You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Orhan YOZGATLI

0(354) 242 10 66/1043

 • LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavları ile kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının ÖSYM ve Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen tarih arasında yapılmasının sağlanması,
 • Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları ile ilgili organizasyonun hazırlanması ve alt yapının oluşturulması,
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Disiplin ve ceza işlemlerinin ilgili kurumlara bildirilmesi ve sisteme girilmesi,
 • Yönetim Kurulu Kararıyla mezun edilen ve kaydı silinen öğrencilerin sisteme işlenmesi,
 • Geçmiş yıla ait yıllık faaliyet raporunun hazırlanması,
 • Çeşitli öğrenci istatistiklerinin hazırlanması,
 • Öğrencilerin askerlik tecil işlemlerinin yapılması,
 • YÖKSİS veri girişinin yapılması,
 • Ek kontenjan veri girişleri ve kayıtlarının yapılması,
 • Bildirilen öğrenci özlük bilgilerindeki (evlilik, soyisim değişikliği, mahkeme kararı vb.) değişikliklerin sisteme işlenmesi,
 • Çiftanadal, yandal programlarının takibinin yapılması,
 • Arşivden lise diplomalarının çıkarılması,
 • Otomasyon veri girişinin yapılması,
 • Harçların sisteme işlenmesi,
 • Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerden yeni yıl müfredatlarının istenerek sisteme işlenmesi sağlamak.

 

Nefise ÇİNKILIÇ

0(354) 242 10 66/1046

 • Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları ile ilgili organizasyonun hazırlanması ve alt yapının oluşturulması,
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Yatay geçiş ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin geldikleri Üniversitelerden şahsi dosyalarının istenmesi,
 • Yatay geçiş ile Üniversitemizden başka bir Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin şahsi dosyalarının gönderilmesi,
 • Üniversitemize kayıtlı burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta olan öğrencilere ait bilgilerin her ay Kredi Yurtlar Kurumuna bildirilmesi,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibi,
 • Yurtdışına gidecek olan öğrencilere verilmek üzere pasaport harç muafiyeti ile ilgili yazıları yazmak,
 • Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin puantajlarını hazırlanması,
 • Meksis sistemine ders programlarının işlenmesi,
 • Duyuruların hazırlanıp Üniversitemizin web sayfasında ilan edilmesi,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili yazışmaların yapılması.
 •  

Cihan ÇITANAK

0(354) 242 10 66/1038

 • Kesin kayıt yaptıracak öğrenci bilgilerinin ÖSYM’den alınarak kimlik kartlarının basılması,
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Diplomaların düzenlenmesi ve basılması
 • Diploma eklerinin düzenlenmesi ve basılması,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibi,
 • Yönetim Kurulu Kararıyla mezun edilen öğrencilerin sisteme işlenmesi,
 • Kimlik kartlarındaki değişiklerden ve bildirilen sorunlardan dolayı kimlik kartlarının yeniden basılması,
 • Bildirilen öğrenci özlük bilgilerindeki (evlilik, soyisim değişikliği, mahkeme kararı vb.) değişikliklerin sisteme işlenmesi,
 • Arşivden lise diplomalarının çıkarılması,
 • İl Sağlık Müdürlüğünde tescil edilecek diplomaların takibinin yapılması,
 • Her kayıt yenileme dönemi sonunda bankadan hesap bildirim cetvellerinin alınıp aktarım yazısının yazılması,
 • YÖKSİS Öğrenci durum güncellemeleri
 • Personel ilişik kesme formu onay işlemlerinin yapılması.

 

Pınar YILMAZ

0(354) 242 10 66/1040

 • Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıtları ile ilgili organizasyonun hazırlanması ve alt yapının oluşturulması,
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Yatay geçiş ile Üniversitemize kabul edilen öğrencilerin geldikleri Üniversitelerden şahsi dosyalarının istenmesi,
 • Yatay geçiş ile Üniversitemizden başka bir Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin şahsi dosyalarının gönderilmesi,
 • Üniversitemize kayıtlı burs, öğrenim ve katkı kredisi almakta olan öğrencilere ait bilgilerin her ay Kredi Yurtlar Kurumuna bildirilmesi,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibi,
 • Yurtdışına gidecek olan öğrencilere verilmek üzere pasaport harç muafiyeti ile ilgili yazıları yazmak,
 • Kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin puantajlarını hazırlanması,

