You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

-Açılan yaz okulunda ders almak isteyen öğrenciler, almak istedikleri derslere ait onaylı ders içeriklerini öğrencisi oldukları üniversitelerin ilgili bölüm başkanlıklarına sunar,

-Bölüm başkanlığı öğrencinin talebini ilgili akademik birimin yönetim kurulunda görüşülmek üzere sunar,

-Alınan yönetim kurulu kararı ile öğrenci almak istediği ders ya da derslere dair başvurusunu üniversitemizin ilgili akademik birimine yapar, Form Dayanak

-Öğrencinin başvurusu akademik birimlerce oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilir ve yönetim kurulunca karara bağlanır.