 29.08.2022 İdeal Topolojik Uzaylarda Açık ve Kapalı Kümelere Bir Yaklaşım 13:00 TEZ SAVUNMASI
135 Jeoloji Mühendisliği  Yüksek Lisans Özge KABCUK 10.08.2022 Güldüren (Emet-Kütahya) Bölgesindeki Demir Cevherleşmesinin Jeolojik, Mineralojik ve Jenetik Açıdan İncelenmesi 11:00 TEZ SAVUNMASI
134 Temel İslam Bilimleri  Yüksek Lisans Ayşe ÇAVDAR 01.08.2022 Tebliğ Ayetleri ve İnsan Eğitimindeki Yeri 11:00 TEZ SAVUNMASI
133 Temel İslam Bilimleri  Yüksek Lisans İsmail EVCİN 03.08.2022 Fiten Hadislerde Teşbih ve Temsilin İncelenmesi 11:00 TEZ SAVUNMASI
132 Halk Sağlığı  Yüksek Lisans Tuğçe ÖZBEK 09.08.2022 Eczacılarda Çeşitli Stres Parametrelerinin Değerlendirilmesi 15:00 TEZ SAVUNMASI
131 Halk Sağlığı  Yüksek Lisans Halise YAŞAR 09.08.2022 Özel Gereksinimi Olan Çocukların Annelerinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeyi ve Uygulamaları 14:00 TEZ SAVUNMASI
130 Tarih  Yüksek Lisans Murat AKTAŞ 26.07.2022 Türkistan Bağımsızlık Mücadelesi Yolunda Türkistan Milli Birlik Komitesi ve Türkiye’ deki Faaliyetleri 13:00 TEZ SAVUNMASI
129 Tarih  Yüksek Lisans Gamze Nur ÖZKAN 26.07.2022 Registan Meydanı ve Türkistan Eğitim Tarihindeki Yeri 11:00 TEZ SAVUNMASI
128 Mimarlık  Yüksek Lisans Merve YÜCEL 04.08.2022 Üniversite Kütüphanelerinin Sürdürülebilirlik ve Evrensel Tasarım Kapsamında Değerlendirilmesi 16:00 TEZ SAVUNMASI
127 Temel İslam Bilimleri  Yüksek Lisans Zeki GÜNBEY 25.07.2022 Talâk Konusunda Hanefi ve Şafii Mezhebi Arasındaki İhtilaflı Meseleler  11:00 TEZ SAVUNMASI
126 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Seyyid Burhaneddin FIRAT 29.07.2022 Taekwondo Sporcularında İmgeleme Türlerinin İncelenmesi 16:00 TEZ SAVUNMASI
125 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Mahmut Sami ÇAPKUR 29.07.2022 Pandemi Döneminde Amatör Sporcuların Tükenmişlik Durumlarının Araştırılması 14:30 TEZ SAVUNMASI
124 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Batıkan KARAVELİOĞLU 29.07.2022 Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Rekreasyon Farkındalıkları ile Fiziksel Aktivite Düzeylerinin İncelenmesi 13:00 TEZ SAVUNMASI
123 Tarih  Yüksek Lisans Raziye ZEYTİN 25.08.2022 19 Numaralı Yozgat Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi (H. 1325-1326) 13:00 TEZ SAVUNMASI
122 Jeoloji Mühendisliği  Yüksek Lisans Muazzez Esra ORHAN 26.07.2022 Kahramanmaraş İli Doğusunda Yüzeyleyen Miyosen Yaşli Sedimanter Birimlerin Nannofosil Biyostratigrafisi 11:00 TEZ SAVUNMASI
121 Sağlık Yönetimi  Yüksek Lisans Boğaç Orkun ESENGİN 29.07.2022 Pozitif Psikolojik Sermaye, İş Performansı ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma 14:00 TEZ SAVUNMASI
120 Makine Mühendisliği  Doktora Zeki YILBAŞI 22.07.2022 Kenevir (Cannabis sativa L.) Biyodizeli-Dizel Yakıt Karışımına Farklı Ağır Alkoller ve Atık EPS İlavelerinin Bir Dizel Motorunun Performans, Emisyon ve Yanma Karakteristiklerine Etkilerinin İncelenmesi 10:30 TEZ SAVUNMASI
119 Tarla Bitkileri  Yüksek Lisans Gül Menekşe SÖNMEZ 10.08.2022 Sodyum Nitroprussidenin Tuz Stresi Altında Kişniş (Coriandrum sativum L.) Bitkisine Etkileri 11:00 TEZ SAVUNMASI