Cihan ÖZCAN

0(354) 242 10 66/1047

 • LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavları ile kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının ÖSYM ve Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen tarih arasında yapılmasının sağlanması,
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibi,
 • Harç iadelerinin hazırlanarak iade işlemlerinin yapılması,
 • Güz ve Bahar yarıyıl sonu %10’a giren öğrencilerin takibinin yapılması ve harç ücretlerinin düzenlenerek sisteme işlenmesi,
 • Arşivden lise diplomalarının çıkarılması,
 • Derslerin şubelere bölünmesi ile ilgili yazıları Senatoya yazmak,
 • Eğitim-Öğretim komisyonu ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Bölüm-Program açılması, kapatılması işlemlerinin yapılması
 • Birim, Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının Senato onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibinin yapılması.

Halil Rıza ZAVAR

0(354) 242 10 66/1047

 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibi,
 • Yönetim Kurulu Kararıyla mezun edilen ve kaydı silinen öğrencilerin sisteme işlenmesi,
 • Güz ve Bahar yarıyıl sonu %10’a giren öğrencilerin takibinin yapılması ve harç ücretlerinin düzenlenerek sisteme işlenmesi,
 • Arşivden lise diplomalarının çıkarılması,
 • Burs alan öğrencilerin başarı durumlarının Kredi Yurtlar Kurumu’na bildirilmesi,
 • Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülerden yeni yıl müfredatlarının istenerek sisteme işlenmesini sağlamak,
 • Taşınır evrak kayıt ve takip işlemleri
 • 667 KHK ile kapatılan Üniversitelerin öğrencilerinin harç takibinin yapılması,
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu ile ilgili yazışmalar
 • Kayıt silme ve kayıt dondurma işlemleri.

İrfan SERBEST

0(354) 242 10 66/1047

 • LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı), DGS (Dikey Geçiş Sınavı), YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) sınavları ile kesin kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarının ÖSYM ve Üniversitemiz Senatosu tarafından kabul edilen tarih arasında yapılmasının sağlanması,
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibi,
 • Harç iadelerinin hazırlanarak iade işlemlerinin yapılması,
 • Güz ve Bahar yarıyıl sonu %10’a giren öğrencilerin takibinin yapılması ve harç ücretlerinin düzenlenerek sisteme işlenmesi,
 • Arşivden lise diplomalarının çıkarılması,
 • Derslerin şubelere bölünmesi ile ilgili yazıları Senatoya yazmak,
 • Eğitim-Öğretim komisyonu ile ilgili yazışmaları yapmak
 • Bölüm-Program açılması, kapatılması işlemlerinin yapılması
 • Birim, Bölüm ve Program açma teklifi dosyalarının Senato onayından sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmesi,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibinin yapılması.

İrfan KIZILTOPRAK

0(354) 242 10 66/1038

 • Kesin kayıt yaptıracak öğrenci bilgilerinin ÖSYM’den alınarak kimlik kartlarının basılması,
 • Kayıt yaptıran öğrencilerin şifre işlemlerinin yapılması,
 • Diplomaların düzenlenmesi ve basılması
 • Diploma eklerinin düzenlenmesi ve basılması,
 • Kurum içi ve kurum dışı resmi yazışmaların yapılması ve takibi,
 • Yönetim Kurulu Kararıyla mezun edilen öğrencilerin sisteme işlenmesi,
 • Kimlik kartlarındaki değişiklerden ve bildirilen sorunlardan dolayı kimlik kartlarının yeniden basılması,
 • Bildirilen öğrenci özlük bilgilerindeki (evlilik, soyisim değişikliği, mahkeme kararı vb.) değişikliklerin sisteme işlenmesi,
 • Arşivden lise diplomalarının çıkarılması,
 • İl Sağlık Müdürlüğünde tescil edilecek diplomaların takibinin yapılması,
 • Her kayıt yenileme dönemi sonunda bankadan hesap bildirim cetvellerinin alınıp aktarım yazısının yazılması,
 • YÖKSİS Öğrenci durum güncellemeleri
 • Personel ilişik kesme formu onay işlemlerinin yapılması.

Arzu LALELİ

0(354) 242 10 66/1055

 • Gelen evrakların kaydedilmesi,
 • Evrakların posta ve fax yoluyla gönderilmesi,
 • Telefon akışının sağlanması
 • Makam sekreterya hizmetleri,

0(354) 242 10 66/1242

 • Temizlik Hizmetleri