You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Hemşirelik Bölümü Komisyonları

Hemşirelik Bölümü Kalite Yönetim Sistemi Komisyonu

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Esin CERİT

BAŞKAN

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UZUNÇAKMAK

ÜYE

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Funda TOSUN GÜLEROĞLU

ÜYE

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Dilek YILDIRIM GÜRKAN

ÜYE

3 YIL

Öğr.Gör. Esra ÖZBUDAK

ÜYE

3 YIL

Arş.Gör. Seher DÖNER

ÜYE

3 YIL

 

Hemşirelik Bölümü Öz Değerlendirme Komisyonu

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Esin CERİT

BAŞKAN

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UZUNÇAKMAK

ÜYE

3 YIL

Öğr. Gör. Esra ÖZBUDAK

ÜYE

3 YIL

 

Dr. Öğr. Üyesi Funda TOSUN GÜLEROĞLU

YEDEK

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Dilek YILDIRIM GÜRKAN

YEDEK

3 YIL

 

Hemşirelik  Bölümü Atama Yükseltme ve Kriter Tetkik Komisyonu

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN AKBUĞA

BAŞKAN

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Gülay YILMAZ

ÜYE

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Hacer DEMİRKOL

ÜYE

3 YIL

Dr.Öğr. Üyesi Aydan Eda URVAYLIOĞLU

ÜYE

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Betül KUŞ

ÜYE

3YIL

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Münevver ÖZCAN

YEDEK

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Dilek YILDIRIM GÜRKAN

YEDEK

3 YIL

 

Satın Alma, Bağış İhale ve Teknik Şartname Komisyonu

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen AYDIN AKBUĞA

BAŞKAN

3 YIL

Doç.Dr. Rukiye HÖBEK AKARSU

ÜYE

3 YIL

Dr.Öğr. Selda YÜZER ALSAÇ

ÜYE

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Betül KUŞ

ÜYE

3 YIL

Öğr.Gör. Esra ÖZBUDAK

ÜYE

3 YIL

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi AYDAN EDA URVAYLIOĞLU

YEDEK

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi AYŞE ŞENER TAPLAK

YEDEK

3 YIL

 

Hemşirelik Bölümü Bologna, Ders Katalog ve Obisis Komisyonu

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞENER TAPLAK

BAŞKAN

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Funda TOSUN GÜLEROĞLU

ÜYE

3 YIL

Öğr.Gör.Dr.Özlem ŞAHİN AKBOĞA

ÜYE

3YIL

Arş.Gör. Dr. Aybike BAHÇELİ

ÜYE

3 YIL

Öğr.Gör. Aydan DOĞAN

ÜYE

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Münevver ÖZCAN

YEDEK

3 YIL

 

Yatay Dikey Geçiş ve Muafiyet-İntibak Komisyonu

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Funda TOSUN GÜLEROĞLU

BAŞKAN

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞENER TAPLAK

ÜYE

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Hacer DEMİRKOL

ÜYE

3 YIL

Öğr. Gör.Dr. Özlem ŞAHİN AKBOĞA

ÜYE

3 YIL

Arş.Gör. Dr. Aybike BAHÇELİ

ÜYE

3 YIL

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Selda Yüzer ALSAÇ

YEDEK

3 YIL

Arş.Gör. Seher DÖNER

YEDEK

3 YIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not Tetkik ve Mezuniyet Komisyonu

GÖREV SÜRESİ

Dr.Öğr.Üyesi Selda YÜZER ALSAÇ

BAŞKAN

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YILMAZ

ÜYE

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Betül KUŞ

ÜYE

3 YIL

Dr. Öğr.Üyesi Dilek YILDIRIM GÜRKAN

ÜYE

3 YIL

Öğr.Gör. Esra ÖZBUDAK

ÜYE

3 YIL

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Funda TOSUN GÜLEROĞLU

YEDEK

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Aydan Eda URVAYLIOĞLU

YEDEK

3 YIL

Öğr. Gör. Özlem ŞAHİN AKBOĞA

YEDEK

3 YIL

 

Bölüm Web Site Komisyonu

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILDIRIM GÜRKAN

BAŞKAN

3 YIL

Öğr. Gör.Dr. Özlem ŞAHİN AKBOĞA

ÜYE

3 YIL

Öğr. Gör. Aydan DOĞAN

ÜYE

3 YIL

Arş.Gör. Dr.Aybike BAHÇELİ

ÜYE

3 YIL

Arş. Gör. Seher DÖNER

ÜYE

3 YIL

 