118 Tarih  Yüksek Lisans Adil KALAYCI 20.07.2022 Milli Şef Döneminde CHP’nin Trabzon’daki Siyasi Faaliyetleri 1940-1950 13:00 TEZ SAVUNMASI
117 Biyoloji  Yüksek Lisans Büşra ÖZ 04.07.2022 Bendiokarb’ın Allium cepa L. Kök Ucu Meristem Hücreleri Üzerine Toksik Etkisi 10:00 TEZ SAVUNMASI
116 Matematik  Yüksek Lisans Aslı KARAOĞLAN 20.07.2022 Üstel Açılım Metoduyla Pertürbe Edilmiş Lineer Olmayan Schrödinger Denkleminin Tam Çözümlerinin Araştırılması 16:00 TEZ SAVUNMASI
115 Matematik  Yüksek Lisans Okan NAZLI 20.07.2022 Yüksek Mertebeden Dispersif Optik Solitonların Analitik Çalışması 14:00 TEZ SAVUNMASI
114 Sosyoloji  Yüksek Lisans Elif ATALAY (ALBAŞGİL) 08.07.2022 Kemal TAHİR Romanlarında Tarih Yazımı ve Kimlik 14:00 TEZ SAVUNMASI
113 İşletme  Yüksek Lisans Sümer GÜNER 21.07.2022 Mağaza Atmosferinin Marka Evangelizmi ve Pozitif Ağızdan Ağıza İletişim (WOM) Üzerindeki Etkisi: Müşteri Tatmininin Aracılık Rolü 10:30 TEZ SAVUNMASI
112 İşletme  Yüksek Lisans Adem GÜLER 06.07.2022 Örgütlerde Çalışanların, Psikolojik Sermayeleri, Örgütsel Muhalefet Davranışları ve Yaratıcı Çıktıları Arasındaki İlişkiler 11:00 TEZ SAVUNMASI
111 Makine Mühendisliği  Doktora Hüseyin Zahit DEMİRAĞ 18.07.2022 Yeni Tip Vorteks Üretici ile Isı Transferinin Arttırılmasının Sayısal ve Deneysel Araştırılması 14:00 TEZ SAVUNMASI
110 Sağlık Yönetimi  Yüksek Lisans Hasan UĞURLU 29.08.2022 Sağlıkta Şiddete İlişkin Bir Araştırma 13:00 TEZ SAVUNMASI
109 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Serdar URGAN 19.07.2022 Covid-19 Pandemi Dönemi Elit Sporcular ile Sedanter Bireyler Arasındaki Psikolojik Dayanıklılığın İncelenmesi 14:00 TEZ SAVUNMASI
108 Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Gonca BIÇAKÇI 20.07.2022 Spor Bilimleri Fakülteleri Öğrencileri ve Akademik Personelinin Uzaktan Eğitim Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi 14:00 TEZ SAVUNMASI
107 Mekatronik Mühendisliği  Yüksek Lisans Şeyma DOĞAN 06.07.2022 Nasa Foilsim Verileri Kullanılarak Eğitilmiş Sinir Ağı Destekli Metasezgisel Yapay Arı Kolonisi Algoritması ile Kanat Profili Optimizasyonu 14:00 TEZ SAVUNMASI
106 İnşaat Mühendisliği  Yüksek Lisans Ertuğrul Can DOĞAN 20.07.2022 Öngerilmeli Kirişlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Açısından İncelenmesi 10:30 TEZ SAVUNMASI
105 Biyoloji  Yüksek Lisans Derya GÜL 04.07.2022 Bendiokarb’ın Meme Kanseri Hücre Hattı MDA-MB-231 Üzerine Toksik Etkileri 12:00 TEZ SAVUNMASI
104 Halk Sağlığı  Yüksek Lisans Derviş OZAN 05.07.2022 Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin E-Sağlık Uygulamaları Kullanımına Etkisi 14:00 TEZ SAVUNMASI
103 İnşaat Mühendisliği  Doktora Elif Tuğçe KOCABEYOĞLU 29.06.2022 Farklı Agregalarla Üretilen Çimento Esaslı Kompozitlerin Akustik ve Isıl Özelliklerinin Araştırılması 10:00 TEZ SAVUNMASI
102 Biyoloji  Doktora Ersoy SEVGİ 24.06.2022    11.00 TİK TEZ KOMİTESİ
101 Biyoloji  Doktora Mehmet Ünsal BARAK 24.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
