You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Bölüm/Programa İlk Defa Öğrenci Alımı Başvurusu İçin Yapılacak İşlemler

Üniversitemiz, Eğtim-Öğretim Komisyonu ile Senatosuna sunulmak üzere kurul kararı ekinde aşağıda bulunan bilgi ve belgelerin word/excel formatında hazırlanarak Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Lisans Programı için;

Önlisans Programı için;

Uzaktan Öğretim Lisans-Önlisans Programları için;

1

Program Bilgileri Formu

1

Program Bilgileri Formu

1

Program Bilgileri Formu

2

Gerekçe

2

Gerekçe

2

Gerekçe

3

Sistem Bilgileri Formu

3

Sistem Bilgileri Formu

3

Bilgi Derleme Formu

4

Tablo 2a ve Tablo 2b

4

Ek 1b ve Ek 1c

4

Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu

5

Varsa Protokol

5

Varsa Protokol

5

Varsa Protokol

 

Notlar:

1- Eğitimi yabancı dille yapılacak lisans programları için Tablo 2a’da, önlisans programları için Tablo 1b’de, Türkçe ve Yabancı dil eğitimi verecek öğretim üyeleri/görevlileri ayrı ayrı belirtilecek ve yabacı dilde eğitim verecek öğretim üyeleri/görevlilerinin yabancı dil belgeleri üst yazı ekinde gönderilecektir.

2- Öğrenci alımı talep edilen programda Zorunlu Hazırlık Yabancı Dil Eğitimi var ise alınacak kurul kararlarında mutlaka belirtilmelidir.

2021 YKS Doluluk Oranları