Bağımlılık ile Mücadele Komisyonu

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülay YILMAZ

BAŞKAN

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UZUNÇAKMAK

ÜYE

3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Esin CERİT

ÜYE

3 YIL

Öğr. Gör. Aydan DOĞAN

ÜYE

3 YIL

Arş. Gör. Hacer DEMİRKOL

ÜYE

3 YIL

Arş. Gör. Seher DÖNER

ÜYE

3YIL

 

Hemşirelik Bölümü  Kantin Denetleme Komisyonu

GÖREV SÜRESİ

Dr.Üyesi Gökçen AYDIN AKBUĞA

BAŞKAN

3 YIL

Dr.Öğr.Üyesi Münevver ÖZCAN

ÜYE

3 YIL

Arş.Gör. Dr. Aybike BAHÇELİ

ÜYE

3 YIL

Fakülte Sekreteri

ÜYE

3 YIL

 

ERASMUS-FARABİ-MEVLANA Koordinatörleri

Esin CERİT

Funda TOSUN GÜLEROĞLU

Selda YÜZER ALSAÇ

 

Hemşirelik Arşiv Düzenleme ve Değerlendirme Komisyonu

 

GÖREV SÜRESİ

Dr.Öğr.Üyesi Aydan Eda URVAYLIOĞLU

BAŞKAN

3YIL

Dr.Öğr.Üyesi Münevver ÖZCAN

ÜYE

3YIL

Öğr.Gör.Dr. Özlem ŞAHİN AKBOĞA

ÜYE

3YIL

Arş. Gör. Seher DÖNER

ÜYE

3YIL

 

 

 

Dr.Öğr.Üyesi Münevver ÖZCAN

YEDEK

3YIL

Arş.Gör. Dr. Aybike BAHÇELİ

YEDEK

3YIL

 

Çocuk Gelişimi Bölümü Komisyonları

 

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ BOLOGNA, DERS KATALOG VE OBİSİS KOMİSYONU

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Habibullah AKINCI

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dilara ONAN ÜYE  

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ SATIN ALMA, BAĞIŞ İHALE VE TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dr. Habibullah AKINCI

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ATAMA YÜKSELTME VE KRİTER TETKİK KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dr. Habibullah AKINCI

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ YATAY DİKEY GEÇİŞ VE MUAFİYET KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dilara ONAN ÜYE  

Arş. Gör. Dr. Habibullah AKINCI

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ NOT TETKİK VE MEZUNİYET KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dr. Habibullah AKINCI

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dr. Habibullah AKINCI

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

YEDEK ÜYE

 

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ARŞİV DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dr. Habibullah AKINCI

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dilara ONAN ÜYE  

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

 

ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜM WEB SİTE KOMİSYONU

Arş. Gör. Dr.  Habibullah AKINCI

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ergün YURTBAKAN

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan DURMUŞ

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dilara ONAN ÜYE  

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

ERASMUS-FARABİ-MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ÇİMKE

BAŞKAN

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Durmuş

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Arş. Gör. Dr.  Habibullah AKINCI

ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

Dr. Öğr. Üyesi Şenay ARAS DOĞAN

YEDEK ÜYE

22/03/2023 – 3 YIL

 

Ebelik Bölümü Komisyonları

 

EBELİK BÖLÜMÜ SATIN ALMA, BAĞIŞ İHALE VE TEKNİK ŞARTNAME KOMİSYONU

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

BAŞKAN

01/06/2022 –   01.06.2025

Arş. Gör. Dr. Gamze ÇOLAK

ÜYE

 

Arş. Gör. Esra YALÇIN

ÜYE

 

Öğr. Gör. Elif GÖKMEN

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, BOLOGNA, DERS KATALOG VE OBİSİS KOMİSYONU

 

GÖREV SÜRESİ

Öğr. Gör.Dr. Yeter ŞENER

BAŞKAN

01/06/2022 –   01.06.2025

Öğr. Gör. Elif GÖKMEN

ÜYE

 

Arş. Gör. Esra YALÇIN

ÜYE

 

Arş. Gör. Dr. Gamze ÇOLAK

YEDEK ÜYE

 

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KOMİSYONU

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

BAŞKAN

29/03/2023 –   29/03/2026

Öğr. Gör.Dr. Yeter ŞENER

ÜYE

 

Öğr. Gör. Emine İLKİN

ÜYE

 

