You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

OBS ye nasıl girebilirim?

Üniversitemize ilk kayıt yaptıran öğrencilerimiz; https://obs.bozok.edu.tr/login.aspx?lang=tr-TR linki üzerinden ilk şifrenizi oluşturarak OBS’ye giriş yapabilirsiniz. Öncelikle kullanıcı adı olarak öğrenci numarasının başına (o) harfi ekleyerek “ilk şifre oluşturma” kısmından şifre alınabilir.

 

Öğrenci Kimlik kartları ne zaman çıkarılıyor? Nereden teslim alacağız?

Kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra yaklaşık 1 ay içerisinde Başkanlığımız tarafından hazırlanıp, ilgili birimlere teslimi yapılarak öğrenci danışmanları veya bölüm   başkanlıkları tarafından imza karşılığında öğrencilere teslim edilmektedir.

 

Ders kayıtları esnasında derslerimi neye göre seçmeliyim? Aldığım dersleri ve almam gereken dersleri nasıl takip edebilirim? Ders Kayıtlarında üst dönemlerden ders alabilir miyim? En fazla kaç krediye kadar ders alabilirim?

 (1) Öğrenciler, kayıt yenileme süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra elektronik ortamda alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yenileme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.

(2) Kayıt yenileme süresi içinde öğrenciler, birinci yıl açılan tüm dersleri, diğer yarıyıl/yıllarda ise öncelikli olarak başarısız oldukları veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri dönem önceliğine göre almak zorundadır.

(3) Eğitim-öğretim programlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine ilgili yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam AKTS kredisini tamamlamak üzere yerine başka ders alırlar.

(4) Öğrenciler, kayıtlı olduğu programın özelliklerine göre başarısız oldukları bir seçmeli dersin yerine yeni bir seçmeli ders alabilirler. Yeni alınacak seçmeli derse devam şartı aranır.

(5) Öğrencilerin mezun olabilmesi için akademik birimlerin eğitim-öğretim programındaki zorunlu tüm dersleri ve gerekli seçmeli dersleri başarması, ilgli  yönetmelikte belirlenen asgari AKTS kredisini tamamlaması ve ortalamasının 2,00 ve üzerinde olması gerekmektedir.

(6) Öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulu tarafından uygun görülen dersleri, Üniversitenin farklı birimlerinden veya yurt içi ve yurt dışındaki diğer üniversitelerden de alabilirler.

(7) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.

(8) Danışmanının onayı ile öğrenciler bir yarıyılda en çok 45 AKTS kredi, yıllık sistemde ise bir öğretim yılında en çok 90 AKTS kredilik ders alabilirler.

(9) Danışmanının onayı ile çift anadal ve yandal öğrencileri bir yarıyılda, anadalında aldığı derslerle birlikte en çok 60 AKTS kredilik ders alabilirler.

(10) Öğrenciler, her bir yaz okulunda açılan derslerden en çok 20 AKTS, çift anadal ve yandal programlarına kayıtlı öğrenciler ise anadalında aldığı derslerle birlikte en çok 30 AKTS kredilik ders alabilirler.

(11) Birinci sınıf öğrencileri üst yarıyıllardan ders alamazlar. Ancak ders transfer ve muafiyet talebinde bulunan birinci sınıf öğrencileri, sınıfında muaf edildiği derslerin toplam AKTS kredisi kadar üst yarıyıllardan ders alabilirler.

(12) Üst yarıyıllardan ders alan öğrenciler, ilgili programın tüm mezuniyet koşullarını sağlamaları durumunda öğrenim sürelerinden daha kısa sürede mezun olabilirler.

(13) Yarıyıl/yıl sonunda 2,00 GANO’yu sağlayamayan öğrencilere akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulu veya takip eden yarıyıl/yıl sonunda GANO’sunu 2,00 ve üzerine yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak akademik yetersizlik uyarısı alan ve GANO’sunu takip eden yarıyıl/yıl sonunda da 2,00 ve üzerine yükseltemeyen öğrenci, akademik yetersizlik uyarısı aldığı yarıyıl/yıldan itibaren harf notu CD, DC ve DD olan şartlı başarılı derslerini de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin ders tekrarı, 2,00 ve üzeri GANO’yu sağlayana kadar devam eder. Öğrencinin 2,00 GANO’yu sağladığı yarıyıl/yıl sonunda akademik yetersizlik uyarısı kalkar ve ders tekrarı sona erer. Akademik yetersizlik uyarısı onaylanan öğrenciler; CD, DC ve DD şartlı başarılı oldukları seçmeli derslerinin yerine başka bir seçmeli ders alabilirler.