100 Makine Mühendisliği  Doktora Nevfel Yunus ÇOŞKUN 24.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
99 Mekatronik Mühendisliği  Doktora Sait ÜNAL 29.06.2022    16.00 TİK TEZ KOMİTESİ
98 Fizik  Doktora Merve EREN YAKIŞIKLIER 29.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
97 Temel İslam Bilimleri Doktora Fevzi YILMAZ 22.06.2022    13.00 TEZ YETERLİLİK
96 Tıbbi Biyokimya  Yüksek Lisans Sevilay ÇAĞANAY 30.06.2022 Yoğun Bakımda Yatan Covid-19’lu Hastalarda Bağımsız Risk Faktörleri LDH, CRP, D-Dimer, Fibrinojen, Trombosit, Lenfosit Değerlerinin Hastalığın Şiddeti ve Mortaliteyle İlişkisi 11:00 TEZ SAVUNMASI
95 Tıbbi Biyokimya  Yüksek Lisans Melike DUYAN 30.06.2022 Serum Elebela Seviyeleri ile Polikistik Over Sendromlu Bireylerin Endokrin ve Metabolik Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 10:00 TEZ SAVUNMASI
94 İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Bünyamin KILIÇ 27.06.2022 Abbasi Halifesi Musa El-Hâdî ve Dönemi (169-170/785-786) 11:00 TEZ SAVUNMASI
93 Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Doktora Berkay EMİN 17.06.2022    10.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
92 Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Doktora Talip ÇAY 27.06.2022    15.00 TİK TEZ KOMİTESİ
91 Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Doktora Halil İbrahim COŞAR 27.06.2022   13.00 TİK TEZ KOMİTESİ
90 Mekatronik Mühendisliği Doktora Ferhat KILIÇ 28.06.2022    14.00 TİK TEZ KOMİTESİ
89 İnşaat Mühendisliği  Doktora Osman Hulusi ÖREN 30.06.2022    10.30 TİK TEZ KOMİTESİ
88 Biyoloji  Doktora Nisa GÜMÜŞ 28.06.2022    10.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
87 Kimya  Doktora Arslan KARAKÖSE 29.06.2022    11.00 TİK TEZ KOMİTESİ
86 İşletme  Doktora Muhammet Uğur TÜMÜKLÜ 22.06.2022   13.00 TİK TEZ KOMİTESİ
85 Kimya  Doktora Yasin AKKÖZ 28.06.2022   13.00 TİK TEZ KOMİTESİ
84 Kimya  Doktora Nurullah KARTALOĞLU 28.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
83 Makine Mühendisliği Doktora Mehmet Tuncay KAYA 21.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
82 İnşaat Mühendisliği Doktora Behlül Furkan ÖZEL 20.06.2022    09.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
81 İnşaat Mühendisliği Doktora İbrahim ARSLAN 20.06.2022    10.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
80 İnşaat Mühendisliği Doktora Hayrettin KARACA 30.06.2022    15.00 TİK TEZ KOMİTESİ
79 İnşaat Mühendisliği  Doktora Hüseyin Okan ANADUT 30.06.2022    13.00 TİK TEZ KOMİTESİ
78 Mekatronik Mühendisliği  Doktora Çağatay ERSİN 22.06.2022   13.30 TİK TEZ KOMİTESİ
77 İşletme  Doktora Yusuf BOZKURT 22.06.2022    10.30 TİK TEZ KOMİTESİ
76 Makine Mühendisliği Doktora Mehmet Buğrahan KALAYCI 29.06.2022 Kestirilen Eşdeğer Kontrol Sinyali ile Modelden Bağımsız Kayan Kipli Kontrol 17:15 TEZ SAVUNMASI
75 Temel Eğitim  Yüksek Lisans Zehra ÜÇEL 23.06.2022 İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinde Web 2.0 Araçları ile Desteklenen Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi 13:00 TEZ SAVUNMASI