Öğr. Gör. Elif GÖKMEN

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, ATAMA YÜKSELTME VE KRİTER TETKİK KOMİSYONU

 

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Aslı URAL

BAŞKAN

01/06/2022 –   01.06.2025

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

ÜYE

 

Öğr. Gör.Dr. Yeter ŞENER

ÜYE

 

Arş. Gör. Dr. Gamze ÇOLAK

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, YATAY DİKEY GEÇİŞ VE MUAFİYET KOMİSYONU

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Aslı URAL

BAŞKAN

01/06/2022 –   01.06.2025

Arş. Gör. Dr. Gamze ÇOLAK

ÜYE

 

Öğr. Gör. Emine İLKİN

ÜYE

 

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, NOT TETKİK VE MEZUNİYET KOMİSYONU

 

GÖREV SÜRESİ

Öğr. Gör.Dr. Yeter ŞENER

BAŞKAN

01/06/2022 –   01.06.2025

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

ÜYE

 

Öğr. Gör. Emine İLKİN

ÜYE

 

Arş. Gör. Esra YALÇIN

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, ARŞİV DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

GÖREV SÜRESİ

Arş. Gör. Dr. Gamze ÇOLAK

BAŞKAN

29/03/2023 –   29/03/2026

Öğr. Gör. Elif GÖKMEN

ÜYE

 

Öğr. Gör.Dr. Yeter ŞENER

ÜYE

 

Arş. Gör. Esra YALÇIN

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, ÖZ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

BAŞKAN

29/03/2023 –   29/03/2026

Dr. Öğr. Üyesi Aslı URAL

ÜYE

 

Öğr. Gör. Emine İLKİN

ÜYE

 

Öğr. Gör.Dr. Yeter ŞENER

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, BÖLÜM WEB SİTE KOMİSYONU

 

GÖREV SÜRESİ

Arş. Gör. Esra YALÇIN

BAŞKAN

29/03/2023 –   29/03/2026

Öğr. Gör. Elif GÖKMEN

ÜYE

 

Arş. Gör. Dr. Gamze ÇOLAK

ÜYE

 

Öğr. Gör. Emine İLKİN

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, YAZ STAJI KOMİSYONU

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Aslı URAL

BAŞKAN

01/06/2022 –   01.06.2025

Öğr. Gör. Emine İLKİN

ÜYE

 

Arş. Gör. Esra YALÇIN

ÜYE

 

Öğr. Gör. Elif GÖKMEN

YEDEK ÜYE

 

 

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, EBELİK BÖLÜMÜ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU

 

 

GÖREV SÜRESİ

Öğr. Gör.Dr. Yeter ŞENER

BAŞKAN

01/06/2022 –   01.06.2025

Dr. Öğr. Üyesi Aslı URAL

ÜYE

 

Arş. Gör. Esra YALÇIN

ÜYE

 

Öğr. Gör. Elif GÖKMEN

YEDEK ÜYE

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, ERASMUS-FARABİ-MEVLANA Koordinatörleri

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

Ebelik Bölüm Sorumlusu

29/03/2023 –   29/03/2026

     

 

 

EBELİK BÖLÜMÜ, SBF BÜLTEN

 

 

GÖREV SÜRESİ

Öğr. Gör. Emine İLKİN

Ebelik Bölüm Sorumlusu

01/06/2022 –   01.06.2025

     

 

EBELİK BÖLÜMÜ, KARİYER MERKEZİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ         

 

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Aslı URAL

Ebelik Bölüm Sorumlusu

29/03/2023 –   29/03/2026

     

 

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ULUSAL STAJ PROĞRAMI BİRİM TEMSİLCİSİ

 

GÖREV SÜRESİ

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

Fakülte ve Ebelik Birim Temsilcisi

01/06/2022 –   01.06.2025

     

 

 

 

 

 

İsim Soyisim

Başkan

Üye

Yedek Üye

Toplam

Dr. Öğr. Üyesi Yurdagül GÜNAYDIN

5

2

1

8

Dr. Öğr. Üyesi Aslı URAL

4

2

0

6

Öğr. Gör.Dr. Yeter ŞENER

 

3

3

1

7

Öğr. Gör. Elif GÖKMEN

0

3

4

7

Öğr. Gör. Emine İLKİN

1

5

1

7

Arş. Gör. Dr. Gamze ÇOLAK

1

3

2

6

Arş. Gör. Esra YALÇIN

1

4

2

7