You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VİZYONUMUZ

Alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, bilimsel bakış açısıyla bilgi üretimine katkıda bulunan ulusal ve uluslar arası çevrelerde tanınan, çağdaş, mesleki ilke ve değerlere bağlı, bu ilke ve değerler doğrultusunda hızlı, kaliteli, etkili çözümler üreten ve kararlılıkla başarıya ulaşan mezunları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, saygın, değişim ve gelişime açık bir yükseköğretim kurumu olmaktır.