74 Temel Eğitim  Yüksek Lisans Sena Ferhan CAMCI 28.06.2022 Geometri Öğretiminde Ters-Yüz Öğrenme Modeli Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi  11:00 TEZ SAVUNMASI
73 Temel Eğitim  Yüksek Lisans Seda YÜCE 28.06.2022 4. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Yapılarının Gelişimini Amaçlayan Bir Öğretim Deneyi 13:00 TEZ SAVUNMASI
72 Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Mehmet DEMİRBAŞ 23.06.2022 Buji Ateşlemeli Bir Motorda Benzin-Alkol Karışımları Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkilerinin İncelenmesi 10:30 TEZ SAVUNMASI
71 Hemşirelik  Yüksek Lisans Büşra ALIÇ 20.06.2022 Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin ve İşe Bağlı Stres Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi 13:30 TEZ SAVUNMASI
70 Mekatronik Mühendisliği  Yüksek Lisans Mesut TOKMAK 24.06.2022 Türkiye’nin Farklı Bölgelerindeki Küçük Ölçekli Yerleşim Yerlerinin Enerji İhtiyacını Karşılamaya Yönelik Optimize Edilerek Tasarlanmış Hibrit Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sistemlerinin Teknik, Ekonomik ve Çevresel Yönden Kıyaslanması 14:00 TEZ SAVUNMASI
69 Eğitim Yönetimi  Yüksek Lisans Osman YOLDAŞ 16.06.2022 Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki (Yozgat İli Örneği)  11:00 TEZ SAVUNMASI
68 Eğitim Yönetimi  Yüksek Lisans Züleyha DOĞAN 16.06.2022 Okul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Özellikleri ile Okul Yönetişimi Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi  13:00 TEZ SAVUNMASI
67 Eğitim Yönetimi  Yüksek Lisans İsmail ARSLAN 16.06.2022 Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Sosyal Adalet Liderliği 14:00 TEZ SAVUNMASI
66 Eğitim Yönetimi  Yüksek Lisans Kamuran KAYA 14.06.2022 Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Veli Çatışma Durumlarının İncelenmesi 10:00 TEZ SAVUNMASI
65 İşletme Doktora Nurettin ÖZDEMİR 13.06.2022 Farklı Muhasebe Düzenlemelerine Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Dönüşüm Sürecinin Değerlendirilmesi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma  13:30 TEZ SAVUNMASI
64 İşletme Doktora Ali ERDOĞAN 28.06.2022    14:00 TEZ ÖNERİ SINAVI
63 İşletme Doktora Yasin REYHAN 28.06.2022    13:00 TEZ ÖNERİ SINAVI
62 İşletme Doktora Ali ERDOĞAN 28.06.2022    14:00 TEZ ÖNERİ SINAVI
61 Makine Mühendisliği Doktora Zeki YILBAŞI 15.06.2022    14:00 TEZ ÖNERİ SINAVI
60 Mekatronik Mühendisliği  Yüksek Lisans Şeyma DOĞAN 06.07.2022 Nasa Foilsim Verileri Kullanılarak Eğitilmiş Sinir Ağı Destekli Metasezgisel Yapay Arı Kolonisi Algoritması ile Kanat Profili Optimizasyonu 14:00 TEZ SAVUNMASI
59 İnşaat Mühendisliği  Yüksek Lisans Ertuğrul Can DOĞAN 20.07.2022 Öngerilmeli Kirişlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Açısından İncelenmesi 10:30 TEZ SAVUNMASI
58 Biyoloji  Yüksek Lisans Derya GÜL 04.07.2022 Bendiokarb’ın Meme Kanseri Hücre Hattı MDA-MB-231 Üzerine Toksik Etkileri 12:00 TEZ SAVUNMASI
