You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Bölümümüz, 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılında Erciyes Üniversitesi Yozgat Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak eğitime başlamış olup halen bu eğitim programını Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü olarak sürdürmektedir.

Bölümümüzde 7 Profesör, 2 Doktor Öğretim Üyesi,  1 Araştırma Görevlisi ve 1 Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Analitik kimya, Anorganik kimya, Fizikokimya, Organik kimya ve Biyokimya anabilim dalları mevcuttur.

Eşit ağırlıklı olacak şekilde her anabilim dalının teorik dersleri ve uygulamalı laboratuvarlarını içeren toplam 240 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ile mezun olunmaktadır.

Bölümümüzde toplam 7 araştırma laboratuvarı, 2 öğrenci laboratuvarı, 1 adet aletli analiz laboratuvarı, 2 adet madde malzeme deposu ve 4 adet derslik mevcuttur.

Bölümün asıl amacı, öğrencileri kimya ve kimya ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmek aynı zamanda bu alanlardaki kalite kontrol laboratuvarlarında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Bununla birlikte, bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştüren, sanayinin AR-GE ve Kalite Kontrol bölümlerinde çalışarak gelişimine katkıda bulunan, çalıştığı her alanda artı değer katabilen, gelişen teknolojiye uyumlu, bilimsel gelişmeleri üretime dönüştüren uluslararası standartlarda kimyacılar yetiştirmektir.

Web of Science verilerine göre kuruluşundan itibaren mevcut öğretim elemanlarının 267 adet uluslararası makaleleri, 2 adet patent, 7 adet TÜBİTAK projesi, 1 adet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno Girişim projesi, 2 adet KOSGEB projesi ve 75 adet BAP projesi bulunmaktadır.