You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
             
            Dr. Öğr. Üyesi Eylem YALMAN                                                                             Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN AKBOĞA
Dekan Yardımcısı                                                                                                            Dekan Yardımcısı
 Eğitim Öğretim İşleri                                                                                                        Akademik ve İdari İşler