57 Halk Sağlığı  Yüksek Lisans Derviş OZAN 05.07.2022 Sağlık Okuryazarlık Düzeyinin E-Sağlık Uygulamaları Kullanımına Etkisi 14:00 TEZ SAVUNMASI
56 İnşaat Mühendisliği  Doktora Elif Tuğçe KOCABEYOĞLU 29.06.2022 Farklı Agregalarla Üretilen Çimento Esaslı Kompozitlerin Akustik ve Isıl Özelliklerinin Araştırılması 10:00 TEZ SAVUNMASI
55 Biyoloji  Doktora Ersoy SEVGİ 24.06.2022    11.00 TİK TEZ KOMİTESİ
54 Biyoloji  Doktora Mehmet Ünsal BARAK 24.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
53 Makine Mühendisliği  Doktora Nevfel Yunus ÇOŞKUN 24.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
52 Mekatronik Mühendisliği Doktora Sait ÜNAL 29.06.2022    16.00 TİK TEZ KOMİTESİ
51 Fizik  Doktora Merve EREN YAKIŞIKLIER 29.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
50 Temel İslam Bilimleri Doktora Fevzi YILMAZ 22.06.2022    13.00 TEZ YETERLİLİK
49 Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans Sevilay ÇAĞANAY 30.06.2022 Yoğun Bakımda Yatan Covid-19’lu Hastalarda Bağımsız Risk Faktörleri LDH, CRP, D-Dimer, Fibrinojen, Trombosit, Lenfosit Değerlerinin Hastalığın Şiddeti ve Mortaliteyle İlişkisi 11:00 TEZ SAVUNMASI
48 Tıbbi Biyokimya  Yüksek Lisans Melike DUYAN 30.06.2022 Serum Elebela Seviyeleri ile Polikistik Over Sendromlu Bireylerin Endokrin ve Metabolik Parametreleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 10:00 TEZ SAVUNMASI
47 İslam Tarihi ve Sanatları  Yüksek Lisans Bünyamin KILIÇ 27.06.2022 Abbasi Halifesi Musa El-Hâdî ve Dönemi (169-170/785-786) 11:00 TEZ SAVUNMASI
46 Elektrik-Elektronik  Doktora Berkay EMİN 17.06.2022    10.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
45 Elektrik-Elektronik  Doktora Talip ÇAY 27.06.2022    15.00 TİK TEZ KOMİTESİ
44 Elektrik-Elektronik  Doktora Halil İbrahim COŞAR 27.06.2022    13.00 TİK TEZ KOMİTESİ
43 Mekatronik Mühendisliği  Doktora Ferhat KILIÇ 28.06.2022    14.00 TİK TEZ KOMİTESİ
42 İnşaat Mühendisliği  Doktora Osman Hulusi ÖREN 30.06.2022    10.30 TİK TEZ KOMİTESİ
41 Biyoloji  Doktora Nisa GÜMÜŞ 28.06.2022    10.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
40 Kimya  Doktora Arslan KARAKÖSE 29.06.2022    11.00 TİK TEZ KOMİTESİ
39 İşletme  Doktora Muhammet Uğur TÜMÜKLÜ 22.06.2022    13.00 TİK TEZ KOMİTESİ
38 Kimya  Doktora Yasin AKKÖZ 28.06.2022    13.00 TİK TEZ KOMİTESİ
37 Kimya  Doktora Nurullah KARTALOĞLU 28.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
36 Makine Mühendisliği  Doktora Mehmet Tuncay KAYA 21.06.2022    10.00 TİK TEZ KOMİTESİ
35 İnşaat Mühendisliği Doktora Behlül Furkan ÖZEL 20.06.2022    09.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
34 İnşaat Mühendisliği  Doktora İbrahim ARSLAN 20.06.2022    10.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
33 İnşaat Mühendisliği  Doktora Hayrettin KARACA 30.06.2022    15.00 TİK TEZ KOMİTESİ
32 İnşaat Mühendisliği  Doktora Hüseyin Okan ANADUT 30.06.2022    13.00 TİK TEZ KOMİTESİ
31 Mekatronik Mühendisliği  Doktora Çağatay ERSİN 22.06.2022    13.30 TİK TEZ KOMİTESİ
30 İşletme  Doktora Yusuf BOZKURT 22.06.2022    10.30

