You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

 
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

 
Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Farabi Yönetmeliği

Farabi Mevzuatı

Farabi El Kitabı

Farabi (871-950)
Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

 

ERASMUS-FARABİ-MEVLANA Koordinatörleri

Bölüm

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YILMAZ

Hemşirelik

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN AKBUĞA

(Yedek)

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr. Üyesi Funda TOSUN GÜLEROĞLU

(Yedek)

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi Arzu KUL UÇTU

(Yedek)

Farabi Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için T.C. Bozok Üniversitesi International Office internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.