You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Fakültemiz , Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ve 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Erciyes Üniversitesi Yozgat Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü’nün açılmasıyla 1997-1998 eğitim-öğretim hizmeti vermeye başlamıştır. 17/03/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunla yeni kurulan Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne bağlanmıştır.

26  Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile Sağlık Yükseokulu kapatılarak Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüşmüştür.

Fakültemizde dersler teorik ve uygulamalı olarak sürdürülmektedir. Derslerin uygulamaları;  Bozok Üniversitesi Sağlık Uygualama ve Araştırma Merkezi, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı birimlerde, Özel Rehabilitasyon Merkezi, Huzurevleri, Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası ile Milli Eğitime bağlı kreş, anaokulu  ilkokul ve özel eğitim okullarında yürütülmektedir.   

Fakültemizin amacı;  bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını yükseltmeye odaklanmış, alanı ile ilgili bilgi ve beceriyle donatılmış, yaşam boyu öğrenme becerisi geliştirmiş, ekip ruhu ile çalışabilme özellikleri kazanmış, yenilikçi, araştırmacı, rekabetçi ve girişimci hemşireler yetiştirmektir.

Fakültemiz ayrıca kaliteli eğitim anlayışı ve akademik personel tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, seçkin bir kurum olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda Fakültemiz bünyesinde, Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü, Çocuk Gelişimi Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Sağlık Yönetimi Bölümü, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Ergoterapi Bölümü kurulmuştur.