TİK TEZ KOMİTESİ

29 Makine Mühendisliği  Doktora Mehmet Buğrahan KALAYCI 29.06.2022 Kestirilen Eşdeğer Kontrol Sinyali ile Modelden Bağımsız Kayan Kipli Kontrol 17:15 TEZ SAVUNMASI
28 Temel Eğitim  Yüksek Lisans Zehra ÜÇEL 23.06.2022 İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersinde Web 2.0 Araçları ile Desteklenen Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi 13:00 TEZ SAVUNMASI
27 Temel Eğitim  Yüksek Lisans Ferhan CAMCI 28.06.2022 Geometri Öğretiminde Ters-Yüz Öğrenme Modeli Uygulamasının Etkilerinin İncelenmesi  11:00 TEZ SAVUNMASI
26 Temel Eğitim  Yüksek Lisans Seda YÜCE 28.06.2022 4. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel Düşünme Yapılarının Gelişimini Amaçlayan Bir Öğretim Deneyi 13:00 TEZ SAVUNMASI
25 Makine Mühendisliği  Yüksek Lisans Mehmet DEMİRBAŞ 23.06.2022 Buji Ateşlemeli Bir Motorda Benzin-Alkol Karışımları Kullanımının Performans ve Emisyonlara Etkilerinin İncelenmesi 10:30 TEZ SAVUNMASI
24 Hemşirelik  Yüksek Lisans Büşra ALIÇ 20.06.2022 Hemşirelerin Kişilik Özelliklerinin ve İşe Bağlı Stres Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi 13:30 TEZ SAVUNMASI
23 Mekatronik Mühendisliği  Yüksek Lisans Mesut TOKMAK 24.06.2022 Türkiye’nin Farklı Bölgelerindeki Küçük Ölçekli Yerleşim Yerlerinin Enerji İhtiyacını Karşılamaya Yönelik Optimize Edilerek Tasarlanmış Hibrit Yenilenebilir Enerji Kaynağı Sistemlerinin Teknik, Ekonomik ve Çevresel Yönden Kıyaslanması 14:00 TEZ SAVUNMASI
22 Eğitim Yönetimi  Yüksek Lisans Osman YOLDAŞ 16.06.2022 Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Etik Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki (Yozgat İli Örneği)  11:00 TEZ SAVUNMASI
21 Eğitim Yönetimi  Yüksek Lisans Züleyha DOĞAN 16.06.2022 Okul Müdürlerinin Karizmatik Liderlik Özellikleri ile Okul Yönetişimi Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi  13:00 TEZ SAVUNMASI
20 Eğitim Yönetimi  Yüksek Lisans İsmail ARSLAN 16.06.2022 Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Sosyal Adalet Liderliği 14:00 TEZ SAVUNMASI
19 Eğitim Yönetimi  Yüksek Lisans Kamuran KAYA 14.06.2022 Okul Öncesi Eğitimde Öğretmen Veli Çatışma Durumlarının İncelenmesi 10:00 TEZ SAVUNMASI
18 İşletme  Doktora Nurettin ÖZDEMİR 13.06.2022 Farklı Muhasebe Düzenlemelerine Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Dönüşüm Sürecinin Değerlendirilmesi, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Araştırma  13:30 TEZ SAVUNMASI
17 İşletme  Doktora Yasin REYHAN 28.06.2022    13.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
16 İşletme  Doktora Ali ERDOĞAN 28.06.2022    14.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
15 Makine Mühendisliği Doktora Zeki YILBAŞI 15.06.2022    14.00 TEZ ÖNERİ SINAVI
14 Matematik  Yüksek Lisans Gökçehan BAYRAKTAR 06.06.2022 Sayısal Değişkene Bağlı Abstract Fonksiyonların Kuvvet Serisine Açılımının Kullanılmasıyla Operatör Denklemlerin Çözüm Yöntemi Üzerine 12:00 TEZ SAVUNMASI
13 Temel Eğitim Yüksek Lisans Ahmet TAŞDEMİR 15.06.2022 Öğretmenlerin COVID-19 Salgınının Öğretim ve Öğrenme Üzerindeki Etkisine Yönelik Görüşleri 14:00 TEZ SAVUNMASI
12 İnşaat Mühendisliği  Yüksek Lisans Şeyma SAKALLI 17.06.2022 Agrega Türünün ve Lif Kullanımının Geçirimli Beton Özelliklerine Etkisi 10:00 TEZ SAVUNMASI

