You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Okulumuzda yeni iftar yemeği programı .Öğrencilerimizle bir araya geldik . İftar yemeği programı düzlenmesinde maddi manevi desteğini esirgemeyen idari ve Akademik çalışanlarımza teşekkür ederiz.