(14) Veteriner Fakültesi öğrencilerinin VEHİP eğitimine geçişinde, o yarıyıla kadarki tüm derslerini başarması ve GANO’sunun 2,00 ve üzeri olması gerekmektedir.

 

Ders muafiyetlerimi nasıl yapabilirim?

Öğrencinin kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yarıyılı başlangıcından itibaren iki hafta içerisinde ders muafiyeti için başvuru yapması gerekmektedir.Muafiyet için talep edilen belgeler: Öğrenci Dilekçesi, Not Durum Belgesi, Mezun/İlişiği Kesilen Okula Ait Onaylı Ders İçerikleri.

 

Çakışan dersleri alabilir miyim?

Derslere devam mecburiyeti olduğundan dolayı ders programında çakışan dersler alınamaz. 

 

BOYSİS ile ilgili tüm sorularınızı ve sorunlarınızı uzem@bozok.edu.tr uzantılı adrese mail atarak çözebilirsiniz.

 

Derslere devamsızlık hakkımız ne kadar? Kaç saat devamsızlık yaparsam devamsızlıktan kalırım? Rapor devamsızlığa geçerli mi?

(1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, öğretim elemanlarınca uygun görülen çalışmalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Devam zorunluluğunun sınırı; teorik derslerde %70, uygulamalı derslerde ise %80’dir. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenciler yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremezler. 

(2) Bir dersin devamını alıp da başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden devam şartı aranmaz, ancak uygulamalı derslerde başarısız olan öğrencilerden yeniden devam şartı aranır.

(3) Derse devam koşulunu karşıladığı halde sınavda başarısız olan öğrenciler ile notunu yükseltmek amacıyla aynı dersi/dersleri tekrar almak isteyen öğrenciler ilgili dersin devamından muaftırlar. Ancak öğrenciler talep etmeleri durumunda ilgili derse devam edebilirler.

(4) Sağlık raporu derslere devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Öğrenciler, sağlık raporu olduğu sürelerde derslerine katılmadığında devamsız sayılırlar.

(5) Uzaktan öğretim ile yürütülen ders ve programlarda derse devam durumları, Senato tarafından belirlenir.

 

Sınavların tarihleri ve yerlerini nereden görebiliriz?

Mevcut döneme ait akademik takvimde belirtilen tarihlere göre yapılmakta olup, öğrencilerimiz sınav yerlerini ise eğitim gördüğü enstitü, fakülte ve yüksekokulların ilgili bölüm sayfalarındaki duyurulardan takip edebilirler.

 

Tek Ders Üç Ders Sınavına kimler girebilir şartlar nelerdir?

Tek Ders Sınavı (2013 ve Sonrası Kayıtlı Mezun Durumundaki Önlisans ve Lisans Öğrenciler İçin); Üç Ders Sınavı (2012 ve Öncesi Kayıtlı Mezun Durumundaki Önlisans ve Lisans Öğrenciler İçin) dekanlığa dilekçe ile başvurduktan sonra, durumları değerlendirilen öğrenciler ilan edilen tarihte sınava girebilirler (Laboratuvar ve Tez derslerinin tek ders üç ders sınav hakkı yoktur).

 

Kaydımı nasıl sildirebilirim?

Öğrenci İlişik Kesme Sistemi üzerinden gerekli yerler doldurulduktan sonra şahsen başvuru gerekmektedir. Şahsen başvuramayan öğrencilerin noter vekaletinin aslı ile vekil tayin edilen kişi tarafından ilişik kesme işlemi gerçekleştirilebilir. Kayıt Silme Dilekçesi, İlişik Kesme Belgesi, Öğrenci Kimlik Kartı gerekmektedir.