11

Makine Mühendisliği 

Doktora

Halil Burak MUTU

13.06.2022 

 

10.00

TEZ ÖNERİ SINAVI

10

İnşaat Mühendisliği 

Doktora

Yunus GÜNDÜZ

21.06.2022 

 

11.00

TEZ ÖNERİ SINAVI

9

Makine Mühendisliği 

Doktora

Hüseyin Zahit DEMİRAĞ

10.06.2022 

 

14.00

TEZ ÖNERİ SINAVI

8

Tıbbi-Biyokimya

Yüksek Lisans

Ramazan KELEŞ

25.05.2022

Nazal Septum Deviasyonu ve Konka Hipertrofisi Olan ve Olmayan Hastalarda Serum Brain Derivated Neurotrophic Factor Düzeylerinin Değerlendirilmesi

10:30

TEZ SAVUNMASI

7

Kimya

Yüksek Lisans

Servet YILDIZ

18/05/2022

Fosfor 1,1-Ditiyolat Türevlerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması

11:00

TEZ SAVUNMASI

6

Hemşirelik

Yüksek Lisans

Ayşe YILDIRIM

11/05/2022

Gebelikte Yaşanan Doğum Korkusunun Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi

14:00

TEZ SAVUNMASI

5

İnşaat Mühendisliği

Doktora

Abdullah MUTLU

07.06.2022

-

11:00

DOKTORA YETERLİK

4

Temel İslam Bilimleri 

Yüksek Lisans

Muhammed Fatih KELLERBAĞI

10.05.2022

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi’nde Bulunan Tefsirle Alakalı El Yazması Eserler

14:00

TEZ SAVUNMASI

3 Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Doktora Gazi Çağlar KAÇAN 27.06.2022   10.30 YETERLİK
2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği  Doktora Abdussefer BÖLÜKBAŞI 27.06.2022   10.30 YETERLİK

1

Beden Eğitim ve Spor  

Yüksek Lisans

ALPTEKİN KUZAN

10.03.2022

Lise Düzeyinde Eğitim Gören Sporcu ve Sedanter Öğrencilerin Biyolojik Ritim ve Somatizasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Bakımından İncelenmesi

14:00

TEZ SAVUNMASI

Hemşirelik
TEZ SAVUNMASI