You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MİSYONUMUZ

Bilimsel yaklaşımlar doğrultusunda, toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ekip çalışmasını benimseyen, girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm, gelişim süreçlerini yöneten ve üniversite halk işbirliğinin koordinasyonuna öncülük eden yükseköğretim kurumu olmaktır.