You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Adalet: Yüksekokulumuz bütün süreçlerinde adaleti tesis etmeyi önemser.

Özgürlük: Yüksekokulumuz, fikir ve vicdan özgürlüğünün bilimsel gelişmenin ve etkili öğrenmenin olmazsa olmaz bir parçası olduğuna inanır.

Hoşgörü: Yüksekokulumuz tüm süreçlerinde, paydaşlarını saygı, sevgi ve anlayışla kucaklar.

Üretkenlik: Yüksekokulumuz bütün mensuplarının üretken olmasını ve bu sayede insanlığa değer katmalarını önemser.

Girişimcilik: Yüksekokulumuz, paydaşlarının her türlü pozitif girişimcilik çabalarını tüm imkânlarıyla teşvik etmeyi önemser.

Katılımcılık: Yüksekokulumuz yönetimin karar alma, planlama, uygulama ve önlem alma süreçlerinde paydaşlarının katılımına büyük değer atfeder.

Kalite Odaklılık: Yüksekokulumuz tüm süreçlerini kalite odaklı olarak yürütür.

Çevreye Duyarlılık: Yüksekokulumuz bütün mensuplarıyla birlikte çevre ve doğaya saygılı, küresel çevre sorunlarına duyarlı, sürdürülebilir bir çevre anlayışını önemser.