 

Kaydımı nasıl dondurabilirim? 

Kayıt dondurma işlemi için şahsen başvurulması veya ilgili evrakların asıllarının posta yoluyla gönderilmesi  gerekmektedir. Kayıt dondurma için talep edilen belgeler: Kayıt Dondurma Talep Dilekçesi, Kayıt Dondurma Gerekçesi ile İlgili Belge, Sağlık Kurulu Raporu, Fakirlik Belgesi, Tutukluluk Belgesi, Askerlik Tecilinin Kaldırılması.

 

Öğrenci belgemi ve transkriptimi nasıl alabilirim?

Öğrenci Kimliği ile şahsen eğitime devam edilen ilgili birimin öğrenci işlerine başvuru yapılması gerekmektedir.Ayrıca talep dilekçesi ile bir yakınına teslim edilmekte ya da fax ile gerekli iletim sağlanmaktadar.

 

Harç İademi nasıl alabilirim?

İade başvuru formu ile öğrenciye ait IBAN numarası (banka bilgilerinin tam olarak verilmesi gerekmektedir). Yatırmış olduğu ve iade hesabına aktarılacak harç tutarını gösterir makbuz mutlaka ekte verilmelidir.

 

Diploma, Mezuniyet İşlemlerimi (İlişik Kesme İşlemleri) bir başkası yapabilir mi?

Mezuniyet İşlemleri ilgili akademik birim tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra yönetim kurulu kararı alınarak yapılmkatadır. İlişik Kesme İşlemlerini öğrenci kimliğiniz ile şahsen yapmanız gerekmektedir. Diplomanın bir başkasına (aile bireyleri dahil) teslimi isteniyorsa noterden alınmış vekâletname (aslı) gereklidir. Vekaletname haricinde diplomanız üçüncü şahıslara teslim edilememektedir.

 

Üniversiteyi yeni kazandım, ders kaydı yaptırmam gerekiyor mu?

Üniversitemizde hazırlık sınıfında okuyacak öğrencilerimiz dışında bütün öğrencilerimizin ders kaydı yapması gerekmektedir.

Belirtilen süre içinde ders kaydı yapılmazsa ne olur?

Öğrencilik haklarından faydalanamazsınız.(Askerlik belgesi, öğrenci belgesi v.b.)

Güz ve Bahar yarıyıllarında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki dönem ders kaydı yaptırabilir mi?

Evet yapabilir.

Kayıt dondurmam için ne yapmak gerekir?

a) Öğrencinin heyet raporu ile belgelenmiş bulunan sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) 2547 sayılı Kanun uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle YÖK kararı ile öğrenime ara verilmesi.

c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Birinci derecedeki akrabalarının ağır hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması veya vefatı nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi ve bu durumun ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi.

d) Öğrencinin, öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunmasının ilgili mülki amir tarafından belgelenmesi.

e) Öğrencinin tutukluluk hali.

f) Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, ilgili mevzuat hükümlerince öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya yükseköğretim kurumundan çıkarmayı gerektirmeyen mahkûmiyet hali.

g) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

ğ) Akademik birimlerin yönetim kurullarının mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.

Yukarıda belirtilen mazeretler nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyecek olan öğrenciler, ilgili akademik birim yönetim kurulu kararı ile iki döneme kadar kayıt dondurabilir. Sağlık nedenleri ile yapılacak kayıt dondurma istekleri için süre sınırlaması yoktur.Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurmasına neden olan mazeretinin ortadan kalkması durumunda, devam şartını sağlayabilmek koşuluyla öğrenci, ilgili akademik birime başvurarak, ilgili dönemin en geç dördüncü haftası sonuna kadar kayıt dondurma işlemini iptal isteğinde bulunabilir. Başvuru, ilgili akademik birimin yönetim kurulunca değerlendirilir. Öğrencinin kaydını dondurduğu süreler azami öğrencilik süresine dâhil edilmez.

Örgün eğitimde okuyan öğrenciler, öğrenim ücreti (Harç Ücreti) ödemesi gerekir mi?

Normal süresinde herhangi bir ücret ödenmez; fakat normal süresinde bitirmeyen öğrenciler ile aynı zaman biriminde ikinci Üniversite okuyanlar Bakanlar Kurulunun belirlediği miktarlarda öğenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.

Kayıt dondurulduğu zaman harç yatırılmak zorunda mıyım?

Hayır, kayıt donduranlar harç yatırmak zorunda değildir.

Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?

İlgili bölüm başkanlığına muafiyet istediği dersleri içeren bir dilekçe ve ekinde onaylı not döküm belgesinin aslı olacak şekilde başvurması gerekir.

Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) nedir?

Öğrencinin öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere başarısını belirleyen not ortalamasıdır.

GANO nasıl hesaplanıyor?

Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık katsayısı ile çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.

Ders geçme notu kaçtır?

- Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC notlarından birini alan öğrenci, o dersi başarmış sayılır.
- CD, DC ve DD başarı notu ilgili derslerin şartlı olarak başarıldığını gösterir.
- Yarıyıl/yıl içinde derslere devam etmeyen öğrencilere NT notu verilir ve öğretim elemanınca yarıyıl/yıl sonusınavından önce ilan edilir. Bu öğrencilerin, yarıyıl/yıl sonu sınavına girme hakkı yoktur.
- NT, FF gibi işlem görür ve ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.
- Şartlı başarılı olarak değerlendirilen derslerden öğrencinin başarılı sayılabilmesi için dönemlik programlarda dönem sonu ağırlıklı not ortalamasının, yıllık programlarda yılsonu ağırlıklı not ortalamasının en az 2,00 olması gerekir. Dönem sonu veya yılsonu ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler bu derslerden başarısız olmuş sayılır.
- Ara sınavlara ait notlar ile Yarıyıl sonu sınav notunun genel başarı notuna etkisi, dersi veren öğretim elemanı tarafından toplamda %100 olacak şekilde belirlenir ve dönem başında öğrencilere ilan edilir.

Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi) GANO’yu etkiliyor mu?

Ortak zorunlu dersler (Türk Dili, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi) GANO’yu etkiliyor.

Üniversitemizde sınıf veya dönem uzatılması nasıl olur?

Bir öğrencinin son iki GANO’su 2.00 barajının altına düşerse; öğrenci bir sonraki dönemi uzatır. (Son iki GANO’sundan bir tanesi 2.00’nin üstünde ise öğrenci dönem uzatmaz.)

Mazeret için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir?

Sağlık raporunun mazereti sadece ara sınavlar için geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz.

Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç F notum yok ancak GANO’m 2.0’ın altında. Mezun olabilir miyim?

Hayır, mezuniyet durumunda GANO en az 2.0 olmalıdır. Dolayısıyla son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet GANO barajı sınavına girmeleri gerekir.

Yatay geçiş nedir?

Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine veya aynı yükseköğretim kurumu içinde eşdeğer eğitim programları uygulayan bir diğer fakülteye geçiş yapması durumudur.

Yatay geçişe ne zaman ve nasıl başvuru yapılabilir?

Her eğitim-öğretim yılı başlamadan önce Üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular alınır. Öğrenci ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı (transkript), disiplin cezası almadığına dair belge, ÖSYS sonuç belgesinin onaylı örneği ile ilgili dekanlığa başvuru yapılır.

Yatay geçiş için şartlar nelerdir?

Her Üniversitenin yatay geçiş koşulları farklı olduğu için, gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş şartlarını inceleyiniz.

Öğrenci kaç farklı şekilde yatay geçiş yapabilir?

İki farklı şekilde yatay geçiş yapılabilir. Birincisi başarı notu (GANO), ikincisi ise Merkezi Yerleştirme (LYS) puanlıyla yatay geçiş yapılabilir.

Merkezi yatay geçiş ne zaman yapılır?

Ağustos ayının 1 ile 15 arasında başvurular alınır, bu ay içerisinde değerlendirilme yapılır ve Eylül ayının ilk haftası kayıtlanma gerçekleştirilir.

Merkezi yatay ile geçiş yaptım fakat ikinci bir kez daha merkezi yatay ile başka bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim?

Hayır yapamazsınız, merkezi yatay geçiş hakkı sadece bir kereye mahsus verilmektedir.